Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Ανέζας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δημοτικό Σχολείο Ανέζας

Το Δημοτικό Σχολείο Ανέζας βρίσκεται στο χωριό Ανέζα 15 χμ. δυτικά της Άρτας. Είναι 6/Θ σχολείο και ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτελείται από 15 εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν οργανική θέση στο Σχολείο. Οι 99 μαθητές μας προέρχονται κυρίως από μεσαία και χαμηλά οικονομικοκοινωνικά και μαθησιακά περιβάλλοντα. Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζοντας τις ανάγκες των παιδιών δραστηριοποιούνται σε τομείς και συμμετέχουν σε προγράμματα που θα βοηθήσουν στην ολόπλευρη καλλιέργειά των μαθητών μας. Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων το Δημοτικό Σχολείο Ανέζας συμμετέχει σε πρόγραμμα Erasmus+ KA229.


Διευθυντής Σχολείου

Αργυρώ Χουσιάδα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές, αφού είχαν ήδη επεξεργαστεί κάθε στόχο χωριστά, θέλησαν να δημιουργήσουν ένα βίντεο που να λειτουργεί ως αφόρμηση για την παρουσίαση των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι δημιουργοί θέλουν να γνωστοποιήσουν τους 17 στόχους σε μαθητές άλλων σχολείων και θα χρησιμοποίησουν το συγκεκριμένο βίντεο για προβληματισμό.

Το σενάριο είναι αποτέλεσμα της συνεργατικής δουλειάς των μαθητών. Στην κατασκευή του βίντεο βοήθησε και η υπεύθυνη εκπαιδευτικός.


Στόχος δράσης

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο Πλανήτης Γη, η εξοικείωσή τους με έννοιες όπως ρατσισμός, κοινωνικές ανισότητες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.ά. και, φυσικά, συνειδητοποίηση πως μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην προστασία του και τη βελτίωση του τρόπου ζωής όλων των ανθρώπων και της δικής τους.
Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation