ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 292 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Αποβλήτων & Κυκλική Οικονομία

Πρωτοβουλία

Υιοθεσία παραλίας Μαρίκες Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας project PARALIES

Υιοθεσία παραλίας Μαρίκες Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας project PARALIES
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ELBISCO Α.Ε


Στόχος δράσης

Στο πλαίσιο εταιρικών δράσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης & ενίσχυσης της περιβαλλοντικής μας ευθύνης, το καλοκαίρι του 2021 συμμετείχαμε ενεργά στην πρωτοβουλία Project PARALIES. Μέσα από αυτή την ενέργεια, στηρίξαμε την τοπική κοινωνία, «υιοθετώντας» την παραλία «Μαρίκες», η οποία βρίσκεται στο Δήμο Ραφήνας–Πικερμίου. Στόχος μας είναι η προστασία του παράκτιου και θαλάσσιου οικοσυστήματος από τη ρύπανση.

https://www.projectparalies.gr/

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργαζόμενοι, κοινωνία

 

Χρονική διάρκεια

Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2021


Περιγραφή

Η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της παράκτιας ρύπανσης, μέσα από δράσεις για τον καθαρισμό των παραλιών, τη χωριστή συλλογή των διαφόρων ρευμάτων απορριμμάτων που παράγονται κατά κύριο λόγο από τους λουόμενους και επισκέπτες των παραλιών, καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού, σχετικά με την ανάγκη προστασίας των ακτών και της θάλασσας. Παράλληλα, μέσω της ανακύκλωσης των υλικών που θα συλλέγονται, στοχεύει στην εφαρμογή των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας.

Οι δράσεις στην παραλία «Μαρίκες», περιλάμβαναν:

 • Τοποθέτηση κάδων χωριστής συλλογής απορριμμάτων στην παραλία. Στη παραλία τοποθετήθηκε ικανός αριθμός σετ κάδων ώστε να επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της παραλίας, την ομαλή υλοποίηση του project και τη διαδικασία διαλογής στην πηγή.
 • Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στα σημεία πρόσβασής της
 • Καθημερινό σχολαστικό χειρωνακτικό καθαρισμό της παραλίας σε πρωινές και απογευματινές βάρδιες ώστε καθ’ όλες τις ώρες χρήσης της παραλίας από τους λουόμενους να εξασφαλίζεται η καθαριότητα της
 • Διάθεση ειδικών σταχτοδοχείων παραλίας στους λουόμενους
 • Ημερήσια ποσοτική και ποιοτική καταγραφή των αποβλήτων που συλλέγονταν από την παραλία κατά την διάρκεια των χειρωνακτικών καθαρισμών
 • Δειγματοληπτική ποιοτική σύσταση των αποβλήτων των χειρωνακτικών καθαρισμών για τη διασφάλιση της ορθότητας των καταγραφών
 • Ενημέρωση των λουόμενων που ενδιαφέρονταν για τους στόχους και τις δράσεις του project
 • Χωριστή συλλογή των αποβλήτων που παράγονταν στην παραλία από τους λουόμενους
 • Καταγραφή των ποσοτήτων των διαφορετικών ρευμάτων αποβλήτων που συλλέγονταν σε ημερήσια βάση στους κάδους
 • Μεταφορά 2 φορές την εβδομάδα στο ΚΔΑΥ κορωπίου των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων ρευμάτων αποβλήτων

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της δράσης καταγράφηκε σε ειδική έκθεση και τα ποσοτικά δεδομένα που συλλέχθηκαν, υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στην εφαρμογή Marine Litter Watch της ΕΕ.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Απολογισμός συλλογής απορριμμάτων στους κάδους:

571,06 kg πλαστικό

207,74 kg χαρτί

126,64 kg αλουμίνιο

327,45 kg γυαλί

878,66 kg μικτά

Απολογισμός χειρονακτικού καθαρισμού:

4.416 αποτσίγαρα

7.742 πλαστικά κομματάκια

1.426 καλαμάκια

https://circulargreece.gr/wp-content/uploads/2022/01/project-PARALIES-Report-2021-la.pdf

 Τόπος Δράσης

Παραλία «Μαρίκες» του Δήμου Ραφήνας–Πικερμίου.

 


Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία εταιρίας Elbisco με Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου, Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας και της εταιρίας The Blue Oxygen.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων


Οφέλη για τον Οργανισμό

 • Ευαισθητοποίηση των πολιτών
 • Δέσμευση της Εταιρίας στις αρχές της βιωσιμότητας και συνεισφορά της στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας.
 • Ανθρακικό όφελος που προκύπτει από την ανακύκλωση των αποβλήτων που συλλέχθηκαν στους κάδους χωριστής συλλογής της παραλίας (Η διαφορά μεταξύ των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (εκφρασμένων σε ισοδύναμες μονάδες διοξειδίου του άνθρακα – CO2e) που προκύπτουν από την ανακύκλωση των αποβλήτων και των εκπομπών που προκύπτουν από την πρωτογενή παραγωγήτων αντίστοιχων υλικών, δίνει το ανθρακικό όφελος)
 • Όφελος στην βιοποικιλότητα της περιοχής, έχοντας απομακρύνει από το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον, υλικά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις στους θαλάσσιους οργανισμούς της περιοχής.Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation