Σχέδια μαθήματος

8ο Νηπιαγωγείο πόλεως Καλύμνου


TOPIC: Σχέδια μαθήματος

Initiative

Γίνε ο Ήρωας της ελληνικής Μεσογείου

Γίνε ο Ήρωας της ελληνικής Μεσογείου
SUBMITTED FROM:

8ο Νηπιαγωγείο πόλεως Καλύμνου

Μέσα από πλήθος βιωματικών δράσεων στο 8ο Νηπιαγωγείο καλλιεργούνται δεξιότητες και αξίες που προωθούν την ολόπλευρη ανάπτυξη του μελλοντικού παγκόσμιου πολίτη, με στόχο τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.


School Principal

Γεωργία Παπαδοπούλου

Contact with School


Description

Η ενεργός εμπλοκή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας σε περιβαλλοντικά ζητήματα είναι απαραίτητη για την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης. Οι μικροί μαθητές κρατούν το μέλλον του πλανήτη στα χέρια τους, και η φωνή τους αποτελεί μοναδικό εργαλείο επικοινωνίας για την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης έξω από το σχολείο, σε ολόκληρη την κοινωνία. Οι ενεργοί πολίτες θα λογοδοτήσουν στο μέλλον στα σημερινά παιδιά και για το λόγο αυτό οφείλουν να ακούσουν τη φωνή τους και να λάβουν τις σωστές αποφάσεις. Οι μικροί μαθητές μέσα από την ολοκλήρωση αποστολών γίνονται οι ήρωες της ελληνικής Μεσογείου όχι μόνο ανακαλύπτοντας τρόπους προστασίας των θαλάσσιων ζώων υπό εξαφάνιση, αλλά γιατί καλούν όλη την κοινωνία να λάβουν μαζί τους αποφάσεις για να σώσουν το θαλάσσιο περιβάλλον ως κρίκο της περιβαλλοντικής αλυσίδας και ισότιμη συνιστώσα της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.


Results / Reactions

Οι μαθητές δημιουργησαν την έντυπη και ψηφιακή αφίσα με την οποία ως μελλοντικοί λήπτες αποφάσεων και τη φωνή τους ως εργαλείο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας, καλούν τους ενεργούς πολίτες της κοινωνίας να λάβουν μαζί τους αποφάσεις για το μέλλον των θαλάσσιων ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση. 

Αναμένεται η ανάρτηση της αφίσας της δράσεις στις παραλίες του νησιού που κατοικούν, έπειτα από σχετικό αίτημα στο δήμο Καλυμνίων.

https://www.youtube.com/watch?v=aGO-UyjFpo0&ab_channel=georgiapapadopoulouCo-operations

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας "Αρχιπέλαγος" https://archipelago.gr/

Δήμος Καλυμνίων


COOPERATING ACADEMICS

Γεωργία Παπαδοπούλου

Objective Action

Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης, Αναγνώριση θαλάσσιων ζώων υπο εξαφάνιση, Αναγνώριση κινδύνων και τρόπων προστασίας θαλάσσιων ζώων υπο εξαφάνιση

Initiative time

8 εβδομάδες

SUPPORTED FILES(1)

Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation