ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 269 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία με άλλους Φορείς

Πρωτοβουλία

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ TAP (TRANS ADRIATIC PIPELINE)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ TAP (TRANS ADRIATIC PIPELINE)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΡΩΓΗΣ

Το «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής» δραστηριοποιείται από την πρώτη ημέρα της ίδρυσης του, το 2013, με σκοπό την θέσπιση ισχυρών θεμελίων για την εδραίωση προτύπων Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αποτελεί μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, η οποία συστάθηκε στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προκειμένου να γίνει η γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας, να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις στην υποστήριξη ατόμων, ομάδων, φιλανθρωπικών σωματείων, οργανώσεων και συναφών φορέων και να προσφέρει υλικά αγαθά ή/και υπηρεσίες.

Το φιλόδοξο σχέδιο και ο ιερός σκοπός που καλείται να διαδραματίσει το «Δίκτυο» συνένωσε στις τάξεις του τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, με μοναδικό στόχο να αναλάβουν την υλοποίηση ενός εγχειρήματος που δεν έχει επαναληφθεί πουθενά μέχρι σήμερα στη χώρα μας. Απώτερος σκοπός, να γεφυρώσουν τον επιχειρηματικό κόσμο με την κοινωνία, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και μακροπρόθεσμα οφέλη σε ευπαθείς ομάδες και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα μέσα στην κοινωνία.

Οι σημαντικότεροι επιχειρηματικοί φορείς της Θεσσαλονίκης συνένωσαν τις δυνάμεις τους και ίδρυσαν το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής. Ανέλαβαν ένα εγχείρημα που δεν έχει υλοποιηθεί ως έχει, πουθενά μέχρι σήμερα στη χώρα μας. Συνένωσαν τις δυνάμεις τους για να ιδρύσουν την πρώτη μη κερδοσκοπική εταιρία που θα γεφυρώσει τον επιχειρηματικό κόσμο με την κοινωνία. Οι φορείς αυτοί είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ).Στόχος δράσης

Στόχος της συνεργασίας Δικτύου και ΤΑΡ είναι η υλοποίηση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ένας πολύ σημαντικός αναπτυξιακός οργανισμός, όπως είναι ο ΤΑΡ, αποφάσισε να εμπιστευτεί το Δίκτυο για την υλοποίηση προγραμμάτων υποστήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Η συνεργασία μεταξύ του Δικτύου και του ΤΑΡ αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς του Δικτύου στα κοινωνικά δρώμενα της Βόρειας Ελλάδας.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Τοπικές κοινωνίες της Β. Ελλάδας, από όπου διέρχεται ο αγωγός.

 

Χρονική διάρκεια

Η συνεργασία του Δικτύου με τον TAP, ξεκίνησε το 2016, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας


Περιγραφή

Το Δίκτυο προχώρησε στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τον TAP το 2016, με σκοπό να συμβάλλει στο πρόγραμμα Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων του οργανισμού. Από τότε, έχει αναλάβει ον έλεγχο και την συγκέντρωση όλων των δικαιολογητικών για τους ωφελούμενους φορείς. Για την υλοποίηση των διάφορων προγραμμάτων ΕΚΕ το Δίκτυο επικοινωνεί με τα ιδρύματα και φορείς καταγράφει, συγκεντρώνει και κατηγοριοποιεί τις ανάγκες τους. Κατόπιν, επικοινωνεί με τους διάφορους προμηθευτές, προχωρά σε έρευνα αγοράς και έπειτα από μια σειρά εγκρίσεων υλοποιεί την αγορά. Τέλος, το Δίκτυο ενημερώνει άμεσα τον χορηγό για την εξέλιξη της δωρεάς τους και στέλνει ευχαριστήριες επιστολές και φωτογραφίες από τις δράσεις, όπως αυτές ολοκληρώθηκαν. Ο ΤΑΡ επένδυσε μέσω του Δικτύου σε προγράμματα ΕΚΕ στις περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, από όπου έχει διέλθει ο αγωγός.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Μέσα από την συνεργασία αυτή επωφελήθηκαν πάνω από 45 φορείς – ιδρύματα και έχουν δαπανηθεί σε δωρεές περίπου 1.500.000 €. Τόπος Δράσης

Βόρεια Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα

Το Δίκτυο, για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία συνεργάζεται με τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ).


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία επιτυγχάνεται μέσα από τη διαρκή συνεργασία της διοίκησης και του προσωπικού των δύο οργανισμών.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Δυνατότητα συνεισφοράς στα κοινωνικά δρώμενα της Β. Ελλάδας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation