Σχέδια μαθήματος

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Καβάλας


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Παραδοσιακά βιολογικά καλλυντικά με καταπραϋντικές ιδιότητες

Παραδοσιακά βιολογικά καλλυντικά με καταπραϋντικές ιδιότητες
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Καβάλας


Διευθυντής Σχολείου

Παπαδόπουλος Κυριάκος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την ιδέα της συνεκπαίδευσης και αλληλεπίδρασης τριών τμημάτων του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και Λυκείου Καβάλας.

Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τη φύση και το περιβάλλον και θα εμπλακούν στην παραγωγή προϊόντων. Αρχικά θα αναζητήσουν πληροφορίες από το διαδίκτυο για το σπαθόχορτο, το σπαθόλαδο, τις μέλισσες, το κερί, τον τρόπο που το εξάγουν οι μελισσοκόμοι και τέλος τον τρόπο με τον οποίο το μετατρέπουν σε μορφή για τη χρήση καλλυντικών προϊόντων. Μετά το θεωρητικό κομμάτι, τα παιδιά θα παρασκευάσουν το σπαθόλαδο και τις κεραλοιφές. Θα δημιουργήσουν διαδραστικό χάρτη με τις περιοχές της Καβάλας όπου εντοπίζεται το σπαθόχορτο. Θα ανακλύψουν τις ιδιότητές του αλλα και την ιστορική ανδρομή του. Τέλος μέσω προγράμματος στον υπολογιστή θα δημιουργήσουν ετικέτες για τα προϊόντα - κεραλοιφές που δημιούργησαν. 


Αποτελέσματα / επίδραση

Το σχολείο μας μέσα από τη δράση της εμπλοκής των μαθητών στο πρόγραμμα «παραδοσιακά βιολογικά προϊόντα με καταπραϋντικές ιδιότητες», θέλει να γίνει και αυτό κομμάτι της παγκόσμιας συλλογικής δράσης, απέναντι στο δικαίωμα όλων των ανθρώπων να ζήσουν με αξιοπρέπεια, ισότητα και δικαιοσύνη.

Η δράση μας έχει σκοπό να συμβάλλει στην διάδοση του στόχου, για αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη και του στόχου για λιγότερες ανισότητες.

Το σχολείο μας αποσκοπεί στο να διαδοθεί το μήνυμα  για την επίτευξη  της πλήρους παραγωγικής απασχόλησης σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, σε άτομα με αναπηρία και στην εξασφάλιση της ίσης αμοιβής για εργασία, ίσης αξίας και επιπλέον στην ενδυνάμωση και προαγωγή της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ένταξης όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, θρησκείας ή οικονομικής ή άλλης κατάστασης.

Αποτελέσματα

  • Συνεργασία και αλληλεπίδραση με συμμαθητές διαφορετικών τμημάτων
  • Ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών
  • Αναζήτηση πληροφοριών
  • Δημιουργία διαδραστικών χαρτών
  • Διάδοση του μηνύματος για την επίτευξη της πλήρους παραγωγικής απασχόλησης σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, σε άτομα με ειδικές ανάγκες
  • Δημιουργία κεραλοιφών
  • Δημιουργία ετικετών


Συνεργασίες

Η δράση μας βασίζεται στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μαθητοκεντρικής μάθησης, καθώς όλες οι απαιτούμενες εργασίες έχουν σαν πυρήνα τους, τις μαθητικές ομάδες και οι εκπαιδευτικοί περιορίζονται στον ρόλο του καθοδηγητή.

Για την υλοποίηση του έργου συνεργάστηκαν μαθητές - γονείς και εκπαιδευτική κοινότητα. 


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΠΕ 87.03 Βαΐτση Αικατερίνη, ΠΕ 28 Κοτσίδου Ελλάδα, ΠΕ 86 Σμπρίνη Βασιλική, ΠΕ 88.02 Σοφός Ιωάννης, ΠΕ 06 Φώλιας Ζήσης

Στόχος δράσης

8.ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 10. ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

Χρόνος δράσης

Οκτώβριος 2020 - Απρίλιος 2021

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation