ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 292 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Πόρων, Πρώτων Υλών και Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα

Πρωτοβουλία

Σχέδιο FLAX GO GREEN 2030

Σχέδιο FLAX GO GREEN 2030
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΦΛΑΞ ΕΠΕ

Η FLAX ιδρύθηκε το 1966 με πρώτο της "καρπό" την οικογένεια προϊόντων LifoPlus®. Ακολούθησαν σειρές προϊόντων φυσικής περιποίησης.

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.flax.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η συνεισφορά της εταιρείας μας στην προστασία του περιβάλλοντος με τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός μας, καταγράφοντας δράσεις, διαδικασίες, αλλά και νέους πράσινους στόχους προς βελτίωση σε αυτή την κατεύθυνση.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Προσωπικό εταιρείας, κοινωνικό σύνολο

 

Χρονική διάρκεια

10 χρόνια


Περιγραφή

Δημιουργήσαμε ένα νέο περιβαλλοντικό σχέδιο με ονομασία FLAX GO GREEN 2030. Σε αυτό καταγράφουμε τις δράσεις μας, σε τι βαθμό επιθυμούμε να τις αναπτύξουμε, καθώς και νέες μεσοπρόθεσμες δράσεις που θα βοηθήσουν στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.Επιγραμματικά ορισμένες μας δράσεις μας αφορούν:

 • Πιστοποίηση ISO 14001 παράλληλα με το ISO 9001
 • Συνεργασία και στήριξη της ΜΚΟ All For Blue για την προστασία ακτών & θαλασσών τόσο οικονομικά όσο και με ημέρες δράσης στο πεδίο
 • Συνεργασία με την ΜΚΟ ΙΟΑΣ Πάνος Μυλωνάς που σχετίζονται με την οδικη ασφάλεια
 • Μέτρηση και συνεχή στόχο για μείωση κατανάλωσης ενέργειας στους χώρους της εταιρείας με διάφορες ενέργειες (πχ μόνωση χώρων, έξυπνη λειτουργία μηχανημάτων, LED λαμπτήρες, αξιοποίηση φυσικού φωτισμού κτλ)
 • Μείωση της κατανάλωσης αναλώσιμων στο δυνατό βαθμό (πχ αποστολή τιμολογίων ηλεκτρονικά, επαναχρησιμοποίηση πρόχειρων χαρτιών, ψηφιοποιημένα φυλλάδια κτλ)
 • προγραμματισμό προμηθειών  ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες μας με σκοπό τη λιγότερη σπατάλη α' υλών
 • Συμμετοχή σε ΕΕΑΑ, ΕΟΑΝ, ανακύκλωση αναλώσιμων, μπαταριών σε συνεργασία με την ΑΦΗΣ, λιπαντικών αυτοκινήτων κτλ
 • Ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, τόσο ατομικά όσο και εταιρικά.
 • Έξυπνες μετακινήσεις και επαγγελματικά ταξίδια για μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των ρύπων μας προς το περιβάλλον.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η δράση μας αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη συνεχή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός μας και της ευαισθητοποίησης όλων των εμπλεκομένων απέναντι στο περιβάλλoν. Παρακάτω ορισμένα παραδείγματα με αριθμούς:

 • Μείωση 6% του όγκου των χρησιμοποιούμενων υλικών συσκευασίας
 • Μείωση 33% της χρήσης χαρτιού Α4
 • Μείωση 5% της κατανάλωσης ενέργειας


Τόπος Δράσης

Εντός εταιρείας, αλλά και πανελλαδικά.

Φορείς:

 • All For Blue: πανελλαδικά, κυρίως σε παράκτιες περιοχές
 • ΙΟΑΣ Πάνος Μυλωνάς: πανελλαδικά & διεθνώς, σε διάφορες πόλεις μέσω σεμιναρίων, συνεδρίων & ημερίδων

Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Στα πλαίσια της Κοινωνικής και Εταιρικής Ευθύνης, συνεργαζόμαστει τα τελευταία χρόνια με την All For Bule και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», στηρίζοντας έμπρακτα το έργο και τις δράσεις τους. Πιο συγκεκριμένα:

 • Η All For Blue είναι μια περιβαλλοντική MKO με διεθνείς δράσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, και όχι μόνο. Σκοπός της είναι η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και η ενημέρωση για τα πλαστικά μιας χρήσης και τρόπους αποφυγής τους. Ετησίως υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, βιωματικές δράσεις παράκτιων περιοχών και δράσει κυκλικής οικονομίας που αξιοποιούν τα πλαστικά απόβλητα μετατρέποντάς τα σε κάδους συλλογής απορριμμάτων
 • Το ΙΟΑΣ Πάνος Μυλωνάς είναι μια ΜΚΟ που στηρίζει και προωθεί δραστηριότητες που προάγουν την οδική ασφάλεια, κυκλοφοριακή αγωγή και ενημέρωση, στοχεύοντας κατ’ εξοχήν στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Συνεργάζεται με δημόσιους φορείς & ακαδημαϊκά ιδρύματα διοργανώνοντας εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις σε πανελλαδικό & διεθνές επίπεδο.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

όλοι/ες οι εργαζόμενοι/ες και η Διοίκηση


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η εταιρία μας στηρίζει έμπρακτα:

 • Την All For Blue μέσω συμμετοχής μας σε καθαρισμό παράκτιας περιοχής της ανατολικής Αττικής, διοργάνωσης εκπαιδευτικού σεμιναρίου για το σύνολο των εργαζομένων μας & δωρεάς μέρους των εσόδων του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, με σκοπό την ενημέρωση & ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.

 • Τον ΙΟΑΣ Πάνος Μυλωνάς μέσω συμμετοχής σε δράσεις όπως η Παγκόσμια Νύχτα χωρίς Ατυχήματα, προσφέροντας δωρεάν προϊόντα που σκοπό έχουν να ανταμείψουν όσους ακολουθούν τους κανόνες οδικής ασφάλειας.

 • Παράλληλα, η εταιρίας μας παραχωρεί δωρεάν καθαριστικά χεριών στους συμμετέχοντες των δράσεων των παραπάνω ΜΚΟ, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας από τον covid19.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation