Μαθητικές δημιουργίες

2o Γυμνασιο Μελισσίων


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

To happy της ζωής σου είναι η άσκησή σου

To happy της ζωής σου είναι η άσκησή σου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

2o Γυμνασιο Μελισσίων


Διευθυντής Σχολείου

Χατζηφωτίου Χαριτωμένη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Στο πλαίσιo του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα πρόληψης για τη διατήρηση της καλής υγείας. Η υγεία θεωρείται από την αρχαιότητα  ως το πολυτιμότερο αγαθό. Κανένα εργαστηριακά παρασκευασμένο φάρμακο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα οφέλη της σωματικής άσκησης. Τα περισσότερα χρόνια νοσήματα  σχετίζονται με τη μειωμένη σωματική δραστηριότητα και την παχυσαρκία. Μέσα από την αφίσα που δημιουργήσαν οι μαθητές ήθελαν να περάσουν το μήνυμα πως ένα φθηνό και αποτελεσματικό «φάρμακο» είναι η σωματική δραστηριότητα και ακόμα καλυτέρα αν συνδυαστεί με έναν περίπατο στη φύση!


Στόχος δράσης

3

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation