ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 254 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής - Εκπομπές Αερίων Ρύπων

Πρωτοβουλία

Σύστημα Μέτρησης κατανάλωσης των Ρύπων CO2 - Ανθρακική Ουδετεροποίηση - Ανακύκλωση- Επιβράβευση Εργαζομένων

Σύστημα Μέτρησης κατανάλωσης των Ρύπων CO2 - Ανθρακική Ουδετεροποίηση - Ανακύκλωση- Επιβράβευση Εργαζομένων
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι μια από τις μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Εταιρίες στην Ελλάδα, προσφέροντας ολοκληρωμένα προγράμματα και υπηρεσίες. Όλοι εμείς στην Ευρωπαϊκή Πίστη, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όταν οι ασφαλισμένοι μας αποφασίσουν να προστατέψουν τους ίδιους και τις οικογένειές τους, επιλέγοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, δεν κάνουν απλά μια αγορά. Κάνουν μια επένδυση εμπιστοσύνης. Με ένα δίκτυο που αριθμεί περισσότερους από 5.700 Ασφαλιστικούς Συμβούλους οι οποίοι εξυπηρετούν περισσότερους από 648.000 πελάτες, είμαστε εδώ, ισχυροί, για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας όταν μας ζητείται και να κάνουμε πράξη όλα όσα υποσχόμαστε.

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις
 

Περισσότερες πληροφορίες: www.europaikipisti.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης αντιλαμβάνεται τη βιώσιμη ανάπτυξη ως μια προσπάθεια περαιτέρω προσαρμογής των πρακτικών της για τη προστασία του περιβάλλοντος, στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αναλύοντας τους σχετικούς κινδύνους και αξιοποιώντας παράλληλα τις ανάλογες ευκαιρίες.

Η πρόληψη των απωλειών της βιοποικιλότητας διασφαλίζεται μέσω της περεταίρω μείωσης του περιβαλλόντικού μας αποτυπώματος με τη σωστή διαχείριση και τη χρήση νέων βιώσιμων πράσινων τεχνολογιών και μεθόδων ελέγχου με σκοπό το περιορισμό των εκπομπών αέριων ρύπων, καθώς και τη βιώσιμη χρήση των πόρων μας.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος ενστερνίζεται την ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως αναπτύχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2002 στη διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών στην Αφρική: Johannesburg Declaration on Sustainable Development και περί Ανάπτυξης και Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας, όπως αναπτύχθηκε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο τον Ιούνιο του 1992: Rio Declaration on Environment and Development. Η πρωτοβουλία προσαρμογής σε νέα πρότυπα εταιρικής συμπεριφοράς είναι βήμα στρατηγικό και όχι επικοινωνιακό.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Απευθύνεται στην Ελληνική Κοινωνία και στους εργαζομένους της Εταιρίας.

 

Χρονική διάρκεια

2015 έως 2021


Περιγραφή

Για όγδοη συνεχή χρονιά ο Όμιλός μας εκπληρώνει την υποχρέωσή του προς την κοινότητα να μετρήσει τις εκπομπές αερίων της εταιρείας που παράγονται από τις δραστηριότητές της. Η μέτρηση αυτή βοηθά τον Όμιλο να βελτιωθεί, στοχεύοντας σε στοχευμένες ενέργειες για τη μείωση αυτών των ρύπων. Οι συνολικές εκπομπές των τριών εταιρειών του Ομίλου μας το 2021 παρουσιάζονται παρακάτω:

Εκπομπές t CO2 eq 2021

Μετακινήσεις προσωπικού:160 t CO2 eq

Εταιρικά αυτοκίνητα: 32 t CO2 eq

Φυσικό αέριο: 137 t CO2 eq

Ηλεκτρική ενέργεια: 1.154 t CO2 eq

Χαρτί- Toner: 1,7 t CO2 eq

Σύνολο 2021: 1.484 t CO2 eq

Οι συνολικοί ρύποι της Ευρωπαϊκής Πίστης εμφανίζονται μειωμένοι κατά 165,6 t CO2, σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, ήτοι – 10,0%. Συνολικά παρατηρήθηκε μείωση ρύπων στο σύνολο των ελεγχόμενων κατηγοριών, επηρεασμένο από πολλούς παράγοντες, όπως από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού εργαζόταν εξ αποστάσεως μέσα στο 2021, με αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι μετακινήσεις από και προς την εργασία.

Επίσης, επηρεάστηκε από την αυξημένη οικολογική συνείδηση των εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Πίστης, οι οποίοι χρησιμοποιούν περισσότερα οχήματα σύγχρονης τεχνολογίας (ηλεκτρικά & hybrid), καθώς και ότι μεγάλο μέρος του προσωπικού έχει στραφεί στη χρήση πιο οικολογικών μέσων μετακίνησης (ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια, ΜΜΜ, κ.α.).

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, αντιλαμβάνεται την βιώσιμη ανάπτυξη ως μια προσπάθεια οικοδόμησης μιας πιο ανταγωνιστικής οικονομίας χαμηλών ρύπων που κάνει αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση των πόρων της, λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη επενδύει συνεχώς στην πράσινη ανάπτυξη. Αυτό επιβεβαιώνεται αφενός από την πιστοποίηση του προτύπου ISO 50001:2011, η οποία αφορά στο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να ενεργούν με τρόπο βιώσιμο και να εξοικονομούν πόρους, και αφετέρου από τις επενδύσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Πίστη στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της, αλλά και από τις δραστηριότητές της, οι οποίες στοχεύουν στον να περιορίσουν το ανθρακικό της αποτύπωμα.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη πιστή στις αρχές της, για τη στήριξη και ανάπτυξη των Α.Π.Ε. ως μέσο βιώσιμης ανάπτυξης, τον Οκτώβριο του 2012 προχώρησε στην εξαγορά Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ηλεκτρικής Ενέργειας επενδύοντας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Για τους εργαζόμενους της Ευρωπαϊκής Πίστης, η σημασία της ανακύκλωσης παρουσιάζεται στα ακόλουθα μέρη:

  • Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα διαχείρισής τους.
  • Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι, που λαμβάνονται συνεχώς από τη φύση και επιτυγχάνεται η μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης.
  • Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων.
  • Εξοικονομείται η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή όλων των προαναφερθέντων αντικειμένων.
  • Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς βιώσιμων ενεργειών.
  • Ανακυκλώνοντας 1 τόνο χαρτιού εξοικονομούνται 17 δέντρα και 40.000 λίτρα νερού, μειώνεται κατά 95% η ατμοσφαιρική ρύπανση και εξοικονομούνται 130 - 170 λίτρα πετρέλαιο.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, από την αρχή της προσπάθειάς της για πλήρη διαχείριση των απορριμμάτων της το 2012, έχει καταφέρει να ανακυκλώνει κάθε μήνα περίπου 1.725 κιλά υλικών (χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό). Συγκεκριμένα, για το 2021, o Όμιλος ανακύκλωσε 11,67 τόνους, ενώ προέβη σε καταστροφή εμπιστευτικών εγγράφων 0,84 τόνων.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Στον τομέα του περιβάλλοντος, βασικοί μας στόχοι είναι η συνεχώς μειούμενη πορεία των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων, η συνεχής ενίσχυση της φιλικής προς το περιβάλλον λειτουργίας μέσω δράσεων, όπως η επιβράβευση των υπαλλήλων που βελτιώνουν το οικολογικό τους αποτύπωμα, η ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων μας ώστε να βελτιστοποιηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η διαρκής συμμόρφωση με τα σχετικά πρότυπα και πρωτόκολλα, όπως η επιτυχής επιτήρηση του συστήματος ISO: 50001 για την Ενεργειακή Απόδοση.

Ως εκ τούτου, στην επόμενη μη χρηματοοικονομική μας αναφορά, όλες οι προαναφερθείσες επιμετρήσεις θα αναφέρονται στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας (ιδιόκτητα και ενοικιαζόμενα ακίνητα). Οι συνολικοί ρύποι της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 165,6 t CO2 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης μέτρησης, κυρίως λόγω στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού εργαζόταν εξ αποστάσεως μέσα στο 2021, με αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι μετακινήσεις από και προς την εργασία.

Το αποτέλεσμα ικανοποίησε ιδιαίτερα, αλλά η Ευρωπαϊκή Πίστη δεν σταματάει εκεί, καθώς υπάρχουν περισσότερα περιθώρια βελτίωσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Το συγκεκριμένο σύστημα τροποποιείται κάθε χρόνο και βασίζεται στις ανάγκες του Ομίλου για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και υψηλότερη απόδοση.Τόπος Δράσης

Στην Ελλάδα.


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Η συμμετοχή των εργαζομένων είναι καθοριστική. Κάθε φορά συμμετέχουν ενεργά στις εθελοντικές μας δράσεις για το περιβάλλον. Επίσης, με την παρότρυνση της εταιρείας (βραβεία σε «πράσινο» προσωπικό, οικονομικά κίνητρα κ.λπ.), οι εργαζόμενοι αρχίζουν σιγά σιγά να φεύγουν ή να ελαχιστοποιούν τη χρήση αυτοκινήτων, ποδηλασίας, περπάτημα κ.λπ. Επίσης σημαντικό βήμα ήταν η ενεργοποίηση του τμήματος HR για επικοινωνία μεταξύ του προσωπικού για μαζικές μετακινήσεις με αυτοκίνητο (car pooling).

Ακόμα, η Ευρωπαϊκή Πίστη έχοντας ενσωματώσει στο πλάνο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης και στις δράσεις της, τη μέριμνα για κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, προχώρησε σε ανάπλαση της παραλίας Κόκκινο Λιμανάκι στη Ραφήνα Αττικής. Η συγκεκριμένη εθελοντική κίνηση οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Πίστη, σε συνεργασία με την Επιτροπή Πληγέντων «Κόκκινο Λιμανάκι» και το Δήμο Ραφήνας- Πικερμίου, με στόχο να ανακουφιστεί το περιβάλλον της περιοχής και αγκαλιάστηκε θερμά από το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρίας, καθώς στη δράση συμμετείχαν πάνω από 80 εργαζόμενοι.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Οι δραστηριότητες της εταιρείας δεν έχουν σημαντικές συνέπειες στο κλίμα και στο περιβάλλον. Ωστόσο, η Εταιρεία δεσμεύεται στη μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος, καθώς και των υπόλοιπων αέριων εκπομπών με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην ποιότητας της ατμόσφαιράς και στην γενικότερη αντιμετώπιση των αιτιών και συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ενστερνίζεται την ιδέα της Βιώσιμης ανάπτυξης και η περιβαλλοντική συνείδηση των εργαζομένων της Εταιρίας καθώς και η ευαισθητοποίηση τους σχετικά με το περιβάλλον αποτελούν σπουδαία συμβολή στο έργο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας.

Η εταιρεία θέτει στόχους, τους οποίους φυσικά δημοσιοποιεί, σχετικά με το οικολογικό της αποτύπωμα μέσω της υπεύθυνης και συστηματικής διαχείρισης της ενέργειας, του νερού και των αποβλήτων στις εγκαταστάσεις της, καθώς και των εκπομπών που προκύπτουν από τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων και τα απαραίτητα επαγγελματικά ταξίδια.

Βελτιώνοντας συνεχώς τις λειτουργίες της και μειώνοντας το περιβαλλοντικό και ανθρακικό αποτύπωμα, η Ευρωπαϊκή Πίστη έρχεται συνεχώς πιο κοντά στους στόχους της για:

  • Συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων για την προστασία του νερού, του αέρα και του εδάφους.
  • Συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων για την προστασία του νερού, του αέρα και του εδάφους.
  • Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της βέλτιστης χρήσης φυσικών πόρων, βάσει των αρχών της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής.
  • Μείωση των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου, για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Δράσεις Αντιμετώπισης Covid-19

Δράσεις της Εταιρίας που σχετίζονται με την αποτροπή της απάτης και την πάταξη της διαφθοράς

Πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας

Πρόγραμμα στήριξης τοπικών κοινωνιών, σχολείων και Παραδόσεων Ευρωπαική Πίστη

Στήριξη Κοινωνικών Δομών - Εξάλειψη της Φτώχειας- Ανθρώπινα Δικαιώματα των παιδιώνΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation