Καλές πρακτικές

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλές πρακτικές

Πρωτοβουλία

Adopt a beach

Adopt a beach
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ


Διευθυντής Σχολείου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΤΟΥ

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Το σχολείο μας συνεργάζεται με το WWF και υιοθετεί την παραλία Μέρικα! Σκοπός είναι να επισκέπτεται την παραλία 3-4 φορές το χρόνο, να την καθαρίζει, να ταξινομεί τα απορρίμματα και να τα καταγράφει σε ειδικές ψηφιακές φόρμες. Σε αυτές θα εχουν πρόσβαση όσοι ενδιαφέρονται. Η επίσκεψη του Απρίλη εγινε!


Αποτελέσματα / επίδραση

Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν από την επίσκεψή τους στην παραλία

 Συγκέντρωσαν σχολαστικά όλα τα απορρίμματα, τα ταξινόμησαν, τα καταμέτρησαν και τα κατέγραψαν. 

Δήλωσαν την επιθυμία να υιοθετήσουμε κι άλλες παραλίες.

Αναρωτήθηκαν για το είδος των απορριμμάτων και τον τρόπο που κατέληξαν στην παραλία.Συνεργασίες

WWF-Πρόγραμμα παρακολούθησης παράκτιας ρύπανσης "ADOPT A BEACH"


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Γιαμαίου Αργυρή

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Ιστοσελίδα προγράμματος WWF

Ιστοσελίδα σχολείου


Στόχος δράσης

Υιοθεσία Παραλίας- καθαρισμός και καταμέτρηση σκουπιδιών

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές

Χρόνος δράσης

Απρίλιος 2021

Τόπος Δράσης

Παραλία Μέρικα

Ένταξη σε Δίκτυα

Ε twinning   WWF - ADOPT A BEACH

Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation