Σχέδια μαθήματος

8ο Νηπιαγωγείο πόλεως Καλύμνου


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Γίνε ο Ήρωας της ελληνικής Μεσογείου

Γίνε ο Ήρωας της ελληνικής Μεσογείου
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

8ο Νηπιαγωγείο πόλεως Καλύμνου

Μέσα από πλήθος βιωματικών δράσεων στο 8ο Νηπιαγωγείο καλλιεργούνται δεξιότητες και αξίες που προωθούν την ολόπλευρη ανάπτυξη του μελλοντικού παγκόσμιου πολίτη, με στόχο τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.


Διευθυντής Σχολείου

Γεωργία Παπαδοπούλου

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Η ενεργός εμπλοκή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας σε περιβαλλοντικά ζητήματα είναι απαραίτητη για την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης. Οι μικροί μαθητές κρατούν το μέλλον του πλανήτη στα χέρια τους, και η φωνή τους αποτελεί μοναδικό εργαλείο επικοινωνίας για την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης έξω από το σχολείο, σε ολόκληρη την κοινωνία. Οι ενεργοί πολίτες θα λογοδοτήσουν στο μέλλον στα σημερινά παιδιά και για το λόγο αυτό οφείλουν να ακούσουν τη φωνή τους και να λάβουν τις σωστές αποφάσεις. Οι μικροί μαθητές μέσα από την ολοκλήρωση αποστολών γίνονται οι ήρωες της ελληνικής Μεσογείου όχι μόνο ανακαλύπτοντας τρόπους προστασίας των θαλάσσιων ζώων υπό εξαφάνιση, αλλά γιατί καλούν όλη την κοινωνία να λάβουν μαζί τους αποφάσεις για να σώσουν το θαλάσσιο περιβάλλον ως κρίκο της περιβαλλοντικής αλυσίδας και ισότιμη συνιστώσα της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές δημιουργησαν την έντυπη και ψηφιακή αφίσα με την οποία ως μελλοντικοί λήπτες αποφάσεων και τη φωνή τους ως εργαλείο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας, καλούν τους ενεργούς πολίτες της κοινωνίας να λάβουν μαζί τους αποφάσεις για το μέλλον των θαλάσσιων ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση. 

Αναμένεται η ανάρτηση της αφίσας της δράσεις στις παραλίες του νησιού που κατοικούν, έπειτα από σχετικό αίτημα στο δήμο Καλυμνίων.

https://www.youtube.com/watch?v=aGO-UyjFpo0&ab_channel=georgiapapadopoulouΣυνεργασίες

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας "Αρχιπέλαγος" https://archipelago.gr/

Δήμος Καλυμνίων


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Γεωργία Παπαδοπούλου

Στόχος δράσης

Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης, Αναγνώριση θαλάσσιων ζώων υπο εξαφάνιση, Αναγνώριση κινδύνων και τρόπων προστασίας θαλάσσιων ζώων υπο εξαφάνιση

Χρόνος δράσης

8 εβδομάδες

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)

Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation