ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 269 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πολιτισμός/Πολιτιστική Κληρονομιά

Πρωτοβουλία

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ

Το Δίκτυο 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ", είναι ένας Δευτεροβάθμιος Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός (με τη νομική μορφή του Σωματείου), είναι η μεγάλη Παγκόσμια Ομοσπονδία των, ανά τον κόσμο, Συλλόγων Ελασσονιτών, έχει ως Μέλη εβδομήντα (70) Συλλόγους από όλες τις Ηπείρους και η έδρα του είναι η Ελασσόνα Λάρισας, στους πρόποδες του μυθικού βουνού, του Ολύμπου.

ΔΕΙΤΕ βιογραφικό: https://www.youtube.com/watch?v=XvJ3WK3U-1g&t=362s   Στόχος δράσης

Τα τελευταία  χρόνια το Δίκτυο 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ",(Ομοσπονδία εβδομήντα (70) εθελοντικών Οργανώσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό), ως ένα "εργαστήριο" γνώσης και καλών πρακτικών, εργάζεται συστηματικά και με τρόπο μεθοδικό,για την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες (Πόλεις και Κοινότητες), αλλά και τη χώρα.

Στόχος της πρωτοβουλιών, που αναλαμβάνει και φέρνει σε πέρας με επιτυχία, είναι η ανάδειξη και η αξιοποίηση για την Ελλάδα  της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ως ενός Πυλώνα Βιώσιμης και αειφόρας ανάπτυξης.Οι μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, της αστικοποίησης και της αλλαγής του κλίματος, έφεραν στη δημόσια συζήτηση τις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και της έξυπνης ανάπτυξης. Οι σύγχρονες αντιλήψεις για την οικονομική ανάπτυξη είναι ανθρωποκεντρικές και η μέτρηση του επιπέδου ανάπτυξης απομακρύνεται από την παραδοσιακή προσέγγιση του  ΑΕΠ  προς μια ολιστική και ολοκληρωμένη προσέγγιση που απεικονίζεται με το Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Human Development Index).

Στην προσέγγιση αυτή αποκτούν αυξανόμενη σημασία, εκτός της οικονομικής ανάπτυξης, η κοινωνική ανάπτυξη, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η πολιτιστική κληρονομιά, ως κεντρικά στοιχεία της αναπτυξιακής προσπάθειας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Στα Ηνωμένα Έθνη και την UNESCO η πολιτιστική κληρονομιά θεωρείται ως η τέταρτη διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης, μαζί με τις άλλες τρεις διαστάσεις, την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική.

Για ενημέρωσή σας, σχετικά με τις τάσεις της σημερινής εποχής ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ 

file:///C:/Users/master/Downloads/00_master_document.pdf

http://ayla.culture.gr/wp-content/uploads/2017/10/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_merged-1.pdf

file:///C:/Users/master/Downloads/B1booksummary%20(1).pdf

Δείτε όλους τους στόχους και σκοπούς της θεσμοθέτησης των Πανελλήνιων Συνεδρίων Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΕΔΩ 
 http://www.euromed2015.eu , http://euromed2017.eu/welcome-euromed2017/  ,http://www.euromed-dch.eu/welcome/

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Οι πρωτοβουλίες του Δικτύου 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ"  απευθύνονται προς :

Στελεχειακό δυναμικό όλων των Υπουργείων Ελλάδας και Κύπρου,τηςΤοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β' Βαθμού,  CIPA, ΙCOMOS Ελλάδος και Κύπρου, Μουσείων, Γενικών Αρχείων του Κράτους, κρατικών και ιδιωτικών βιβλιοθηκών, Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και άλλων Εκκλησιών, Ιερών Μονών, ομοσπονδιών, Συλλόγων Επιστημόνων, Ένωση Ελλήνων Συντηρητών, Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία, Ένωση Αρχαιολόγων, Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, Συλλογικοτήτων, Μελετητικών Εταιριών, Φορείς υλοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ.ά. όπως και τους αντίστοιχους Φορείς της Κύπρου.Ανθρωπολογία ,Χημεία, Πληροφορική ,Φυσική ,Μαθηματικά ,Πολιτισμική Πληροφορική, Πολυτεχνεία (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί ,Αρχιτέκτονες κ.ά. ) , Συντηρητές Ανασκαφικών Ευρημάτων και Έργων Τέχνης ,Γραφιστικές Τέχνες κ.α. ,ειδικότητες δηλαδή, που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στο μεγάλο θέμα της Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Ενδεικτικά Δείτε στο LINK​   http://euromed2017.eu/welcome-euromed2017/   όλες τις επιστημονικές ειδικότητες.

 

Χρονική διάρκεια

Οι δράσεις του Δικτύου "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ"είναι συνεχείς , ξεκίνησαν το 2013 , έχουν γίνει θεσμός για την Ελλάδα και θα συνεχίζονται, με την εμπλοκή και άλλων Φορέων , τις επόμενες δεκαετίες, γιατί η Ψηφιοποίηση της Πολιτισιτκής μας Κληρονομιάς είναι μια παγκόσμια αναγκαιότητα.Ήδη σχεδιάζονται για το 2020 σεμινάρια ,στρογγυλές τράπεζες ,το Συνέδριο EuroMed στην Κύπρο και το Βαλκανικό Συνέδριο Αρχαιομετρίας 2020, δράσεις στις οποίες το Δίκτυο 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.


Περιγραφή

Για το Δίκτυο "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ", ένας από τους βασικούς του στόχους, είναι να προσφέρει στην έρευνα, μελέτη, καταγραφή , ψηφιοποίηση, διάσωση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού και γενικότερα του Πολιτιστικού αποθέματος του Ανθρώπου. Οι άλλοι πυλώνες δράσης του, πέρα από τον Πολιτισμό,  είναι το Περιβάλλον , η Κοινωνική Αλληλεγγύη, η Κοινωνική Οικονομία και η Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει διαμορφωμένη Εθνική Στρατηγική στο τεράστιο θέμα της ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, έτσι ώστε αυτή όχι μόνο να καταγραφεί και ψηφιοποιηθεί, αλλά και να μετατραπεί σε ένα ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο για την Ελλάδα,όπως συμβαίνει στις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου.

Ακόμα, διαπίστωσε ότι οι Ευρωπαϊκοί πόροι δεν αξιοποιούνται επαρκώς , προς όφελος  της Ελλάδας και ότι δεν υπάρχει  συντονισμός στο μεγάλο κεφάλαιο της αξιοποίησης της Πολιτιτιστικής Κληρονομιάς , για την έξοδο της χώρας από την κρίση, μέσα από τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Για τους λόγους αυτούς και εκτιμώντας ότι η Πολιτιστική Κληρονομιά και η ορθή διαχείρισή της μπορούν να οδηγήσουν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Πόλεων και Κοινοτήτων, βοηθώντας συνολικά τη χώρα να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των πολιτών της,πήρε τις παρακάτω πρωτοβουλίες:

1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΛΑΡΙΣΑ 23/8/2013

Για τον λόγο αυτό, αρχικά, στις 23/8/2013 διοργάνωσε στη Λάρισα Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα την ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες επιστήμονες από Ελλάδα και Κύπρο και εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού.

(Λεπτομέρειες δείτε http://www.leukipoli.com/?p=10259 ).

Η πρωτοβουλία αυτή θεωρήθηκε ως πρωτοπόρα για τη χώρα ,γι' αυτό και η ανταπόκριση ήταν μεγάλη , αφού συμμετείχαν πάνω από εβδομήντα επιστήμονες απ' όλη την Ελλάδα.(ICOMOS, Πανεπιστήμια, Εφορείες Αρχαιοτήτων , Υπουργείο Πολιτισμού, Ιερές Μητροπόλεςις ,ΜΚΟ κ.ά).

Στη Λάρισα λήφθηκε η απόφαση από το Δίκτυο "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" της διοργάνωσης για την Ελλάδα των Πανελλήνιων Συνεδρίων  Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς , ένα γεγονός που έλειπε από τη χώρα και οι εποχές το απαιτούσαν. Για τον λόγο αυτό το Δίκτυο 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου , που διαθέτει στον τομέα αυτό ,τεράστια εμπειρία και αποφασίστηκε η διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων.

2. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

 • 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  -ΒΟΛΟΣ 24-26/9/2015

Στη συνέχεια, το Δίκτυο "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" , αφού υπέγραψε Σύμφωνο Συνεργασίας  με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου-ΤΕΠΑΚ και ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.( τώρα Παν/μιο Δυτικής Αττικής) , διοργάνωσε το 1ο στην ιστορία της Ελλάδας Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, υπό την δική του απόλυτη διοργανωτική ευθύνη.

Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τη συμμετοχή  500 Συνέδρων- Βόλος 24-26/9/2015

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ https://www.youtube.com/watch?v=AW5wYpBhOEc , http://perrevia.net.gr/%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-1%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%AF/).

Τα Πρακτικά του Συνεδρίου  μπορείτε να τα δείτε ΕΔΩ http://euromed2015.eu/el/issues-details.php?ID=16

 • 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ -ΒΟΛΟΣ 1-3/12/2017

 Στις 1-3/12/2017   και πάλι στο Βόλο( 500 σύνεδροι από 18 χώρες), με μεγάλη επιτυχία και την παρουσία πολλών εμπροσώπων της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της εκκλησίας. Λεπτομέρειες  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ https://www.youtube.com/watch?v=oo6dMZoOnKk ,  www.euromed2017.eu) ,

Τα συνέδρια αυτά ,πλέον ,θεσμοθετούνται και αποτελούν κάθε 2 χρόνια το μεγάλο ραντεβού Ελλήνων και Κυπρίων απ' όλο τον κόσμο ,με σκοπό τη διάσωση του Ελληνικού Πολιτισμού ,με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, σε συνδυασμό με τα παγκόσμια Συνέδρια για την Ψηφιοποίηση ΠΚ ,που γίνονται στην Κύπρο κάθε δύο χρόνια και στα οποία επίσης το Δίκτυο "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" συμμετέχει στη διοργάνωση, με σοβαρό ρόλο.

ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2017 ΕΔΩ: http://www.euromed2017.eu/documents/euromed2017-conference-proceedings_Final_2v02.pdf

 • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 

Ήδη, το Δίκτυο 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ"επισκέφτηκε στις 3 Μαρτίου 2018 και τον Μάρτιο 2019 , το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως με σκοπό την περαιτέρω συνεργασία στη διάσωση της Βυζαντινής και θρησκευτικής Κληρονομιάς της Ορθοδοξίας . Έγιναν συναντήσεις με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, υπό την Αιγίδα του οποίου τελούν τα Συνέδρια αυτά και δρομολογούνται οι επόμενες συνέργειες.

Δείτε  ΕΔΩ http://www.taxydromos.gr/Topika/291320-boliwtes-episthmones-sto-patriarxeio-gia-th-diaswsh-ths-politistikhs-klhron.html

https://istigmes.gr/synantisi-ekprosopon-toy-diktyoy-perraivia-me-ton-oikoymeniko-patriarchi/

 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ -2016

Επίσης, το Δίκτυο "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" συνεργάζεται στενά με το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, (Διευθυντής θεσμοθετημένου εργαστηρίου Μη-καταστροφικων τεχνικών ο Καθηγητής κ. Θεόδωρος Γκανέτσος), και διοργανώνει εξειδικευμένα σεμινάρια ,για νέους επιστήμονες, που αφορούν την μελέτη πολιτιστικών πόρων με Μη καταστροφικές μεθόδους και υψηλής τεχνολογίας συσκευές.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ http://www.kosmoslarissa.gr/blog/elassona/seminaria-gia-ton-politismo-apo-to-aei-peiraia-t-t-kai-to-diktyo-elassoniton-%C2%ABperraivia%C2%BB

 • ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (2016 και 2018)

Με πρωτοβουλία του Δικτύου "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" και σε συνεργασία με την Κυπριακή Πρεσβεία στην Ελλάδα, το ΤΕΠΑΚ και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής , διοργάνωσε μέχρι σήμερα δύο Στρογγυλές Τράπεζες ( Μάϊος 2016 και Μάϊος 2018), με σκοπό την προώθηση της διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας -Κύπρου και τη σύσταση εθνικών επιτροπών για την Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς , μιας Διακρατικής Επιτροπής Ελλάδας -Κύπρου και τη δημιουργία ενός Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Ψηφιοποίησης της ΠΚ. Ήδη , έχει σταλεί από το 2016,στον πρωθυπουργό της Ελλάδας και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου, σχετική επιστολή και είχε ως αποτέλεσμα τη σύσταση της Επιτροπής αυτής στην Κύπρο.

http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Athens.nsf/All/0D66F053A78D4228C2257FC5003D7626?OpenDocument

https://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=117240

www.studycyprus.eu/fititiki-zwh-eidiseis/strogguli-trapeza-elladas-kuprou-politistiki-klironomia

https://www.tothemaonline.com/Article/129954/koinh-strathgikh-kyproy-elladas-gia-pshfiopoihshs-ths-politistikhs-klhronomias

 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ FORUM-2018

Το Δίκτυο 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ"-Ελλάδα , και το  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στα πλαίσια της διαρκούς εκπαίδευσης στο μεγάλο κεφάλαιο της Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς και της δημιουργίας του Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος του Ανθρώπου , προχώρησαν στη διοργάνωση ενός καινοτόμου και πρωτοποριακού Διήμερου Επιστημονικού Forum  ,που  τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και  πραγματοποιήθηκε το διήμερο 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2018 ,στις φιλόξενες εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Δυτικής - Αιγάλεω Αττικής, με τίτλο:

"Νέες Τεχνολογίες στην ανάδειξη της Πολιτισμικής Κληρονομιάς".

Ο σκοπός των Διοργανωτών ήταν  να προσφέρουν στους επιστήμονες που ασχολούνται με την πολιτιστική κληρονομιά:εξειδικευμένες γνώσεις από έμπειρους , αναγνωρισμένους και εξειδικευμένους επιστήμονες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ανεξάρτητους ερευνητές  ,με διεθνή εμπειρία στην υλοποίηση ανασκαφών και ερευνών στο πεδίο ,ενημέρωση και  εκπαίδευση σε σημαντικές σύγχρονες νέες τεχνολογίες , που βοηθούν στην εργαστηριακή μελέτη και τεκμηρίωση .

ΔΕΙΤΕ λεπτομέρειες ΕΔΩ http://perrevia.net.gr/643-2/  και 

https://www.onlarissa.gr/2018/09/25/mia-megali-synergasia-toy-diktyoy-perraivia-quot-me-to-panepistimio-dytikis-attikis-me-epikentro-ton-elliniko-politismo/

 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 3ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ -ΣΕΠΤ 2019- ΑΘΗΝΑ

Ήδη, πριν λίγες μέρες  ολοκληρώθηκε το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο   Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς  2019  (3nd Pan-Hellenic Conference on Digital  Cultural Heritage-EuroMed 2019) ,  που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 25,26 και 27 Σεπτεμβρίου 2019 ,στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και συγκέντρωσε  το  έντονο ενδιαφέρον όλης της επιστημονικής κοινότητας . (www.euromed-dch.eu)

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΠΟΤ ΕΔΩ .https://www.youtube.com/watch?v=voR6XHKJvVU

Επίσης δείτε ΕΔΩ http://perrevia.net.gr/wp-admin/post.php?post=1057&action=edit

Υπό την Αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας

Τα Συνέδρια αυτά ,  λόγω της θεματολογίας τους χαρακτηρίστηκαν από όλους  ως εθνικής σημασίας και αξίζει να σημειωθεί ότι τελούν  υπό την Αιγίδα της ΑΕ του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου και της Α.Θ. Παναγιότητος του  Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ.κ.  Βαρθολομαίου,  ενώ έχει την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Πολιτισμού,  του Υπουργείου Τουρισμού , της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Κυπριακής Πρεσβείας στην Ελλάδα ,του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πολλών παγκόσμιων επιστημονικών Οργανισμών.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού το θεσμοθέτησε για την Ελλάδα, ως ένα από τα εγκυρότερα και πιο αξιόπιστα του είδους του, συγκεντρώνοντας τους καλύτερους επιστήμονες.

Σημειώνεται ότι  τα πρωτοπόρα και καινοτόμα αυτά Συνέδρια διοργανώνονται  κάθε δύο χρόνια (2021,2023,...) και συγκεντρώνουν το έντονο  ενδιαφέρον όλης της επιστημονικής  κοινότητας από πολλές  χώρες , των απανταχού Ελλήνων επιστημόνων  και  βοηθούν στη διαμόρφωση  εθνικής στρατηγικής για την Ψηφιακή πολιτιστική μας κληρονομιά , αναδεικνύοντας τον Ελληνικό Πολιτισμό σε όλη την υφήλιο , δημιουργώντας, με τον τρόπο αυτό, ρεύμα Πολιτιστικού Τουρισμού( Αρχαιολογικού ,θρησκευτικού κλπ) και όχι μόνο.

Αξίζει να σημειωθεί ,ότι, υπό το πρίσμα των κινδύνων που διατρέχουν τα μνημεία μας ( αρχαιολογικά ,βυζαντινά ,θρησκευτικά κλπ) , υπάρχει δραματική ανάγκη δημιουργίας εθνικής στρατηγικής για την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού μας αποθέματος , με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, πρακτική που μέσα από το Συνέδριο προωθείται.

Ακόμα ,οι Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , που δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για το Συνέδριο, μπορούν να αναδείξουν το πολιτιστικό τους απόθεμα ,δημιουργώντας έτσι εισόδημα στις τοπικές κοινωνίες, ενώ σε επίπεδο χώρας μπορεί να αυξηθεί ο λεγόμενος πολιτιστικός τουρισμός .

https://www.youtube.com/watch?v=voR6XHKJvVU

https://magnesianews.gr/perissotera/politismos/3o-panellinio-synedrio-psifiopoiisis-politistikis-klironomias.html

 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ-EUROMED- ΚΥΠΡΟΣ 2014-2016-2018

Το Δίκτυο 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" προσφέρει αφιλοκερδώς, πολύτιμες υπηρεσίες, συμμετέχοντας  στη διοργάνωση των Παγκόσμιων Συνεδρίων Ψηφιοποίησης ,που διοργανώνει κάθε 2 χρόνια το ΤΕΠΑΚ( Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς-Έδρα UNESCO, Έδρα EU-ERA της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στην Κύπρο, αναλαμβάνοντας ευαίσθητους τομείς της όλης διοργάνωσης, με επιστήμονες-συνέδρους  απ' όλο τον κόσμο Επικοινωνία -προώθηση, οικονομική διαχείριση κ.ά.) 

http://www.diktioelassonas.gr/?tag=%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BA-%CE%BA%CF%85%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85

http://perrevia.net.gr/%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84/

 

 • ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Αξίζει να σημειώθεί ότι στο τέλος του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ,που ολοκληρώθηκε στην Αθήνα 25-27/9/2019 , εκδόθηκε Ψήφισμα προς την παγκόσμια Κοινότητα, που μεταξύ των άρθρων του είναι και αυτό για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην Ελλάδα , δηλ.  σε αυτούς που τα δημιουργησαν και τα παρέδωσαν στον παγκόσμιο πολιτισμό. Το Ψήφισμα αυτό θα αποσταλεί στον ΟΗΕ ,στην UNESCO , στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε παγκόσμιους επιστημονικούς φορείς κ.α΄.

http://perrevia.net.gr/%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%83%ce%b5-%cf%8c%ce%bb%ce%bf-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c-%cf%84%ce%bf-3%ce%bf-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb/


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα Πανελλήνια Συνέδρια Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς  ,όπως και οι άλλες δράσεις του Δικτύου "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ", ενισχύουν  την ευαισθητοποίηση του κοινού, αλλά κυρίως της επιστημονικής κοινότητας ,  σχετικά με τη συμβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς στη βιώσιμη ανάπτυξη και τον κρίσιμο ρόλο της στην αναπτυξιακή διαδικασία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Στα Συνέδρια Ψηφιοποίησης, στα Εργαστήρια, στις Στρογγυλές Τράπεζες κ.ά. ,έχουν λάβει μέρος χιλιάδες συνέδροι ,έχουν ενημερωθεί πολλές δεκάδες χιλιάδες επιστήμονες και ερευνητές, με επιστολές, E-Mails, Social Media, ΜΜΕ κλπ στο θέμα της Ψηφιοποίησης και τον ρόλο που αυτή μπορεί να διαδραματίσει στη Βιώσιμη Ανάπτυξη  στις Έξυπνες και Βιώσιμες Πόλεις.

Ιδιαίτερα τα Συνέδρια Ψηφιοποίησης μεταδίδονται ζωντανά σε όλο τον κόσμο, μέσω Live Streaming   (Δείτε τα LINKS στην αρχική σελίδα στο www.euromed-dch.eu) και προφανώς επηρεάζουν και ευαισθητοποιούν πάρα πολλούς πολίτες και κυρίως επιστήμονες ( Οι εισηγήσεις είναι αναρτημένες στο Διαδίκτυο ), αποτελώντας τον καθρέπτη του Ελληνικού Πολιτισμού και ένα διαρκές εργαστήριο ανάπτυξης γνώσεων και καλών πρακτικών στον τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς .

Υπάρχουν  τεράστιες  οικονομικές διαστάσεις και  σημαντικές δυνατότητες που αντιπροσωπεύει η πολιτιστική κληρονομιά για την οικονομία και την κοινωνία. Τα οικονομικά οφέλη, οι κοινωνικές ευκαιρίες και οι προκλήσεις, αντικείμενο της δημόσιας πολιτικής για την πολιτιστική κληρονομιά, αποτελούν διαστάσεις της δημόσιας συζήτησης μαζί με άλλα ιστορικά, καλλιτεχνικά και αισθητικά ζητήματα. Συχνά η έννοια της οικονομικής αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς αντιμετωπίζεται με ανησυχία ή και απόλυτη άρνηση. Όμως, η προσέγγιση του ίδιου ζητήματος από διαφορετική οπτική γωνία, αυτή του ρόλου της πολιτιστικής κληρονομιάς στη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν δημιουργεί την ίδια αντίδραση.

Οι δράσεις του Δικτύου 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ"αγκαλιάστηκαν από εκατοντάδες  επιστήμονες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο ,που συμμετέχουν στις δράσεις αυτές ( 500 σύνεδροι σε κάθε συνέδριο) και έχει δημιουργηθεί , εξ αιτίας των πρωτοβουλιών αυτών,ένα τεράστιο δίκτυο επιστημόνων και φορέων ,που, πλέον, συνεργάζονται και  αξιοποιούν εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους (προγράμματα) σε πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον , δίνουν απασχόληση σε  νέους επιστήμονες και παράγουν σοβαρό επιστημονικό έργο για τη χώρα και φυσικά δημιουργούν Βιώσιμη Ανάπτυξη για την Ελλάδα. Και όλα αυτά ,ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών του Δικτύου 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ".

Δείτε ΕΔΩ http://perrevia.net.gr/308-2/Τόπος Δράσης

Οι δράσεις  του Δικτύου 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" διοργανώνονται σε εγκαταστάσεις πανεπιστημίων και δημόσιων Φορέων σε όλη την Ελλάδα  ,που διαθέτουν τις Συνεδριακές υποδομές για να φιλοξενήσουν τις διοργανώσεις του (Συνέδρια, σεμινάρια,κ.ά) . Μέχρι σήμερα διοργανώθηκαν σε μεγάλους συνεδριακούς χώρους στο  Βόλο , Λάρισα και Αθήνα .

Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και αιτήματα από όλα τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας και μεγάλα Μουσεία, να τις φιλοξενήσουν,αναγνωρίζοντας  την πρωτοπορία και την καινοτομία των πρωτοβουλιών.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Σε όλες αυτές τις πρωτοπόρες και καινοτόμες πρωτοβουλίες του το Δίκτυο 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" από το 2013 , συνεργάζεται στενά με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ( έχει υπογραφεί Σύμφωνο Συνεργασίας) ,το εξειδικευμένο Εργαστήριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ,που κατέχει τη μοναδική σε παγκόμσιο επίπεδο , έδρα UNESCO κια την έδρα EU-ERA της Ε.Ε. για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Παν/μιο Θεσσαλίας , με την Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα , με τον Ψηφιακό Πρωταθλητή Κύπρου, με Υπουργεία της Ελλάδας και της Κύπρου , με ερευνητικά Ινστιτούτα, με την τοπική αυτοδιοίκηση, με εθνικούς και διεθνείς επιστημονικούς Φορείς και με Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών .Διαθέτει πλήθος επιστημονικών συνεργατών και, ήδη, έχει συστήσει Εργαστήριιο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αξιοποιώντας εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό και παράγοντας, ως Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, υψηλής ποιότητας επιστημονικό έργο..

Σημειώνουμε ,ότι σε όλες τις πρωτοβουλίες το Δίκτυο 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" έχει όλη την πλήρη οργανωτική και διαχειριστική ευθύνη και εργάζεται συστηματικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα , με πολλά στελέχη του , για την επίτευξη των στόχων της Ψηφιοποίησης.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στα Πανελλήνια Συνέδρια Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς ,αλλά και σε όλες τις άλλες δράσεις που αφορούν  την ψηφιοποίηση , συμμετέχουν χωρίς καμιά αμοιβή, δεκάδες επιστήμονες , υπό την διοργανωτική ευθύνη του Δικτύου"ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ".

Εργάζονται  αφιλοκερδώς επιστήμονες υψηλού επιπέδου, ερευνητές, στελέχη ΜΚΟ, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες , μεταδιδακτορικοί ερευνητές κ.ά. σε  δράσεις, που χαρακτηρίζονται ως εθνικής σημασίας, προσφέροντας συγκεκριμένο έργο, που είναι η επιτυχής διοργάνωση και οι συνέργειες μεταξύ Φορέων και επιστημόνων, με σκοπό τη  διεκδίκηση εθνικών και ευρωπαϊκών πργραμμάτων και την αξιοποίησή τους προς όφελος της Ελλάδας , μέσα από τη δημιουργλία του Ψηφιακού Ελληνικού Πολιτισμού.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Με τις δράσεις αυτές , το Δίκτυο 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ' ωφελείται γιατί είναι συνεπές με τους στόχους του ,τους οποίους και  πετυχαίνει,  εργάζεται αφιλοκερδώς και προσφέρει θετικό έργο για τις τοπικές κοινωνίες και τη χώρα ,  συνεργάζεται με φορείς από όλη την Ευρώπη και θεωρείται Πρότυπο, στον χώρο των Εθελοντικών Οργανώσεων , προσκαλούμενο εντός και εκτός Ελλάδος ,για να μεταφέρει τις καλές του πρακτικές, αλλά και τη φιλοσοφία του.

Στις δράσεις του  έχουν λάβει μέρος χιλιάδες επιστήμονες, έχουν ενημερωθεί πολλοί περισσότεροι  με επιστολές και E-Mails, ενώ οι επιστημονικές συζητήσεις για την αναγκαιότητα της Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς, δημιουργεί θετικούς προβληματισμούς και παράγουν  πολιτικές στον τομέα αυτό, ενώ οι καλές πρακτικές που αναδεικνύονται μέσα από τις πρωτοβουλίεςτου Δικτύου 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ", βοηθούν στην ανάπτυξη της ονομαζόμενης, σύμφωνα με την ορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης , Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας και ως εκ τούτου, σταθερών νέων θέσεων εργασίας.

https://www.leukipoli.com/?p=27872​

http://wwww.perrevia.net.gr

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation