Μαθητικές δημιουργίες

Αξιον Εστί - Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

go go green

go go green
SUBMITTED FROM:

Αξιον Εστί - Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο

Όταν η εκπαίδευση γίνεται παιδεία, η Αισθητική και η Κουλτούρα καλλιεργούνται για να γίνουν Πολιτισμός. Τα παιδιά, η μόνη μας ΕΛΠΙΔΑ! Η τέχνη είναι ο ΤΡΟΠΟΣ, ίσως ο μόνος ΔΡΟΜΟΣ των σχέσεων. H σχολική κοινότητα μία τεράστια ΣΥΜΦΩΝΙΑ και ΟΡΧΗΣΤΡΑ που εκτελεί καθημερινά παρτιτούρες εκπαιδευτικών δράσεων. Συνεργασίας - Ομαδικότητας - Επικοινωνίας - ΕΚΦΡΑΣΗΣ Δημιουργικότητας, γνωριμίας με τη μνήμη και το ρυθμό του πνεύματος, της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής, της συναισθηματικής νοημοσύνης, της ατομικότητας, της επικοινωνίας, της οικογένειας, της κουλτούρας και των κοινωνικών κανόνων.


School Principal

Τζιουμάκη Γλυκερία

Contact with School


Description

Χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες για να διευκολύνουμε τη περισυλλογή απορριμάτων και κατάταξής τους σε αντίστοιχους κάδους. Χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες συμπληρωματικά με τους φυσικούς πόρους για να αναπτυχθεί ένα καινούργιο φυτό.

 


Objective Action

Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες ώστε να εφαρμόσουμε καλές πρακτικές για τη προστασία του περιβάλλοντος.

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation