Σχέδια μαθήματος

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Καβάλας


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Παραδοσιακά βιολογικά καλλυντικά με καταπραϋντικές ιδιότητες

Παραδοσιακά βιολογικά καλλυντικά με καταπραϋντικές ιδιότητες
SUBMITTED FROM:

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Καβάλας


School Principal

Παπαδόπουλος Κυριάκος

Contact with School


Description

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την ιδέα της συνεκπαίδευσης και αλληλεπίδρασης τριών τμημάτων του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου και Λυκείου Καβάλας.

Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τη φύση και το περιβάλλον και θα εμπλακούν στην παραγωγή προϊόντων. Αρχικά θα αναζητήσουν πληροφορίες από το διαδίκτυο για το σπαθόχορτο, το σπαθόλαδο, τις μέλισσες, το κερί, τον τρόπο που το εξάγουν οι μελισσοκόμοι και τέλος τον τρόπο με τον οποίο το μετατρέπουν σε μορφή για τη χρήση καλλυντικών προϊόντων. Μετά το θεωρητικό κομμάτι, τα παιδιά θα παρασκευάσουν το σπαθόλαδο και τις κεραλοιφές. Θα δημιουργήσουν διαδραστικό χάρτη με τις περιοχές της Καβάλας όπου εντοπίζεται το σπαθόχορτο. Θα ανακλύψουν τις ιδιότητές του αλλα και την ιστορική ανδρομή του. Τέλος μέσω προγράμματος στον υπολογιστή θα δημιουργήσουν ετικέτες για τα προϊόντα - κεραλοιφές που δημιούργησαν. 


Results / Reactions

Το σχολείο μας μέσα από τη δράση της εμπλοκής των μαθητών στο πρόγραμμα «παραδοσιακά βιολογικά προϊόντα με καταπραϋντικές ιδιότητες», θέλει να γίνει και αυτό κομμάτι της παγκόσμιας συλλογικής δράσης, απέναντι στο δικαίωμα όλων των ανθρώπων να ζήσουν με αξιοπρέπεια, ισότητα και δικαιοσύνη.

Η δράση μας έχει σκοπό να συμβάλλει στην διάδοση του στόχου, για αξιοπρεπή εργασία και οικονομική ανάπτυξη και του στόχου για λιγότερες ανισότητες.

Το σχολείο μας αποσκοπεί στο να διαδοθεί το μήνυμα  για την επίτευξη  της πλήρους παραγωγικής απασχόλησης σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, σε άτομα με αναπηρία και στην εξασφάλιση της ίσης αμοιβής για εργασία, ίσης αξίας και επιπλέον στην ενδυνάμωση και προαγωγή της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ένταξης όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, θρησκείας ή οικονομικής ή άλλης κατάστασης.

Αποτελέσματα

  • Συνεργασία και αλληλεπίδραση με συμμαθητές διαφορετικών τμημάτων
  • Ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών
  • Αναζήτηση πληροφοριών
  • Δημιουργία διαδραστικών χαρτών
  • Διάδοση του μηνύματος για την επίτευξη της πλήρους παραγωγικής απασχόλησης σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, σε άτομα με ειδικές ανάγκες
  • Δημιουργία κεραλοιφών
  • Δημιουργία ετικετών


Co-operations

Η δράση μας βασίζεται στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μαθητοκεντρικής μάθησης, καθώς όλες οι απαιτούμενες εργασίες έχουν σαν πυρήνα τους, τις μαθητικές ομάδες και οι εκπαιδευτικοί περιορίζονται στον ρόλο του καθοδηγητή.

Για την υλοποίηση του έργου συνεργάστηκαν μαθητές - γονείς και εκπαιδευτική κοινότητα. 


COOPERATING ACADEMICS

ΠΕ 87.03 Βαΐτση Αικατερίνη, ΠΕ 28 Κοτσίδου Ελλάδα, ΠΕ 86 Σμπρίνη Βασιλική, ΠΕ 88.02 Σοφός Ιωάννης, ΠΕ 06 Φώλιας Ζήσης

Objective Action

8.ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 10. ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

Initiative time

Οκτώβριος 2020 - Απρίλιος 2021

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation