ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 238 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενημέρωση & Εκπαίδευση

Πρωτοβουλία

Σπουδάζω με Υποτροφία

Σπουδάζω με Υποτροφία
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Equal Society - Kοινωνία Ίσων Ευκαιριών

Ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, Equal Society συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2010 με κεντρικό στόχο την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση των πολιτών στα δικαιώματα της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.equalsociety.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Η δράση αφορά στην παροχή του καθολικού δικαιώματος της εκπαίδευσης σε όλους τους νέους ανθρώπους που η ισχύουσα οικονομική κατάσταση αποτελεί τροχοπέδη για την ανάδειξη των ακαδημαϊκών τους γνώσεων. Στόχος της έμπνευσης, είναι η παροχή δωρεάν υποτροφιών, πλήρους φοίτησης σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, σε νέους και νέες, που λόγω οικονομικής δυσπραγίας, αδυνατούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία εντάσσει κορυφαία δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και γίνεται με ίδιους πόρους και μεράκι για την ανάδειξη ενός καλύτερου μέλλοντος για τη νέα γενιά.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Η δράση απευθύνεται σε νέους και νέες οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν το επόμενο εκπαιδευτικό τους βήμα ωστόσο αδυνατούν να λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Απευθύνεται στους νέους ανθρώπους που σήμερα αναζητούν λύσεις σε μια εποχή που το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας παραμένει το δεύτερο υψηλότερο στη νομισματική ένωση, ύστερα από εκείνο της Ισπανίας (13%). Μεγάλο αγκάθι παραμένει η ανεργία των νέων, με το ποσοστό στην Ελλάδα να είναι διπλάσιο σε σχέση με τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ. 

Υπάρχουν ανάγκες για τροφή και στέγη στον κόσμο αλλά η ανάγκη να εξασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών μας με όσο περισσότερα εφόδια δεν υπολείπεται.

 

 

Χρονική διάρκεια

Δέκα χρόνια ενεργούς παρουσίας.


Περιγραφή

Η Equal Society, σε συνεργασία με μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού προσφέρει τη δυνατότητα υποτροφιών, για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους διάρκειας, σε νέους που αναζητούν το επόμενο ακαδημαϊκό τους βήμα. Στα δέκα χρόνια της δράσης κατορθώσαμε να συγκεντρώσουμε συνολικά 496 υποτροφίες αξίας μεγαλύτερης των 4,9 εκατ. ευρώ.

Για την  Equal Society είναι πεποίθηση πως η εκπαίδευση, διαθέτει τη δυναμική ώστε στη δύσκολη εποχή που διανύουμε, όχι μόνο να συμβάλει στην άμβλυνση των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας, αλλά και να δώσει ουσιαστική ώθηση στην εθνική μας οικονομία. Παρά τις ρευστές συνθήκες της καθημερινότητας της ζωής μας, η ανάγκη για πρόσβαση στη γνώση και την εκπαίδευση, παραμένει σταθερή και απόλυτη όπως και η ανάγκη του οργανισμού μας να στηρίξει όλους τους συνανθρώπους μας που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και που, στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να προωθήσουν τα ακαδημαϊκά τους όνειρα και την καριέρα τους, βρίσκουν εμπόδια στις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες της εποχής.

Από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μέχρι το Διεθνές Πανεπιστήμιο και το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μακεδονίας. Από τα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Θεσσαλίας μέχρι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Από τα BCA College μέχρι το ALBA Graduate Business School και από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μέχρι το Πολυτεχνείο Κρήτης. Δεκάδες ακόμη εκπαιδευτικά ιδρύματα συντάχθηκαν με την ιδέα και προσέφεραν σε νέους ανθρώπους το δικαίωμα να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το γεγονός πως στα 10 χρόνια της δράσης κατορθώσαμε να συγκεντρώσουμε μέσω της κοινωνικής πολιτικής μεγάλων ιδρυμάτων συνολικά 496 υποτροφίες αξίας μεγαλύτερης των 4,9 εκατ. ευρώ είναι ένα απτό και μετρήσιμο αποτέλεσμα. Η Equal Society θέλησε πραγματοποίησε σε βάθος μέτρηση της κοινωνικής αξίας που παρήγαγε η δράση μέσω το εργαλείου Social Return On Investment και το πρόγραμμα Social Value. 

Χαρακτηριστικά ορισμένα παραδείγματα:

 • Το μέσο ετήσιο οικονομικό όφελος που πρόεκυψε για τους υποτρόφους είναι κατά μέσο όρο 7.240 ευρώ.
 • 87,5% από τους υποτρόφους βελτίωσαν την αυτοπεποίθησή τους και είναι πιο αισιόδοξοι.
 • 70.8% των υποτρόφων έγιναν πιο κοινωνικοί.
 • 61,4% των υποτρόφων έχουν περισσότερες προστάσεις για συνέντευξη επιλογής.
 • 98% των υποτρόφων δεν θα μπορούσαν να κάνουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα χωρίς το «Σπουδάζω με Υποτροφία»
 • 88,2% θεωρούν την λήψη υποτροφίας ως μια από τις τρείς κορυφαίες στιγμές της ζωής τους


Τόπος Δράσης

Το πρόγραμμα «Σπουδάζω με Υποτροφία» αποτελεί μια πρωτοβουλία πανελλαδικής εμβέλειας καθώς αφορά τους νέους και τις νέες κάθε περιφέρειας και διότι τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα απλώνονται σε μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Η επιτυχία του «Σπουδάζω με υποτροφία» βασίστηκε επάνω στην έννοια της συνεργασίας. Τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δημόσιων και ιδιωτικών όσο και σε επίπεδο χορηγών επικοινωνίας, η κοινή συνισταμένη της ενίσχυσης της εκπαίδευσης λειτούργησε ως κίνητρο πολλαπλασιαστικά.

Μέχρι σήμερα στο πλευρό του Οργανισμού βρίσκονται κορυφαίοι εκπαιδευτικοί φορείς. Από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μέχρι το Διεθνές Πανεπιστήμιο και το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μακεδονίας. Από τα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Θεσσαλίας μέχρι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Από τα BCA College μέχρι το ALBA Graduate Business School και από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο μέχρι το Πολυτεχνείο Κρήτης. Από χορηγούς επικοινωνίας τη δράση στηρίζουν το e-dimosio, η Ναυτεμπορική, o όμιλος 24Media και ο όμιλος Liquid, το Skywalker, ο Galaxy fm, τα εκπαιδευτικά eduguide και eduadvisor κ.ά.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για την σχεδίαση και υλοποίηση της δράσης εργαζόμενοι και εθελοντές συνεργάστηκαν και δραστηριοποιήθηκαν σε τρεις υποομάδες συνολικά εννεά ατόμων. Η πρώτη υποομάδα είχε την ευθύνη της συγκέντρωσης των υποτροφιών και της επικοινωνίας με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η δεύτερη ήταν υπεύθυνη για την αναζήτηση χορηγών επικοινωνίας. Τέλος η Τρίτη υποομάδα, έχει την διαχειριστική ευθύνη της δράσης (συγκέντρωση και πρωτοκόλληση αιτήσεων, υπολογισμό μορίων κλπ). 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη για τον Οργανισμό αντιστοιχούν σε δύο άξονες. Σε ηθικά και σε ποσοτικά.

Όσον αφορά στα ηθικά αξίζει να αναφέρουμε όσα δήλωσαν ορισμένοι υπότροφοι ή και εθελοντές της Πράξης:

 • «μεγαλύτερη αισιοδοξία για την εύρεσης εργασίας»
 • «Ελπίδα για ένα καλύτερο μελλον»
 • «Το επαγγελματικό μου αύριο μετά την υποτροφία το βλέπω πολύ αισιόδοξο, αφού θα μου ανοίξει πολλές πόρτες και θα έχω στα χέρια μου ένα χαρτί που θα πιστοποιεί τις γνώσεις μου πάνω σ΄ αυτό το αντικείμενο.»
 • «Εμπειρίες και σχέσεις που θα κρατήσουν για πάντα»
 • «Ήταν δώρο ζωής»
 • «Εφόδια που θα με βοήθησαν στην αναζήτηση εργασίας»
 • «Hταν πολύ σημαντική ευκαιρία γιατί δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να το κάνω»
 • «Είχα πολύ άγχος γιατί ήμουν και άνεργος και δεν ήξερα τι θα κάνω στη ζωή μου»
 • «Ξεκίνησα να δουλεύω πριν καν τελειώσω το πρόγραμμα»
 • «Είμαι συγκινημένη. Ήταν σταθμός στη ζωή μου».
 • «Σίγουρα θεωρώ πως το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που παρακολουθώ μέσω της υποτροφίας  μου άλλαξε τη ζωή»

Τα ποσοτικά οφέλη που προέκυψαν για την Equal Society, αφορούν στην ευρύτερη προβολή του οργανισμού και την αύξηση των ιδρυμάτων που συμμετέχουν σε κάθε κύκλο της δράσης. Πιο συγκεκριμένα:

-19% αύξηση στον αριθμό νέων χορηγών επικοινωνίας

- Αύξηση του αριθμού των ιδρυμάτων που συνεργάζονται για μια ισότιμη εκπαίδευση. Μέχρι σήμερα, 50 ιδρύματα έχουν συνεργαστεί για αυτό το κοινό όραμα
-Έξι (6) συνεντεύξεις και αφιερώματα σε ΜΜΕ με ιστορίες των υποτρόφων μας που κατάφεραν να απορροφηθούν επαγγελματικά μετά από την υποτροφία που έλαβαν.

-15 νέοι εθελοντές του προγράμματος 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation