Μαθητικές δημιουργίες

2o Γυμνασιο Μελισσίων


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

To happy της ζωής σου είναι η άσκησή σου

To happy της ζωής σου είναι η άσκησή σου
SUBMITTED FROM:

2o Γυμνασιο Μελισσίων


School Principal

Χατζηφωτίου Χαριτωμένη

Contact with School


Description

Στο πλαίσιo του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα πρόληψης για τη διατήρηση της καλής υγείας. Η υγεία θεωρείται από την αρχαιότητα  ως το πολυτιμότερο αγαθό. Κανένα εργαστηριακά παρασκευασμένο φάρμακο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα οφέλη της σωματικής άσκησης. Τα περισσότερα χρόνια νοσήματα  σχετίζονται με τη μειωμένη σωματική δραστηριότητα και την παχυσαρκία. Μέσα από την αφίσα που δημιουργήσαν οι μαθητές ήθελαν να περάσουν το μήνυμα πως ένα φθηνό και αποτελεσματικό «φάρμακο» είναι η σωματική δραστηριότητα και ακόμα καλυτέρα αν συνδυαστεί με έναν περίπατο στη φύση!


Objective Action

3

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation