ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 478 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών - Ιδιωτικών Οργανισμών

Πρωτοβουλία

Στήριξη της ισότιμης πρόσβασης στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

Στήριξη της ισότιμης πρόσβασης στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ALLIANZ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

Το αντικείμενό μας στην Allianz - Ευρωπαϊκή Πίστη  είναι να προστατεύουμε τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις από κινδύνους. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουμε στη μακροπρόθεσμη οικονομική ευεξία των πελατών μας και στη σταθεροποίηση των τοπικών οικονομιών. Η ασφάλιση είναι ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους περιορίζουμε τις επιπτώσεις των κλιματικών κινδύνων και αντισταθμίζουμε τις ζημίες που σχετίζονται με το κλίμα. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης μιας χώρας, τόσο πιο ανθεκτική είναι σε ακραία φυσικά γεγονότα. Επιπλέον, μετά από ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο όπως πλημμύρα ή τυφώνα, οι ασφαλιστικές αποζημιώσεις είναι συχνά μια γρήγορη και αξιόπιστη λύση για να μπορέσουν οι πληγέντες να ανακάμψουν γρήγορα.

Εκτός από τη συμβολή μας στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη μέσω της επιχειρησιακής μας δραστηριότητας, εστιάζουμε επίσης στην υπέρβαση εμποδίων για την κοινωνική ένταξη που θα οδηγήσει την κοινωνία μας σε ένα καλύτερο, πιο παραγωγικό μέλλον. Γι’ αυτό η ενδυνάμωση των νέων και η στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων αποτελούν βασικούς πυλώνες του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας της Allianz - Ευρωπαϊκή Πίστη.Στόχος δράσης

H Allianz Ελλάδος με σταθερή δέσμευση στην ενδυνάμωση των νέων ανθρώπων έχει ως βασικό της στόχο να συμβάλλει στη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους τους νέους, για να αναπτυχθούν με σιγουριά και να γίνουν φορείς μιας θετικής κοινωνικής αλλαγής.

 

Η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών της χώρας στη νέα μορφή εκπαίδευσης (ψηφιακή και εξ’ αποστάσεως) που η κρίση COVID-19 ανέδειξε ως ανάγκη κρίθηκε επιτακτική, καθώς η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση δεν αποτελεί μία πρόσκαιρη λύση, αλλά τη νέα πραγματικότητα που μαθητές και καθηγητές καλούνται να εντάξουν στη ζωή τους.

 

Για τον λόγο αυτό, επέλεξε να ενισχύσει τις εκπαιδευτικές δομές της χώρας με την παροχή tablets κατά τη διάρκεια του lockdown μέσα από το πρόγραμμα «Ψηφιακό Σχολείο για Όλους» του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι άμεσα ωφελούμενοι της ενέργειας ήταν 133 Μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προερχόμενοι από οικονομικά ευάλωτες οικογένειες και οι οποίοι υπάγονται σε σχολικές δομές της περιοχής της Δυτικής Θεσσαλονίκης. 

 

Χρονική διάρκεια

Δεκέμβριος 2020 - Φεβρουάριος 2021


Περιγραφή

Η υγειονομική κρίση του κορωνοϊού δημιούργησε μια ευκαιρία εκσυγχρονισμού, ψηφιοποίησης και αναβάθμισης της εκπαίδευσης που σήμερα δυστυχώς εμποδίζεται σε μεγάλο βαθμό από το βιοτικό επίπεδο των οικογενειών των μαθητών της χώρας. Η ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών της χώρας στην νέα μορφή εκπαίδευσης (ψηφιακή και εξ’ αποστάσεως) που η παρούσα υγειονομική κρίση ανέδειξε ως ανάγκη είναι επιτακτική καθώς η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση δεν αποτελεί μία πρόσκαιρη λύση, αλλά τη νέα μέθοδο εκπαίδευσης που μαθητές και καθηγητές όλων των βαθμίδων καλούνται να είναι σε θέση να εφαρμόζουν ανά πάσα στιγμή. Προϋπόθεση συμμετοχής των μαθητών σε αυτή τη διαδικασία είναι η κατοχή του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού και η σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι μαθητές που δεν τον διαθέτουν αποκλείονται από το νέο αυτό εγχείρημα, ενώ η ανάγκη για διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας εξ’ αποστάσεως αποτελεί μέρος της νέας πραγματικότητας. Στη διάρκεια της πανδημικής κρίσης εστάλη το Υπουργείο Παιδείας ζήτησε από τις διοικήσεις των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να καταγράψουν τον αριθμό των μαθητών τους που δεν διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισμό. Για να διευκολύνει την διεξαγωγή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της εκπαίδευσης, το Υπουργείο έκανε δεκτές δωρεές συσκευών tablet τα οποία χορηγήθηκαν στις δομές με τις μεγαλύτερες ανάγκες. 

Η Allianz με σταθερή δέσμευση στην κοινωνική προσφορά ανταποκρίθηκε στην άμεση αυτή ανάγκη επιλέγοντας να συμμετάσχει στο πρόγραμμα «Ψηφιακό Σχολείο Για Όλους» του Ιδρύματος Μποδοσάκη για τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού αντικτύπου της δράσης της.

 

Το πρόγραμμα «Ψηφιακό Σχολείο για ‘Ολους» συμβάλλει στον  εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Το πρώτο στάδιο του προγράμματος περιέλαμβανε τη μέγιστη δυνατή ενίσχυση των εκπαιδευτικών δομών της χώρας με tablets συμβατά με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας, προς διάθεση στους μαθητές οικονομικά ευάλωτων οικογενειών, με προτεραιότητα τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας οι επικαιροποιημένες άμεσες καταγεγραμμένες ανάγκες των σχολικών δομών, συμπεριελάμβαναν και ανάγκες σχολικών δομών της περιοχής της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η χαρτογράφηση των αναγκών των σχολικών δομών πραγματοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας.

Η επιλογή των προς ενίσχυση μαθητών πραγματοποιήθηκε από τη διοίκηση κάθε σχολικής δομής.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Με τη συνεισφορά της Allianz εξασφαλίστηκαν 133 tablets τα οποία διατέθηκαν σε 133 μαθητές και κάλυψαν τις ανάγκες 30 σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εμβέλειας της δράσης, τα αποτελέσματα της ενέργειας ήταν

  • η διευκόλυνση της συμμετοχής των μαθητών στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
  • η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών
  • η παροχή στους μαθητές που μέχρι σήμερα δεν είχαν πρόσβαση σε τεχνολογικό εξοπλισμό, αντίστοιχων ευκαιριών εξέλιξης με τους υπόλοιπους μαθητές
     

 Τόπος Δράσης

Περιοχή Δυτικής Θεσσαλονίκης 


Συνεργασία με φορέα

Η Allianz Ελλάδος συνεργάστηκε με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, ένα φορέα με αναγνωρισμένο κοινωνικό έργο που συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στην ανακούφιση της ελληνικής κοινωνίας από προβλήματα που την πλήττουν και χρίζουν άμεσης επίλυσης, αλλά και στη δόμηση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τους νέους ανθρώπους της.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κοινωφελή ιδρύματα της χώρας με μακρά πορεία ευθύνης και πολύπλευρη δράση. Με βαθιά γνώση των κοινωνικών αναγκών σε όλη την Ελλάδα δρα σήμερα και ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, διαχειριζόμενο πόρους τρίτων –εταιρειών, κληροδοτών, διεθνών φορέων και άλλων μεγάλων δωρητών- που επιθυμούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα σημαντικού κοινωνικού αντικτύπου για κρίσιμες ανάγκες εκπαίδευσης, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Το ανθρώπινο δυναμικό της Allianz Ελλάδος είχε την ευκαιρία μέσα από μία σειρά εσωτερικών ενημερώσεων να μάθει περισσότερα για τη δράση από την ίδια τη Διοίκηση της εταιρείας, να ενημερωθεί για τους στόχους του προγράμματος και το θετικό αποτύπωμα του. Μέσα από την κοινωνική αφύπνιση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της η Allianz στοχεύει και στον σχεδιασμό ενεργειών εθελοντικής δράσης των εργαζομένων της, στο άμεσο μέλλον.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η Allianz Ελλάδος είχε τη χαρά να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια σε νέους ανθρώπους  και με στοχευμένες δράσεις συμβάλλει στη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους τους νέους, προκειμένου να αναπτυχθούν με σιγουριά και να γίνουν φορείς μιας θετικής κοινωνικής αλλαγής. Ενώ παράλληλα βοήθησε στην ανακούφιση οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριών που μέσα στην κρίση της πανδημίας δεν είχαν τη δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες σε τεχνολογικό εξοπλισμό των νεότερων μελών τους.

Συνεπώς υλοποίησε μία δράση με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο που συνέβαλε στην ενίσχυση του προφίλ της ως Υπεύθυνος Εταιρικός Πολίτης και αύξησε τη συνεισφορά της προς την χώρα κοινότητα μέσα στην οποία λειτουργεί.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
H Allianz στηρίζει τους ανθρώπους και τα προϊόντα της ελληνικής γης μέσω του προγράμματος «Thought for Food»-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον κτηνοτροφικό συνεταιρισμό «Βοσκός»

Αξιοποίηση περισσευούμενων αγροτικών προϊόντων και την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας στην Κρήτη

Πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας

Υγειονομική Προστασία Αιμοδοτών & Συλλόγων Εθελοντών ΑιμοδοτώνΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation