Μαθητικές δημιουργίες

15ο Νηπιαγωγείο Πατρών-Στρούμπειο


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

"ΑΣ ΣΏΣΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΡΌ"

"ΑΣ ΣΏΣΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΡΌ"
SUBMITTED FROM:

15ο Νηπιαγωγείο Πατρών-Στρούμπειο

Το Στρούμπειο οφείλει το όνομα του στον Ηπειρώτη ευεργέτη Γεώργιο Στρούμπο. Ήταν μέλος παλιάς αρχοντικής οικογένειας από το Κουκούλι της Ηπείρου. Γενάρχης ήταν ο Κωνσταντής Στρούμπος που είχε 2 παιδιά, τον Στέφανο και τον Γεώργιο. Ήταν εύπορη οικογένεια εμπόρων με καταστήματα στα Γιάννενα. Εγκαταστάθηκαν το 1830 στην Πάτρα και διακρίθηκαν ως έμποροι και τραπεζίτες. Ο Γεώργιος Στρούμπος κληροδότησε χρηματικό ποσό για να ολοκληρωθεί το ημιτελές Παρθεναγωγείο που είχε ιδρύσει και το οποίο βρισκόταν στην οδό Μαιζώνος στην Πάτρα( στη θέση που βρίσκεται σήμερα το Σχολείο μας).


School Principal

Παγανιά Γεωργία

Contact with School


Description

Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος μας ασχοληθήκαμε με την εξοικονόμηση, τη μόλυνση και την προστασία των υδάτων. Κύριος στόχος μας ήταν να αφυπνίσουμετη συνείδηση των παιδιών και να επιτύχουμε τη δημιουργία του αισθήματος της προστασίας των υδάτων καθώς και να τα κινητοποιήσουμε σε δράσεις που θα μπορέσουν να συμβάλουν και αυτά στην προστασία τους. Η δράση μας, λοιπόν, αφορά την αφίσα που σας παραθέσαμε με τίτλο "Ας σώσουμε το νερό" που δημιουργήθηκε απο τις ζωγραφιές των παιδιών στα πλαίσια του εξ' αποστάσεως μαθήματός μας. Ο στόχος, λοιπόν, με τον οποίο θα λάβουμε εμείς συμμετοχή είναι ο 6ος στόχος "Καθαρό νερό και αποχέτευση", ο οποίος αναφέρεται στην διασφάλιση της διαθεσιμότητας και την βιώσιμη διαχείρηση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους.

Υπεύθυνοι: Λουκά Αικατερίνη και Μαραλέτου Παναγιώτα

15ο Νηπιαγωγείο Πατρών. 


Objective Action

Να ευαισθητοποιηθούν για την προστασία των υδάτων

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation