Μαθητικές δημιουργίες

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ


TOPIC: Μαθητικές δημιουργίες

Initiative

Αγγίζοντας τα ίχνη μιας επανάστασης

Αγγίζοντας τα ίχνη μιας επανάστασης
SUBMITTED FROM:

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

7/ΘΕΣΙΟ σχολείο με 120 μαθητές


School Principal

Αντώνης Κυρμπάτσος

Contact with School


Description

Με αφόρμηση το σχολικό βιβλίο της ιστορίας και ερευνητές τα ίδια τα παιδιά, χωρίσαμε την ιστορία σε 2 μέρη. Πριν της επανάσταση και Κατά τη διάρκεια της επανάστασης. Στη συνέχεια καταμερίσαμε τα θέματα που θα αναλάμβανε  ο κάθε μαθήτης και μαθήτρια. Στο τέλος αφού έγιναν οι παρουσιάσεις των ερευνητών στα θέματα που οκαθένας είχε αναλάβει  , δημιουργήσμε ένα κείμενο και το ηχογραφήσαμε για τις ανάγκες του βίντεο που κατασκευάσαμε.


Objective Action

Να μάθουν τις συνθήκες που επικρατούσαν τις παραμονές της μεγάλης επανάστασης, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εξεγερμένοι Έλληνες
Videos 1

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation