ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 466 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Υγεία & Ασφάλεια

Πρωτοβουλία

Υγειονομική Προστασία Αιμοδοτών & Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών

Υγειονομική Προστασία Αιμοδοτών & Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Το αντικείμενό μας στην Allianz - Ευρωπαϊκή Πίστη  είναι να προστατεύουμε τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις από κινδύνους. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουμε στη μακροπρόθεσμη οικονομική ευεξία των πελατών μας και στη σταθεροποίηση των τοπικών οικονομιών. Η ασφάλιση είναι ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους περιορίζουμε τις επιπτώσεις των κλιματικών κινδύνων και αντισταθμίζουμε τις ζημίες που σχετίζονται με το κλίμα. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης μιας χώρας, τόσο πιο ανθεκτική είναι σε ακραία φυσικά γεγονότα. Επιπλέον, μετά από ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο όπως πλημμύρα ή τυφώνα, οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις είναι συχνά μια γρήγορη και αξιόπιστη λύση για να μπορέσουν οι πληγέντες να ανακάμψουν γρήγορα.

Εκτός από τη συμβολή μας στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη μέσω της επιχειρησιακής μας δραστηριότητας, εστιάζουμε επίσης στην υπέρβαση εμποδίων για την κοινωνική ένταξη που θα οδηγήσει την κοινωνία μας σε ένα καλύτερο, πιο παραγωγικό μέλλον. Γι’ αυτό η ενδυνάμωση των νέων και η στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων αποτελούν βασικούς πυλώνες του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της Allianz - Ευρωπαϊκή Πίστη.Στόχος δράσης

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για να ανταποκριθεί στις έκτακτες συνθήκες που έχει προκαλέσει η πανδημία του Covid-19, οι οποίες απαιτούν να προστατευτεί η ελληνική κοινωνία από τον ιό, αλλά και να αντιμετωπιστεί η τεράστια έλλειψη αίματος που είναι έμμεση επίπτωση της πανδημίας και με τη σειρά της θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος ήταν:
• Υποψήφιοι εθελοντές αιμοδότες (άνδρες - γυναίκες ηλικίας από 18 - 65 ετών) που προσήλθαν για προσφορά αίματος. Μετά από προγραμματισμένο έλεγχο η Υπηρεσία Αιμοδοσίας είτε ενέκρινε την προσφορά αίματος των εθελοντών αιμοδοτών, είτε την απέρριπτε λόγω προβλημάτων υγείας.
• Προσωπικό κέντρων αιμοδοσίας συλλόγων - μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Α. που αντιμετώπισαν σημαντικές ελλείψεις υγειονομικού υλικού λόγω της αυξημένης ζήτησης κατά τη διάρκεια του Covid-19.
• Μέλη δράσεων αιμοδοσίας σε συνεργαζόμενους φορείς της Ομοσπονδίας που προγραμμάτισαν έκτακτες εθελοντικές αιμοδοσίες προκειμένου να συμβάλουν στη συγκέντρωση μονάδων αίματος.

Πλήθος ωφελουμένων
Άντρες (18 - 65 ετών) :40.300
Γυναίκες (18 - 65 ετών): 21.700
Σύνολο: 62.000

 

Χρονική διάρκεια

11 Μαΐου έως τέλος 2020


Περιγραφή

Η συλλογή αίματος λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού μειώθηκε δραματικά, μείωση που άγγιξε τον Μάρτιο του 2020 το 40% στις συλλεγόμενες μονάδες αίματος, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Οι βασικοί λόγοι της μείωσης ήταν ο φόβος των αιμοδοτών να προσέλθουν στα νοσοκομεία την περίοδο της πανδημίας και η αναβολή προγραμματισμένων αιμοληψιών στα νοσοκομεία. Την ίδια στιγμή, οι ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού, όπως οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία και οι αιματολογικοί ογκολογικοί ασθενείς συνεχίζονταν, ενώ οι τακτικά μεταγγιζόμενοι πάσχοντες υπολογίζονται σε 2.200 για τις ανάγκες των οποίων χρειάζονται περίπου 120.000 μονάδες αίματος τον χρόνο.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.) και οι Σύλλογοι – Μέλη της, από την έναρξη της μεγάλης υγειονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας, τάχθηκε στο πλευρό της Πολιτείας με στόχο την εξασφάλιση επάρκειας αίματος για την εξισορρόπηση των αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
H Π.Ο.Σ.Ε.Α. και οι Σύλλογοι – Μέλη της, ήδη από την αρχή της υγειονομικής κρίσης ξεκίνησε να πραγματοποιεί ανά την Ελλάδα σειρά Εθελοντικών Αιμοδοσιών εκτός των Νοσοκομείων, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, τους Δήμους, τους Φορείς και τις Οργανώσεις κάθε περιοχής και η Εθνική Δεξαμενή Αίματος άρχισε να συμπληρώνει τις ελλείψεις που σημειώθηκαν λόγω των προαναφερόμενων αιτιών.
Σε αυτή την προσπάθεια, ήταν απολύτως κρίσιμο να τηρούνται τα προληπτικά μέτρα προστασίας της υγείας τόσο των οργανωτών των αιμοδοσιών όσο και των αιμοδοτών, ώστε αμφότεροι να είναι ασφαλείς και οι αιμοδότες να νιώθουν ασφαλείς να συνεχίσουν την προσφορά αίματος που η χώρα χρειάζεται.
Με βάση τις υγειονομικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για ασφαλή εθελοντική αιμοδοσία, η Π.Ο.Σ.Ε.Α. γνωστοποίησε την ανάγκη της για υγειονομικό υλικό για τους 61 συλλόγους – μέλη της ανά την Ελλάδα.
Χάρη στη δωρεά της Allianz και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, η υλοποίηση του προγράμματος και η στήριξη των ωφελούμενων με επιχορηγούμενο υγειονομικό υλικό ξεκίνησε στις 11 Μαΐου 2020 και συνεχίστηκε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων του υγειονομικού υλικού.
Το υγειονομικό υλικό που έχει προμηθευτεί μέχρι σήμερα η Π.Ο.Σ.Ε.Α. είναι το παρακάτω:
• 62.000 μάσκες προσώπου
• 432 συσκευασίες αντισηπτικού των 500 ml
• 61 θερμόμετρα
Το υλικό διανεμήθηκε με ταχυδρομικές αποστολές  στους 61 Συλλόγους - Μέλη της Ομοσπονδίας σε όλη τη χώρα. Οι αποστολές του υγειονομικού υλικού έγιναν με βάση τις προγραμματισμένες αιμοληψίες, ενώ πραγματοποιούνται επιπλέον αποστολές σε περίπτωση έκτακτων εθελοντικών αιμοδοσιών.
Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η διοργάνωση ασφαλών αιμοδοσιών και η διασφάλιση αισθήματος ασφαλείας στους εθελοντές αιμοδότες με τη φιλοδοξία να υπάρχει μια σταθερή ροή μονάδων αίματος και να εξασφαλιστεί η ισορροπία του Εθνικού Συστήματος Υγείας.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Με τη στήριξη της Allianz εξασφαλίστηκε όλο το υγειονομικό υλικό που κρίθηκε αναγκαίο (γάντια νιτριλίου, αντισηπτικά, μάσκες προσώπου, θερμόμετρα), για να δημιουργηθεί πανελλαδικά μια ασπίδα ασφαλείας για τους Εθελοντές Αιμοδότες, μέλη των Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών της Π.Ο.Σ.Ε.Α., καθώς και για το προσωπικό των συνεργαζόμενων Υπηρεσιών Αιμοδοσίας των Νοσοκομείων, που συμμετείχαν στην προσπάθεια αντιμετώπισης του τεράστιου προβλήματος της έλλειψης αίματος στη χώρα μας στη διάρκεια της κρίσης του COVID-19.

Η προσφορά αυτή κινητοποίησε τους Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών, γιατί πέρα από τη δυνατότητα διοργάνωσης ασφαλών Αιμοδοσιών, οι Σύλλογοι ένιωσαν για πρώτη φορά ότι δεν αγωνίζονται μόνοι τους, αίσθημα που τους προσέφερε ηθική ικανοποίηση, κίνητρο και δύναμη για να συνεχίσουν τον αγώνα για το κοινό καλό.

Κατά τη διενέργεια των εθελοντικών δράσεων αιμοδοσίας που πραγματοποιήθηκαν με χρήση του παραπάνω υλικού, οι Σύλλογοι – Μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Α κατάφεραν να εξασφαλίσουν 17.188 μονάδες αίματος.Τόπος Δράσης

Πανελλαδικά


Συνεργασία με φορέα

Για την ενίσχυση του κοινωνικού αντικτύπου των ενεργειών της, η Allianz Ελλάδος ένωσε τις δυνάμεις της με έναν φορέα αναγνωρισμένο για το κοινωνικό του έργο, το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κοινωφελή ιδρύματα της χώρας με μακρά πορεία ευθύνης και πολύπλευρη δράση. Με βαθιά γνώση των κοινωνικών αναγκών σε όλη την Ελλάδα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων –εταιρειών, κληροδοτών, διεθνών φορέων και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντικτύπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Κάθε χρόνο διοργανώνεται εθελοντική αιμοδοσία στα κεντρικά γραφεία της Allianz με τη συμμετοχή των υπαλλήλων μας, οι οποίοι συνεισφέρουν στη συγκέντρωση αίματος για συνανθρώπους μας που το χρειάζονται. Λόγω της απαγόρευσης της προσέλευσης στα γραφεία της εταιρείας το 2020, η ενέργεια δεν πραγματοποιήθηκε. Παρ'όλα αυτά με τη δράση αυτή η εταιρεία είχε τη δυνατότητα να ενισχύσει την εθελοντική αιμοδοσία στη χώρα μας και φέτος. Η ενέργεια επικοινωνήθηκε στο προσωπικό, το οποίο είχε τη δυνατότητα και αυτή τη χρονιά να συνεισφέρει έμμεσα μέσα από τη δράση του εργοδότη του στην ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας στη χώρα μας και των τραπεζών αίματος για ευάλωτους ασθενείς που έχουν ανάγκη.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από την Allianz αποτελεί ένα θετικό παράδειγμα ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορούν φορείς, εταιρείες και ιδρύματα να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να πραγματοποιήσουν κοινές δράσεις σημαντικού κοινωνικού αντικτύπου σε περιόδους μεγάλων υγειονομικών κρίσεων.

Ειδικότερα για την Allianz, λειτούργησε ως όχημα για την ανάδειξη της δέσμευσής της στις ευπαθείς ομάδες της ελληνικής κοινωνίας. Αφουγκραζόμενη τις κοινωνικές ανάγκες την κρίσιμη περίοδο της πανδημίας προέβη άμεσα στην ενίσχυση της δράσης σημαντικών οργανισμών και φορέων που με το έργο τους αποδεδειγμένα συνέβαλαν στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων του COVID-19 ιδιαίτερα σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Το πρόγραμμα ενίσχυσης της εθελοντικής αιμοδοσίας την περίοδο της πανδημίας είχε ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας ενισχύοντας έτσι το κοινωνικό πρόσωπο της Allianz ως εργοδότη και ως ενεργού μέλους του κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
H Allianz στηρίζει τους ανθρώπους και τα προϊόντα της ελληνικής γης μέσω του προγράμματος «Thought for Food»-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον κτηνοτροφικό συνεταιρισμό «Βοσκός»

Αξιοποίηση περισσευούμενων αγροτικών προϊόντων και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στην Κρήτη

Πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας

Στήριξη της ισότιμης πρόσβασης στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation