Μαθητικές δημιουργίες

ΓΕΛ ΤΥΧΕΡΟΥ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Το ΓΕ.Λ. Τυχερού στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (ΕΕΚ)

Το ΓΕ.Λ. Τυχερού στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (ΕΕΚ)
SUBMITTED FROM:

ΓΕΛ ΤΥΧΕΡΟΥ

Το ΓΕΛ Τυχερού είναι ένα μικρό σχολείο που αριθμεί 33 μαθητές και βρίσκεται σε μια αγροτική περιοχή. Παρά τον μικρό αριθμό μαθητών και εκπαιδευτικών το σχολείο συμμετέχει σε πολλά προγράμματα, διαγωνισμούς με πολλές διακρίσεις και εκπαιδευτικές κοινότητες.


School Principal

Κανίδου Ζωή

Contact with School


Description

Οι μαθητές της Β΄ τάξης του ΓΕ.Λ. Τυχερού. Ν. Έβρου, ασχολήθηκαν με τη θεματική ενότητα "Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας" (ΕΕΚ) και προετοίμασαν ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων σε επίπεδο σχολείου και τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα: α/ σχεδίασαν ένα κόμικ ευαισθητοποίησης των συνομηλίκων τους και β/ δημιούργησαν αφίσες στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 


Objective Action

Ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας

SUPPORTED FILES(1)


Connection with Global Goals


Send us your feedback
The Sustainable Greece Ιnitiative launched by QualityNet Foundation