Μαθητικές δημιουργίες

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μαθητικές δημιουργίες

Πρωτοβουλία

Αγγίζοντας τα ίχνη μιας επανάστασης

Αγγίζοντας τα ίχνη μιας επανάστασης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

7/ΘΕΣΙΟ σχολείο με 120 μαθητές


Διευθυντής Σχολείου

Αντώνης Κυρμπάτσος

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Με αφόρμηση το σχολικό βιβλίο της ιστορίας και ερευνητές τα ίδια τα παιδιά, χωρίσαμε την ιστορία σε 2 μέρη. Πριν της επανάσταση και Κατά τη διάρκεια της επανάστασης. Στη συνέχεια καταμερίσαμε τα θέματα που θα αναλάμβανε  ο κάθε μαθήτης και μαθήτρια. Στο τέλος αφού έγιναν οι παρουσιάσεις των ερευνητών στα θέματα που οκαθένας είχε αναλάβει  , δημιουργήσμε ένα κείμενο και το ηχογραφήσαμε για τις ανάγκες του βίντεο που κατασκευάσαμε.


Στόχος δράσης

Να μάθουν τις συνθήκες που επικρατούσαν τις παραμονές της μεγάλης επανάστασης, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εξεγερμένοι Έλληνες
Videos 1

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation