ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 48 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & Ενημέρωσης για το Περιβάλλον

Πρωτοβουλία

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ: Ενώνουμε τη φωνή μας για το Νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ: Ενώνουμε τη φωνή μας για το Νερό!
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS δραστηριοποιείται από το 1990 για: την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της Μεσογείου, ιδιαίτερα για την προστασία των ακτών και της θάλασσας και την προώθηση της βιωσιμότητας.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.medsos.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Στόχος του Έργου ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ: Ενώνουμε τη φωνή μας για το Νερό! υπήρξε η συστηματική και ουσιαστική ενημέρωση, επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση πολιτών και φορέων αρμόδιων για θέματα υδατικής διαχείρισης, ώστε βαθμιαία να γίνουν ενεργοί και συμμέτοχοι στη λήψη αποφάσεων συλλογικού ενδιαφέροντος για το νερό, όπως άλλωστε επιτάσσει και η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο 2000/60.

Παράλληλα, κρίσιμη παράμετρο του προγράμματος ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ αποτέλεσε η δικτύωση φορέων και πολιτών, η "γεφύρωση", δηλαδή, της επικοινωνίας μεταξύ των τοπικών φορέων διαχείρισης νερού και της Κοινωνίας των Πολιτών, μεταξύ των ίδιων των επιχειρήσεων ύδρευσης/αποχέτευσης καθώς και μεταξύ λοιπών τοπικών φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση του αστικού νερού. Η προώθηση μιας νέας αντίληψης για τη διαχείριση του αστικού και ημιαστικού νερού, μιας νέας πολιτικής και κουλτούρας, με μεθοδολογίες και εργαλεία, που να στοχεύουν στην αναβάθμιση του ρόλου, την τήρηση υπεύθυνης στάσης και την ενεργή εμπλοκή τοπικών φορέων και ενημερωμένων πολιτών – χρηστών, υπήρξε βασική φιλοσοφία του προγράμματος.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Μαθητές, Εκπαιδευτικοί, Πολίτες, Στελέχη των ΔΕΥΑ (Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης), Τοπική Αυτοδιοίκηση, Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, Εκπρόσωποι λοιπών Φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση του Νερού (Επαγγελματικών Επιμελητηρίων, ΜΚΟ, Περιβαλλοντικών Συλλογικοτήτων, κ.ά).

 

Χρονική διάρκεια

Από 1/10/2014 - 31/1/2016.


Περιγραφή

Το Έργο υλοποιήθηκε από το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS σε συνεργασία με την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης & Αποχέτευσης) σε 10 πόλεις - πιλότους (Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Κοζάνη, Λαμία, Λάρισα, Ρέθυμνο, Σέρρες και Σύρο) με γεωγραφική διασπορά σε σχεδόν όλα τα διαμερίσματα της χώρας, προκειμένου να αναδειχθούν τα ειδικότερα υδατικά ζητήματα κάθε περιοχής.

Ενίσχυσε την επικοινωνία μεταξύ πολιτών, ΜΚΟ και αρμόδιων φορέων, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση των τοπικών ΔΕΥΑ σε θέματα επικοινωνίας, ενημέρωσης, εκπαίδευσης και διαβούλευσης με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση του αστικού νερού. Συνέστησε στις τοπικές κοινωνίες των 10 πόλεων του Έργου, τη λειτουργία των συμμετοχικών διαδικασιών ως εργαλείο συνεισφοράς στη χάραξη πολιτικών για βιώσιμη διαχείριση του νερού.

Η υλοποίηση του Έργου είχε 4 βασικούς πυλώνες:

 1. Εκπαιδευτικές δράσεις: εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικές παρουσιάσεις, webinars σε εκπαιδευτικούς, μειωτήρες ροής στα σχολεία.
 2. Δράσεις συμμετοχικών διαδικασιών: ομάδες εργασίας με εμπλοκή τοπικών φορέων, που ανέδειξαν συναινετικά Σχέδια Δράσης στη βάση των αρχών ορθής διακυβέρνησης για βιώσιμη διαχείριση του νερού στην περιοχή τους.
 3. Επιμόρφωση στελεχών ΔΕΥΑ: θεωρητικό και πρακτικό σεμινάριο στις θεματικές Επικοινωνία, Συμμετοχικές Διαδικασίες, Διοργάνωση Εκστρατειών Ενημέρωσης –Ευαισθητοποίησης, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.
 4. Δράσεις πεδίου: από τα street events συλλέχθηκαν στοιχεία για τις συνήθειες και τις απόψεις των πολιτών και μέσα από τις ανοιχτές ημερίδες οι τοπικές κοινωνίες ήρθαν σε διάλογο με εμπειρογνώμονες για θέματα αιχμής με άξονα το νερό.

Το απολογιστικό Επιστημονικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 26&27/1/2016 με αφορμή την ολοκλήρωση του Έργου, έδωσε την ευκαιρία ανταλλαγής εμπειριών ανάμεσα σε ΔΕΥΑ και φορείς που σχετίζονται με το νερό. Η Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας έφερε για πρώτη φορά σε διάλογο τους βασικούς διαχειριστές του Νερού στη χώρα (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΔΕΥΑ).

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 • 12.423 μαθητές παρακολούθησαν παρουσιάσεις για το νερό και έλαβαν εκπαιδευτικό υλικό που σχεδιάστηκε για το Έργο
 • 1.000 μειωτήρες ροής μοιράστηκαν σε σχολεία
 • 43 εκπαιδευτικοί καταρτίστηκαν μέσω webinars
 • Πάνω από 1.000 πολίτες, εκπρόσωποι φορέων, οργανώσεων και ακαδημαϊκοί πήραν μέρος στις συμμετοχικές δράσεις
 • Εκατοντάδες πολίτες ενημερώθηκαν στις δράσεις δρόμου
 • Πάνω από 420 σύνεδροι παρακολούθησαν το απολογιστικό Επιστημονικό Συνέδριο
 • 272 δημοσιεύματα και συνεντεύξεις
 • 11 ραδιοφωνικά σποτς
 • 35.000 αντίτυπα ενημερωτικού υλικού διανεμήθηκαν στους συμμετέχοντες
 • Το Layman’s Report που παρήχθη με την ολοκλήρωση του Έργου διανεμήθηκε σε όλες τις ΔΕΥΑ της χώρας που είναι μέλη της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. (115).
 • Τηλεοπτική εκπομπή με τηλεθέαση 11,1% πρόβαλε το Έργο
 • Βάσει των ανωτέρω, εκτιμάται ότι πάνω από 500.000 άνθρωποι ενημερώθηκαν για το Έργο.


Τόπος Δράσης

Αθήνα, Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Κοζάνη, Λαμία, Λάρισα, Ρέθυμνο, Σέρρες, Σύρος.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. υπήρξε συνεργαζόμενος εταίρος σε όλη την υλοποίηση του Έργου. Παράλληλα, σε καθεμία από τις πόλεις που συμμετείχαν, υπήρξε ευρεία συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμους, Περιφέρειες), τις κατά τόπους ΔΕΥΑ, την εκπαιδευτική κοινότητα και άλλους φορείς εμπλεκόμενους στη διαχείριση του νερού.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στο περιγραφόμενο πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 9 εργαζόμενοι του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS (μόνιμοι και εξωτερικοί συνεργάτες) και 3 εργαζόμενοι της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. Επίσης, στα επιμορφωτικά σεμινάρια που υλοποιήθηκαν στις κατά τόπους ΔΕΥΑ συμμετείχαν στελέχη τους. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί όλων των σχολείων, στα οποία έγιναν παρουσιάσεις, παρακολούθησαν τις εν λόγω δράσεις όπως, επίσης, και επιμορφωτικά σεμινάρια - webinars για την περαιτέρω ενίσχυση της επάρκειάς τους στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για θέματα Νερού.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το Έργο έδωσε τη δυνατότητα συμπράξεων και συνεργειών σε πολλαπλά επίπεδα:

 • Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS συνεργάστηκε με την Ε.Δ.Ε.Υ.Α. για την υλοποίηση του Έργου.
 • Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS επισκέφθηκε τις πόλεις που συμμετείχαν στο Έργο και ήρθε σε επαφή και συνεργασία με τις κατά τόπους ΔΕΥΑ, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους υπόλοιπους φορείς που εμπλέκονται με τη διαχείριση του αστικού και ημιαστικού νερού κάθε περιοχής.
 • Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. είχε την ευκαιρία να καλύψει το εγνωσμένο έλλειμμα επικοινωνίας και επαφής με τις 10 ΔΕΥΑ των πόλεων που συμμετείχαν στο Έργο.
 • Μέσα από τις δράσεις συμμετοχικών διαδικασιών "γεφυρώθηκε" το χάσμα επικοινωνίας ανάμεσα στις κατά τόπους ΔΕΥΑ και τους πολίτες/χρήστες και βρέθηκαν κοινοί τόποι διαλόγου και συνεργασίας με άξονα τις υδατικές προκλήσεις κάθε περιοχής. Απότοκα των διαδικασιών αυτών υπήρξαν 10 Σχέδια Δράσης που συνδιαμορφώθηκαν από τους προαναφερθέντες εμπλεκόμενους. 
 • Στο πλαίσιο του Απολογιστικού Συνεδρίου, για πρώτη φορά βρέθηκαν  σε κοινό τραπέζι διαλόγου οι βασικοί διαχειριστές του Νερού στη χώρα (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΔΕΥΑ) και παράλληλα συναντήθηκαν εκπρόσωποι ΔΕΥΑ από όλη τη χώρα (ακόμη και από πόλεις που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα), ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές και μεθοδολογίες για τη βέλτιστη διαχείριση του Νερού.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation