Σχέδια μαθήματος

13 δημοτικό σχολείο Ρεθυμνου


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Learn and Earn

Learn and Earn
SUBMITTED FROM:

13 δημοτικό σχολείο Ρεθυμνου

Σχολείο πόλης με 260 μσθητες


School Principal

Σουκα Μαρίνα

Contact with School


Description

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ τάξης εισάγονται στην έννοια του Χρηματοπιστωτικού Εγγραματισμού μέσα από τη συζήτηση και από ένα υλικό απλά δομημένο με ερωτήσεις που δίνουν το έναυσμα για να συζητήσουν καταναλωτικές συνήθειες και κοινές πεποιθήσεις σχετικά με την εργασία, τη διαχείριση του χρήματος και την αποταμίευση.

Στη συνέχεια πραγματοποιύν τη δική τους έρευνα δράσης και διάφορες  δραστηριότητες όπως να ξεχωρίσουν ποιες  αγορές από αυτές που προχωράνε  αποτελούν αναγκές και ποιες επιθυμίες, να επιχειρήσουν να κάνουν τον δικό τους οικονομικό προυπολογισμό και να εργαστούν πάνω σε υποθετικά σενάρια που απαιτούν πιο περίπλοκους οικονομικόυς χειρισμούς.


Results / Reactions

Οι μαθητές και οι μαθήτριες κατανοούν τους βασικούς κανόνες που διεπουν την οικονομική ζωή, βελτιώνουν τις ικανότητες τους να βρίσκουν πληροφορίες και κάνουν πιο σωστές επιλογές.Co-operations

 Γονείς εργαζόμενοι  σε Τράπεζες θα επισκέπτούν το σχολείο προκειμένου να μιλήσουν στα παιδιά για την αποταμίευση και τους τραπεζικούς λογαριασμούς κατόπιν θα οργανωθεί ένα bazaar και τα λεφτά θα χρησιμοπιηθούν για το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού για την αγορά ενός tablet για τις ανάγκες της τάξης.


COOPERATING ACADEMICS

Χαραλαμπάκη Στέλα

Objective Action

Οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναπτύξουν μια υγιή σχέση με τα χρήματα και αποκτήσουν τα εργαλεία εκείνα που θα τους βοηθήσουν να προασπίοσυν την οικονονική τους ασφάλεια και υγεία.

Initiative time

9 μήνες

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation