Καλές πρακτικές

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ


TOPIC: Καλές πρακτικές

Initiative

Adopt a beach

Adopt a beach
SUBMITTED FROM:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΝΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΜΟΥ


School Principal

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΤΟΥ

Contact with School


Description

Το σχολείο μας συνεργάζεται με το WWF και υιοθετεί την παραλία Μέρικα! Σκοπός είναι να επισκέπτεται την παραλία 3-4 φορές το χρόνο, να την καθαρίζει, να ταξινομεί τα απορρίμματα και να τα καταγράφει σε ειδικές ψηφιακές φόρμες. Σε αυτές θα εχουν πρόσβαση όσοι ενδιαφέρονται. Η επίσκεψη του Απρίλη εγινε!


Results / Reactions

Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν από την επίσκεψή τους στην παραλία

 Συγκέντρωσαν σχολαστικά όλα τα απορρίμματα, τα ταξινόμησαν, τα καταμέτρησαν και τα κατέγραψαν. 

Δήλωσαν την επιθυμία να υιοθετήσουμε κι άλλες παραλίες.

Αναρωτήθηκαν για το είδος των απορριμμάτων και τον τρόπο που κατέληξαν στην παραλία.Co-operations

WWF-Πρόγραμμα παρακολούθησης παράκτιας ρύπανσης "ADOPT A BEACH"


COOPERATING ACADEMICS

Γιαμαίου Αργυρή

SPREAD THE WORD METHODS

Ιστοσελίδα προγράμματος WWF

Ιστοσελίδα σχολείου


Objective Action

Υιοθεσία Παραλίας- καθαρισμός και καταμέτρηση σκουπιδιών

Target Audience

Μαθητές

Initiative time

Απρίλιος 2021

Initiative Location

Παραλία Μέρικα

Connection with Global Goals


Send us your feedback
The 'Sustainable Greece 2020' Ιnitiative launched by QualityNet Foundation