ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 267 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βελτίωση Ποιότητας Ζωής

Πρωτοβουλία

ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΣΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΣΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΡΩΓΗΣ

Το «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής» δραστηριοποιείται από την πρώτη ημέρα της ίδρυσης του, το 2013, με σκοπό την θέσπιση ισχυρών θεμελίων για την εδραίωση προτύπων Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αποτελεί μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, η οποία συστάθηκε στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προκειμένου να γίνει η γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας, να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις στην υποστήριξη ατόμων, ομάδων, φιλανθρωπικών σωματείων, οργανώσεων και συναφών φορέων και να προσφέρει υλικά αγαθά ή/και υπηρεσίες.

Το φιλόδοξο σχέδιο και ο ιερός σκοπός που καλείται να διαδραματίσει το «Δίκτυο» συνένωσε στις τάξεις του τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς φορείς της Θεσσαλονίκης, με μοναδικό στόχο να αναλάβουν την υλοποίηση ενός εγχειρήματος που δεν έχει επαναληφθεί πουθενά μέχρι σήμερα στη χώρα μας. Απώτερος σκοπός, να γεφυρώσουν τον επιχειρηματικό κόσμο με την κοινωνία, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και μακροπρόθεσμα οφέλη σε ευπαθείς ομάδες και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα μέσα στην κοινωνία.

Οι σημαντικότεροι επιχειρηματικοί φορείς της Θεσσαλονίκης συνένωσαν τις δυνάμεις τους και ίδρυσαν το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής. Ανέλαβαν ένα εγχείρημα που δεν έχει υλοποιηθεί ως έχει, πουθενά μέχρι σήμερα στη χώρα μας. Συνένωσαν τις δυνάμεις τους για να ιδρύσουν την πρώτη μη κερδοσκοπική εταιρία που θα γεφυρώσει τον επιχειρηματικό κόσμο με την κοινωνία. Οι φορείς αυτοί είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ), το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) και ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ).Στόχος δράσης

Η υποστήριξη των συσσιτίων στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες σίτισης άπορων οικογενειών και η στήριξη όσων συνανθρώπων μας αντιμετωπίζουν σημαντικά βιοποριστικά προβλήματα. 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ευπαθείς ομάδες, σύλλογοι και οργανωμένα συσσίτια

 

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα «Προσφέρω στα συσσίτια», ήταν η αφορμή για τη δημιουργία του Δικτύου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δράσης του από την ίδρυση του, το 2013.


Περιγραφή

Σκοπός της προτεινόμενης δράσης είναι η παροχή βοήθειας των συσσιτίων με την προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης και Α’ υλών με σκοπό την αξιοποίηση τους σε γεύματα τα οποία θα διανέμονται σε οικογένειες που έχουν ανάγκη. Η προτεινόμενη δράση προβλέπει στο να ανακουφίσει κοινωνικές ομάδες με πολύ χαμηλό, ως καθόλου, εισόδημα που αναγκάζονται να προσφύγουν σε συσσίτια για α’ ανάγκες. Η διανομή πραγματοποιείται σε σταθερή και τακτική βάση. Μέσα από μια κατηγοριοποιημένη λίστα συσσιτίων ανά νομό, και αφού πρώτα έχουν χαρτογραφηθεί οι ανάγκες των συσσιτίων, παραδίδονται είδη πρώτης ανάγκης, πρώτες ύλες, είδη ατομικής υγιεινής, κ.ά.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Επωφελούμενη ομάδα: όλες οι ηλικιακές ομάδες που συμμετέχουν στα συσσίτια και έχουν πραγματικά ανάγκη.

Μέσα από το πρόγραμμα έχουν επωφεληθεί περίπου 2.070 άτομα τα οποία είναι καταγεγραμμένα στα 15 συσσίτια που στηρίζουμε.Τόπος Δράσης

Το Δίκτυο, μέσα από τη συγκεκριμένη δράση, υποστηρίζει συσσίτια και ενδιάμεσους φορείς σε ολόκληρη την Ελλάδα.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το Δίκτυο συνεργάζεται με την Lidl Ελλάς προκειμένου να επεκτείνει τη συγκεκριμένη δράση στο νομό Αττικής και να στηρίξει φορείς, ιδρύματα και οργανωμένα συσσίτια και σε αυτόν.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η δράση στήθηκε από τη διοίκηση και υλοποιείται από την ομάδα του Δικτύου.


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Περαιτέρω ανάπτυξη του υπεύθυνου προφίλ του Δικτύου, σύνδεση του Δικτύου με την τοπική κοινότητα και με τις υπόλοιπες περιοχές που υποστηρίζει μέσω της δράσης του.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation