Μαθητικές δημιουργίες

Δημοτικό Σχολείο Ανέζας


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
SUBMITTED FROM:

Δημοτικό Σχολείο Ανέζας

Το Δημοτικό Σχολείο Ανέζας βρίσκεται στο χωριό Ανέζα 15 χμ. δυτικά της Άρτας. Είναι 6/Θ σχολείο και ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτελείται από 15 εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν οργανική θέση στο Σχολείο. Οι 99 μαθητές μας προέρχονται κυρίως από μεσαία και χαμηλά οικονομικοκοινωνικά και μαθησιακά περιβάλλοντα. Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζοντας τις ανάγκες των παιδιών δραστηριοποιούνται σε τομείς και συμμετέχουν σε προγράμματα που θα βοηθήσουν στην ολόπλευρη καλλιέργειά των μαθητών μας. Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων το Δημοτικό Σχολείο Ανέζας συμμετέχει σε πρόγραμμα Erasmus+ KA229.


School Principal

Αργυρώ Χουσιάδα

Contact with School


Description

Οι μαθητές, αφού είχαν ήδη επεξεργαστεί κάθε στόχο χωριστά, θέλησαν να δημιουργήσουν ένα βίντεο που να λειτουργεί ως αφόρμηση για την παρουσίαση των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι δημιουργοί θέλουν να γνωστοποιήσουν τους 17 στόχους σε μαθητές άλλων σχολείων και θα χρησιμοποίησουν το συγκεκριμένο βίντεο για προβληματισμό.

Το σενάριο είναι αποτέλεσμα της συνεργατικής δουλειάς των μαθητών. Στην κατασκευή του βίντεο βοήθησε και η υπεύθυνη εκπαιδευτικός.


Objective Action

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο Πλανήτης Γη, η εξοικείωσή τους με έννοιες όπως ρατσισμός, κοινωνικές ανισότητες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.ά. και, φυσικά, συνειδητοποίηση πως μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην προστασία του και τη βελτίωση του τρόπου ζωής όλων των ανθρώπων και της δικής τους.
Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation