Μαθητικές δημιουργίες

ΓΕΛ ΤΥΧΕΡΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Το ΓΕ.Λ. Τυχερού στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (ΕΕΚ)

Το ΓΕ.Λ. Τυχερού στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (ΕΕΚ)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΓΕΛ ΤΥΧΕΡΟΥ

Το ΓΕΛ Τυχερού είναι ένα μικρό σχολείο που αριθμεί 33 μαθητές και βρίσκεται σε μια αγροτική περιοχή. Παρά τον μικρό αριθμό μαθητών και εκπαιδευτικών το σχολείο συμμετέχει σε πολλά προγράμματα, διαγωνισμούς με πολλές διακρίσεις και εκπαιδευτικές κοινότητες.


Διευθυντής Σχολείου

Κανίδου Ζωή

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Οι μαθητές της Β΄ τάξης του ΓΕ.Λ. Τυχερού. Ν. Έβρου, ασχολήθηκαν με τη θεματική ενότητα "Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας" (ΕΕΚ) και προετοίμασαν ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων σε επίπεδο σχολείου και τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα: α/ σχεδίασαν ένα κόμικ ευαισθητοποίησης των συνομηλίκων τους και β/ δημιούργησαν αφίσες στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 


Στόχος δράσης

Ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (1)


Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation