Μαθητικές δημιουργίες

15ο Νηπιαγωγείο Πατρών-Στρούμπειο


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

"ΑΣ ΣΏΣΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΡΌ"

"ΑΣ ΣΏΣΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΡΌ"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

15ο Νηπιαγωγείο Πατρών-Στρούμπειο

Το Στρούμπειο οφείλει το όνομα του στον Ηπειρώτη ευεργέτη Γεώργιο Στρούμπο. Ήταν μέλος παλιάς αρχοντικής οικογένειας από το Κουκούλι της Ηπείρου. Γενάρχης ήταν ο Κωνσταντής Στρούμπος που είχε 2 παιδιά, τον Στέφανο και τον Γεώργιο. Ήταν εύπορη οικογένεια εμπόρων με καταστήματα στα Γιάννενα. Εγκαταστάθηκαν το 1830 στην Πάτρα και διακρίθηκαν ως έμποροι και τραπεζίτες. Ο Γεώργιος Στρούμπος κληροδότησε χρηματικό ποσό για να ολοκληρωθεί το ημιτελές Παρθεναγωγείο που είχε ιδρύσει και το οποίο βρισκόταν στην οδό Μαιζώνος στην Πάτρα( στη θέση που βρίσκεται σήμερα το Σχολείο μας).


Διευθυντής Σχολείου

Παγανιά Γεωργία

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος μας ασχοληθήκαμε με την εξοικονόμηση, τη μόλυνση και την προστασία των υδάτων. Κύριος στόχος μας ήταν να αφυπνίσουμετη συνείδηση των παιδιών και να επιτύχουμε τη δημιουργία του αισθήματος της προστασίας των υδάτων καθώς και να τα κινητοποιήσουμε σε δράσεις που θα μπορέσουν να συμβάλουν και αυτά στην προστασία τους. Η δράση μας, λοιπόν, αφορά την αφίσα που σας παραθέσαμε με τίτλο "Ας σώσουμε το νερό" που δημιουργήθηκε απο τις ζωγραφιές των παιδιών στα πλαίσια του εξ' αποστάσεως μαθήματός μας. Ο στόχος, λοιπόν, με τον οποίο θα λάβουμε εμείς συμμετοχή είναι ο 6ος στόχος "Καθαρό νερό και αποχέτευση", ο οποίος αναφέρεται στην διασφάλιση της διαθεσιμότητας και την βιώσιμη διαχείρηση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους.

Υπεύθυνοι: Λουκά Αικατερίνη και Μαραλέτου Παναγιώτα

15ο Νηπιαγωγείο Πατρών. 


Στόχος δράσης

Να ευαισθητοποιηθούν για την προστασία των υδάτων

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation