Μαθητικές δημιουργίες

Αξιον Εστί - Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

go go green

go go green
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Αξιον Εστί - Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο

Όταν η εκπαίδευση γίνεται παιδεία, η Αισθητική και η Κουλτούρα καλλιεργούνται για να γίνουν Πολιτισμός. Τα παιδιά, η μόνη μας ΕΛΠΙΔΑ! Η τέχνη είναι ο ΤΡΟΠΟΣ, ίσως ο μόνος ΔΡΟΜΟΣ των σχέσεων. H σχολική κοινότητα μία τεράστια ΣΥΜΦΩΝΙΑ και ΟΡΧΗΣΤΡΑ που εκτελεί καθημερινά παρτιτούρες εκπαιδευτικών δράσεων. Συνεργασίας - Ομαδικότητας - Επικοινωνίας - ΕΚΦΡΑΣΗΣ Δημιουργικότητας, γνωριμίας με τη μνήμη και το ρυθμό του πνεύματος, της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής, της συναισθηματικής νοημοσύνης, της ατομικότητας, της επικοινωνίας, της οικογένειας, της κουλτούρας και των κοινωνικών κανόνων.


Διευθυντής Σχολείου

Τζιουμάκη Γλυκερία

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες για να διευκολύνουμε τη περισυλλογή απορριμάτων και κατάταξής τους σε αντίστοιχους κάδους. Χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες συμπληρωματικά με τους φυσικούς πόρους για να αναπτυχθεί ένα καινούργιο φυτό.

 


Στόχος δράσης

Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες ώστε να εφαρμόσουμε καλές πρακτικές για τη προστασία του περιβάλλοντος.

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation