ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 46 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Ενεργειών Αφύπνισης & Ενημέρωσης για το Περιβάλλον

Πρωτοβουλία

Επι-στροφή στη βρύση

Επι-στροφή στη βρύση
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS δραστηριοποιείται από το 1990 για: την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της Μεσογείου, ιδιαίτερα για την προστασία των ακτών και της θάλασσας και την προώθηση της βιωσιμότητας.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.medsos.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η εκστρατεία ΕΠΙ-ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΒΡΥΣΗ, είναι μια καινοτόμος προσπάθεια που στόχο έχει την προώθηση της αξίας του νερού βρύσης ως δημόσιου αγαθού.

Με την πρωτοβουλία «Επι‐στροφή στη Βρύση» απευθυνόμαστε στους συμπολίτες μας κάθε ηλικίας, αλλά και σε επιχειρήσεις καθώς και σε αρμόδιους δημόσιους φορείς στοχεύοντας στην:

προώθηση της αξίας του νερού βρύσης ως δημόσιου αγαθού και του δικαιώματος ύδρευσης σε δημόσιους χώρους
προώθηση της χρήσης του νερού βρύσης σε επιχειρήσεις και σχολεία, πάντα με γνώμονα την προστασία και την ορθολογική χρήση του πόρου.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η εκστρατεία απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών, και εστιάζει στην πρόσβαση σε πόσιμο νερό για όλους τους πολίτες (παιδιά, μητέρες, περιπατητές, άτομα χαμηλού εισοδήματος, άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ποδηλάτες, έφηβοι) στους δημόσιους ανοιχτούς χώρους ( όπως παιδικές χαρές, πάρκα, πλατείες, κοκ. ). Το έργο είναι ιδιαίτερης προστιθέμενης αξίας για τις ασθενείς κοινωνικές ομάδες: αστέγους, εξαρτημένους, πρόσφυγες - αιτούντες άσυλο, μετανάστες, άπορους.

Επίσης, απευθύνεται σε όλους τους φορείς διαχείρισης ύδρευσης τους Δήμους, καθώς και σε εταιρείας εστίασης.

Ανάλογα με τη θέση του καθενός μπορεί να αναλάβει διαφορετικές πρωτοβουλίες προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εκστρατείας.

Αν είσαι πολίτης

Αν είσαι πολίτης το σύνθημα είναι απλό...

Επιλέγω - διεκδικώ νερό βρύσης παντού, διεκδικώ δημόσιες βρύσες στην πόλη

Αν είσαι πολίτης ή αλλιώς διαβάτης / επισκέπτης άλσους, πάρκου, πλατείας, παιδικής χαράς, δημοσίων φορέων / ποδηλάτης ή απλώς… διψασμένος στην πόλη σου, αρκεί να κάνεις τις παρακάτω ενέργειες:

Επιλέγεις (όποτε είναι εφικτό) και ζητάς νερό βρύσης όταν επισκέπτεσαι επιχειρήσεις εστίασης
Κυκλοφορείς με το δικό σου παγούρι και το ξαναγεμίζεις σε δημόσιες βρύσες ή σε επιχειρήσεις εστίασης/δημόσιους φορείς  που διαθέτουν ψύκτη ή απλά ζητάς ένα ποτήρι νερό
Επιλέγεις και επιβραβεύεις τις επιχειρήσεις που προσφέρουν ή εν δυνάμει ενδιαφέρονται να προσφέρουν νερό βρύσης σε πελάτες ή σε διερχόμενους πολίτες και σημειώνεις στο χάρτη  το στίγμα τους
Αναζητάς και σημειώνεις στο χάρτη  το στίγμα βρυσών που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους με διαρκή ελεύθερη πρόσβαση (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, κ.ά.
Αναζητάς και σημειώνεις στο χάρτη δημόσιους χώρους με ωράριο λειτουργίας (π.χ. νοσοκομεία, εφορίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, γυμναστήρια, κ.ά.) που διαθέτουν ψύκτη/βρύση σε λειτουργία για το κοινό.

Αν εκπροσωπείς επιχείρηση

Αν εκπροσωπείς επιχείρηση:

και διαθέτεις ήδη προσβάσιμη βρύση ή ψύκτη για ελεύθερη χρήση από πελάτες ή διερχόμενους πολίτες

ή/και προσφέρεις ήδη ή σκοπεύεις εφεξής να προσφέρεις νερό βρύσης σε πελάτες ή διερχόμενους πολίτες

τότε απλά σημειώνεις στο χάρτη το στίγμα σου, συμπληρώνοντας τα στοιχεία της επιχείρησης στο ειδικό πεδίο συμμετεχόντων στην εκστρατεία και επικοινωνείς μαζί μας για να σου διαθέσουμε το ειδικό σήμα/αυτοκόλλητο  που θα ενισχύσει το «πράσινο» προφίλ της επιχείρησης και θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των περιβαλλοντικά ευσυνείδητων επισκεπτών/πολιτών.

Αν εκπροσωπείς δημόσιο φορέα

Αν εκπροσωπείς δημόσιο φορέα που εξυπηρετεί κοινό και διαθέτεις ήδη προσβάσιμη βρύση ή ψύκτη για ελεύθερη χρήση από πολίτες τότε απλά σημειώνεις στο χάρτη το στίγμα σου, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του φορέα στο ειδικό πεδίο συμμετεχόντων στην εκστρατεία και επικοινωνείς μαζί μας για να σου διαθέσουμε το ειδικό σήμα/αυτοκόλλητο.

Δημόσιος χώρος με διαρκή ελεύθερη πρόσβαση. Η βρύση βρίσκεται εντός δημόσιου χώρου που είναι προσβάσιμος όλο το 24ωρο (π.χ. μη περιφραγμένο άλσος ή παιδική χαρά, βρύση σε πεζοδρόμιο ή πλατεία).

Δημόσιος χώρος με ωράριο λειτουργίας. Η βρύση βρίσκεται εντός ανοικτού (πχ. άλσος, παιδική χαρά) ή κλειστού δημόσιου χώρου με περιορισμό στην πρόσβαση βάσει του ωραρίου λειτουργίας του (πχ. κτήριο υπηρεσίας, προαύλιο σχολείου, περιφραγμένη παιδική χαρά/γήπεδο μπάσκετ με συγκεκριμένες ώρες λειτουργίας).

 

Χρονική διάρκεια

Η εκστρατεία αυτή ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια, αλλά οι συγκεκριμένη ενέργεια άρχισε το 2017 και ολοκληρώθηκε το  Δεκέμβρη 2018. Η εκστρατεία συνεχίζεται γιατί υπάρχει ανάγκη διεκδίκησης του δικαιώματος πρόσβασης σε πόσιμο νερό.


Περιγραφή

Το νερό είναι ένας μοναδικός και ιδιαίτερος φυσικός πόρος, ένα περιβαλλοντικό αγαθό που εξασφαλίζει την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη. Αποτελεί δημόσιο αγαθό που υπερβαίνει την έννοια της ιδιοκτησίας παρά το γεγονός ότι έχει οικονομική διάσταση, και μάλιστα σημαντική, εξαιτίας των αναγκών ορθής διαχείρισης, επεξεργασίας, μεταφοράς, διανομής και διάθεσής του.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας Από-Τιμώντας το Νερό του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS (2011‐2012) σε 11 μεγάλα αστικά κέντρα, η προέλευση του νερού του δικτύου είναι άγνωστη για την πλειοψηφία του πληθυσμού. Το 55% των συμμετεχόντων δεν γνωρίζει ότι το νερό της πόλης μεταφέρεται συχνά από μακρινές αποστάσεις, με σημαντικό περιβαλλοντικό, αλλά και οικονομικό κόστος και ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί ικανοποιητική ποιότητα για πόσιμη χρήση, το νερό υφίσταται επεξεργασία, ενώ παράλληλα διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι ποιότητας.

Είναι φανερό, ότι οι διαδικασίες παραγωγής νερού, είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστες στο ευρύ κοινό, όπως και το γεγονός ότι το νερό βρύσης, συγκεκριμένα, του δικτύου ύδρευσης της Αθήνας, είναι από τα ποιοτικότερα των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συνθήκες αβεβαιότητας, ανασφάλειας, ακόμα και καχυποψίας, ως προς την καταλληλότητα του νερού του δικτύου.

Η εκστρατεία «Επι-στροφή στη Βρύση» εντάσσεται στις συνολικές δράσεις που συντονίζει το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS στα πλαίσια της Βιώσιμης και Ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων.

Η εν λόγω εκστρατεία ξεκίνησε το 2013 με πρωτοβουλία του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και συνεχίστηκε το 2017-18 με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου όπου αφορούσε ενέργειες και δράσεις στα όρια του ιστορικού κέντρου της Αθήνας σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων.

Η ιδέα της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας στηρίζεται στη βάση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού και στην ανάγκη να εμπεδωθεί εκ νέου η σχέση μας με αυτό, προωθώντας τη χρήση του νερού βρύσης σε ευρεία κλίμακα. Βασικό εργαλείο της εκστρατείας αποτελεί η  διαδραστική πλατφόρμα www.tapwater.gr στην οποία όλοι καλούνται να αποτυπώσουν - στον ειδικά διαμορφωμένο χάρτη- τα σημεία  πρόσβασης σε νερό βρύσης (πάρκα, πλατείες, παιδικές χαρές, επιχειρήσεις εστίασης, δημόσιες υπηρεσίες ή άλλους χώρους με αθρόα παρουσία πολιτών) κι ως εκ τούτου να αποτελέσουν τους βασικούς κινητήριους μοχλούς της προσπάθειας και της εξέλιξής της.

Όλα αυτά τα δεδομένα έχουν  περαστεί και σε μία εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, VRYSI APP , ώστε ο πολίτης να έχει άμεση πρόσβαση στην πληροφορία κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών του.

Επίσης, στο πλαίσιο του έργου έλαβε χώρα ένα διήμερο συνέδριο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με ομιλητές από όλο τον κόσμο.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

  • Περισσότεροι από 150 συμμετέχοντες στο Διεθνές Συνέδριο Επιστροφή στη βρύση.
  • Στον διαδραστικό χάρτη και την εφαρμογή καταχωρήθηκα πάνω από 100 δημοσιές βρύσες και 40 καταστήματα εστίασης στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.
  • Μέσω των δράσεων και των επικοινωνιακών εργαλείων ενημερώθηκαν χιλιάδες πολίτες.
  • Διανεμήθηκε έντυπο υλικό, παγούρια  και ειδικά αυτοκόλλητα σήμανσης στα καταστήματα εστίασης που μπήκαν στοπ χάρτη.


Τόπος Δράσης

Η εκστρατεία Επι-στροφή στη Βρύση ξεκίνησε από την Αθήνα, με στόχο να διευρυνθεί σε όλη την Αττική και μεσοπρόθεσμα να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Στο πλαίσιο της εκστρατείας αυτής συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς που σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού, Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ), Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) και  Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ).

Συνεργαζόμαστε στενά με το Δήμο Αθηναίων, καθώς αυτή ήταν η πρώτη πιλοτική περιοχή υλοποίησης της εκστρατείας.

Επίσης συνεργαστήκαμε και με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.), καθώς ό ρόλος των καταστημάτων εστίασης είναι καθοριστικός.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στο συγκεκριμένο έργο απασχολήθηκαν 6 συνεργάτες (εσωτερικοί και εξωτερικοί) του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.

Από την αρχή του έργου καθοριστική υπήρξε η υποστήριξη των δράσεων και από τους εθελοντές, οι οποίοι περπάτησαν σχεδόν σε όλες τις γωνιές του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να καταγράψουν τις βρύσες που υπάρχουν σε πάρκα και πλατείες, αλλά και να επισημάνουν επιχειρήσεις που προσφέρουν νερό βρύσης.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS συνεργάστηκε με όλους όσους σχετίζονται με τη διαχείριση του νερού ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΔΕΥΑ.

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ανέδειξε αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation