Σχέδια μαθήματος

13 δημοτικό σχολείο Ρεθυμνου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Learn and Earn

Learn and Earn
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

13 δημοτικό σχολείο Ρεθυμνου

Σχολείο πόλης με 260 μσθητες


Διευθυντής Σχολείου

Σουκα Μαρίνα

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ τάξης εισάγονται στην έννοια του Χρηματοπιστωτικού Εγγραματισμού μέσα από τη συζήτηση και από ένα υλικό απλά δομημένο με ερωτήσεις που δίνουν το έναυσμα για να συζητήσουν καταναλωτικές συνήθειες και κοινές πεποιθήσεις σχετικά με την εργασία, τη διαχείριση του χρήματος και την αποταμίευση.

Στη συνέχεια πραγματοποιύν τη δική τους έρευνα δράσης και διάφορες  δραστηριότητες όπως να ξεχωρίσουν ποιες  αγορές από αυτές που προχωράνε  αποτελούν αναγκές και ποιες επιθυμίες, να επιχειρήσουν να κάνουν τον δικό τους οικονομικό προυπολογισμό και να εργαστούν πάνω σε υποθετικά σενάρια που απαιτούν πιο περίπλοκους οικονομικόυς χειρισμούς.


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές και οι μαθήτριες κατανοούν τους βασικούς κανόνες που διεπουν την οικονομική ζωή, βελτιώνουν τις ικανότητες τους να βρίσκουν πληροφορίες και κάνουν πιο σωστές επιλογές.Συνεργασίες

 Γονείς εργαζόμενοι  σε Τράπεζες θα επισκέπτούν το σχολείο προκειμένου να μιλήσουν στα παιδιά για την αποταμίευση και τους τραπεζικούς λογαριασμούς κατόπιν θα οργανωθεί ένα bazaar και τα λεφτά θα χρησιμοπιηθούν για το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού για την αγορά ενός tablet για τις ανάγκες της τάξης.


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Χαραλαμπάκη Στέλα

Στόχος δράσης

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναπτύξουν μια υγιή σχέση με τα χρήματα και αποκτήσουν τα εργαλεία εκείνα που θα τους βοηθήσουν να προασπίοσυν την οικονονική τους ασφάλεια και υγεία.

Χρόνος δράσης

9 μήνες

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)


Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation