ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 272 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πολιτισμός/Πολιτιστική Κληρονομιά

Πρωτοβουλία

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ

Το Δίκτυο 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ", είναι ένας Δευτεροβάθμιος Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός (με τη νομική μορφή του Σωματείου), είναι η μεγάλη Παγκόσμια Ομοσπονδία των, ανά τον κόσμο, Συλλόγων Ελασσονιτών, έχει ως Μέλη εβδομήντα (70) Συλλόγους από όλες τις Ηπείρους και η έδρα του είναι η Ελασσόνα Λάρισας, στους πρόποδες του μυθικού βουνού, του Ολύμπου.

ΔΕΙΤΕ βιογραφικό: https://www.youtube.com/watch?v=XvJ3WK3U-1g&t=362s   Στόχος δράσης

Είναι γενικά αποδεκτό ότι όλη η ανθρωπότητα και οι θεσμοί της (κυβερνήσεις ,Τοπική Αυτοδιοίκηση,  επιστημονική κοινότητα και Κοινωνία των Πολιτών ) θα πρέπει να προφυλάξουν , να καταγράψουν και να διασώσουν τον πολιτισμό του Ανθρώπου.

Έτσι, λοιπόν, η κάθε χώρα οφείλει να διασώσει και να αναδείξει τον πολιτισμό της και να τον παραδώσει σώο στις επόμενες γενεές.

Γι' αυτό θα πρέπει να απαντήσουμε ως Ελλάδα :

στην αναγκαιότητα Ψηφιοποίησης του Ελληνικού Πολιτισμού με τα πλέον σύγχρονα εργαλεία, •
 στη χρήση νέων ΜΗ καταστροφικών τεχνικών στη διάσωση του πολιτιστικού μας αποθέματος, •
στη δημιουργία υψηλής εξειδίκευσης επιστημονικού προσωπικού, στη χρήση των νέων τεχνολογιών •
στην ανάγκη εκπαίδευσής τους ,από τους πρωτοπόρους και ειδικούς στα θέματα αυτά •
στη σωστή ψηφιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σύμφωνης με τα διεθνή πρότυπα και της δημιουργίας του λεγόμενου ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ •
στην ανάδειξή του σε όλο τον κόσμο •
στην αύξηση του ρεύματος πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα • και
στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος και της ανάπτυξης της περιφέρειας και των τοπικών κοινωνιών.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου το  πολυβραβευμένο Δίκτυο «Περραιβία», συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  και  το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού ,Περιβάλλοντος και Επιστημών, (Μέλη της Πύλης των Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού) και  διοργανώνουν στην Ελλάδα,  στοχευμένα σεμινάρια/Εργαστήρια, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και των Περιφερειών απόλη τη χώρα , προκειμένου  να δημιουργήσουν την επόμενη γενιά επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης, σε θέματα διάσωσης και συντήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Πιστεύουμε ότι τα Υπουργεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει να στηρίζουν τέτοιες εξαιρετικές πρωτοβουλίες, όταν , μάλιστα, αυτές γίνονται από πολύ σοβαρούς φορείς ,που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή γνώσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και όταν ,ακόμα, έχουν τη βούληση και τη διάθεση να τις μεταλαμπαδεύσουν ΔΩΡΕΑΝ σε άλλους επιστήμονες , οι οποίοι αποκτούν σοβαρές δεξιότητες και προάγουν την Επιστήμη.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να τονίσουμε ότι τις εκπαιδεύσεις αυτές , τις παρακολουθούν  και στελέχη των Εφορειών Αρχαιοτήτων απ'όλη τη χώρα , τα οποία στη συνέχεια μπορούν να αξιοποιήσουν εξοπλισμό, που, ήδη, έχουν προμηθευτεί και φυσικά να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις από τα Σεμινάρια-Εργαστήρια.

Η μεγάλη και σύνθετη αυτή προσπάθεια ενδυναμώνει σημαντικά το επιστ. δυναμικό της χώρας, στην μελέτη, καταγραφή, ψηφιοποίηση, διάσωση και ανάδειξη των αγαθών της Πολιτ. Κληρονομιάς δημιουργώντας Τουρισμό και θέσεις εργασίας.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το σεμινάριο αφορά : Αρχαιολόγους, Συντηρητές έργων Τέχνης, Ιστορικούς Τέχνης,
Μηχανικούς Σχεδίασης Συστημάτων, Φυσικούς, Χημικούς κλπ. Θα γίνουν διαλέξεις στους
εκπαιδευόμενους και τη δεύτερη μέρα θα γίνει open lab όπου οι εκπαιδευόμενοι θα
χρησιμοποιήσουν φορητές τεχνικές του εργαστηρίου για ταυτοποίηση υλικών σε έργα
τέχνης και αρχαιολογικά ευρήματα, καθώς επίσης και φορητούς σαρωτές (3d scanning)
καθώς και φορητούς τρισδιάστατους εκτυπωτές (3d printing).

Επιστημονικό δυναμικό των Πανεπιστημίων, Ιδρυμάτων και Ινστιτούτων  , όλων των βαθμίδων ,  με ειδίκευση στην Αρχαιολογία ,Ιστορία, Γεωλογία, Βιολογία ,Ανθρωπολογία ,Χημεία, Πληροφορική ,Φυσική ,Μαθηματικά ,Πολιτισμική Πληροφορική, Πολυτεχνεία (Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί ,Αρχιτέκτονες κ.ά. ) , Συντηρητές Ανασκαφικών Ευρημάτων και Έργων Τέχνης ,Γραφιστικές Τέχνες  κ.α. ,ειδικότητες δηλ. που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στο μεγάλο  θέμα της Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Στελεχιακό δυναμικό των Υπουργείων : Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Εξωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Εφορειών Αρχαιοτήτων ,ICOMOS Ελλάδος και Κύπρου, Μουσείων ,Γενικών Αρχείων του Κράτους ,κρατικών και ιδιωτικών βιβλιοθηκών ,Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος και άλλων Εκκλησιών,  Ομοσπονδιών,  Συλλόγων Επιστημόνων , Ένωση Ελλήνων Συντηρητών, Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία, Ένωση Αρχαιολόγων, Σύλλογο Αρχιτεκτόνων, ΙCOM Ελλάδος και Κύπρου, Συλλογικοτήτων ,Μελετητικών Εταιριών, Φορείς υλοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,  Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ.ά. 

 

Χρονική διάρκεια

2016 και 

2021-2023


Περιγραφή

Το Δίκτυο 'ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ' σε συνεργασία με το ΠΑΔΑ και τις κατά τόπον Περιφέρειες ή Δήμους, διοργανώνουν ΔΩΡΕΑΝ υψηλής εξειδίκευσης σεμινάρια , προκειμένου οι επιστήμονες να ενημερωθούν για τις υπάρχουσες υψηλές μη καταστροφικές τεχνολογίες (RAMAN,XRF κλπ) , στη συντήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, 

Παρακινούνται οι Εφορείες Αρχαιοτήτων, σε όλη τη χώρα, να προμηθευτούν τέτοιου είδους εξοπλισμό ή αν έχουν , ενημερώνονται για το πως θα τον χρησιμοποιήσουν .

Η καινοτομία βρίσκεται στην μεταφορά συμπυκνωμένων γνώσεων από το Πανεπιστήμιο στην πρώτη γραμμή ,στην εκπαίδευση επιστημόνων σε τέτοιες τεχνολογίες, που οδηγεί στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια της Ελλάδας και με τον τρόπο αυτό δημιουργείται επισκεψιμότητα και εξ αυτού του λόγου αναπτύσσεται επιχειρηματικότητα και δημιουργείται εισόδημα στις τοπικές κοινωνίες.

Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται η "άγνωστη" Ελλάδα και ο μοναδικός Ελληνικός Πολιτισμός.

όλοι οι εμπλεκόμενοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ΔΩΡΕΑΝ και οι συμμετέχοντες επισ΄τημονες , επίσης, συμμετέχουν ΔΩΡΕΑΝ.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ : είκοσι (20) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ της περιοχής ευθύνης της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Δωρεάν

ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ : Δέκα έξι  (16)

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ:  Επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης , καθηγητές παν/μιου, Ερευνητές

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: Διατίθεται για την εκπαίδευση ΔΩΡΕΑΝ εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

1η μέρα ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Πρωινές διαλέξεις  09.00 - 13.00

Φυσικοχημικές Αναλύσεις

FTIR - Υπέρυθρη φασματοσκοπία

Φασματοσκοπία Raman

LIBS Φασματοσκοπία

SEM - Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

VIS-NIR

Φασματοσκοπία XRF

 

Απογευματινό εργαστήριο 15.00-21.00

In-situ μετρήσεις

FTIR, RAMAN, XRF, LIBS

Χρήση των τεχνικών από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους

case studies

ανίχνευση χρωστικών σε τέχνεργα

ταυτοποίηση - ψηφιοποίηση της παλέτας του ζωγράφου - έλεγχος αυθεντικότητας

μελέτη φυσικοχημικών αναλύσεων και εύρεση της προέλευσης

 

2η μέρα ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

 

Πρωινές διαλέξεις - ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ  09.00 - 14.00

Τρισδιάστατη σάρωση 

Τρισδιάστατη εκτύπωση και εφαρμογές

Δυνατότητες παραγωγής αντιγράφων. 

case studies

τρισδιάστατη σάρωση ειδωλίων του Αρχαιολογικού Μουσείου με 3d-scaners 

Εκτύπωση αντιγράφων real time με χρήση 3d-printers και δημιουργία αντιγράφων 

 

Δρ. Θεόδωρος Γκανέτσος

Καθηγητής

Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής

Σχολή Μηχανικών - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τηλ: +30 210 538 1443 / Email: [email protected]
_______________________________

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

 

Από την πραγματοποίηση του Σεμιναρίων/Εργαστηρίων θα υπάρξουν τα εξής θετικά στοιχεία :

ΔΩΡΕΑΝ Εκπαίδευση επιστημόνων, σε θέματα υψηλών τεχνολογιών αιχμής και πρακτική εφαρμογή στο πεδίο, ενόψει και των εργασιών στο Αρχαίο Θέατρο Λάρισας ,αλλά και σε αρχαιολογικά μνημεία της Θεσσαλίας
Δημιουργία ενός επιστημονικού δυναμικού , που θα μπορεί με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών να μελετήσει, να καταγράψει, να ψηφιοποιήσει , να διασώσει και να αναδείξει την Πολιτιστική Κληρονομιά της περιφέρειας της Ελλάδας  ( αρχαιολογικοί χώροι, θέατρα, μοναστήρια, εκκλησίες, εικόνες-πίνακες ζωγραφικής,  αντικείμενα, κ.ά.) 
Προετοιμασία επιστημόνων για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε θέματα Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και δημιουργία συνεργειών ,
Εκπαιδεύονται επιστήμονες  υψηλής εξειδίκευσης
Συμμετοχή επιστημόνων από όλη την Περιφέρεια της χώρας , ΔΩΡΕΑΝ
Διασύνδεση της Περιφέρειας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδος και του Εξωτερικού
Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων για τα στελέχη των Εφορειών Αρχαιοτήτων, στελεχών Τ.Α. κ.ά (Αξιοποίηση υπάρχοντος εξοπλισμού που σήμερα δεν χρησιμοποιείται και παραγωγή επιστημονικού έργου)
Ανάδειξη αρχαιολογικού πλούτου της Περιφέρειας , δημιουργία έξυπνων πόλεων και Branding προορισμών
Ανάπτυξη της λεγόμενης Δημιουργικής Βιομηχανίας στον Πολιτισμό (Δημιουργία νέων θέσεων εξειδ. εργασίας, ιδιαίτερα για τη Νέα Γενιά)

 Τόπος Δράσης

Πειραιά, Λάρισα ,Βόλο το έτος 2016  (3 σεμινάρια/Εργαστήρια), στη Ρόδο, Σύρο, Αταλάντη και Λάρισα το έτος 2021 (4 σεμινάρια/Εργαστήρια)και στα Τρίκαλα και Λάρισα τα έτη 2022-2023. (6 σεμινάρια/Εργαστήρια)


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: 

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ/ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Μη – Καταστροφικών Ελέγχων και Μεθοδολογιών Διάγνωσης Συστημάτων (NDT-SD Lab) ( ΦΕΚ 2292//Β΄/6-7-2017) του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών - Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΔΙΚΤΥΟ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»
Πρόγραμμα e RA Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ : 

1. τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ Βαθμού (Δήμοι ,Περιφέρειες)

2. τοπικές Εφορείες Αρχαιοτήτων , με τις οποίες οι διοργανωτές έχουν συνεργασία εδώ και πολλά χρόνια και Πανεπιστήμια στις περιοχές παρέμβασης 

3. μουσεία ( δημόσια, δημοτικά και ιδιωτικά) και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών 

4. Ανεξάρτητοι επιστήμονες

Πρωτοπόρες συνεργασίες με τις Περιφέρειες της χώρας σε θέματα Πολιτισμού

Με τη συνεργασία μας αυτή , πιστεύουμε ότι οι Πειφέρειες της Ελλάδας καθίστανται πρωτοπόρες στο χώρο της δημιουργίας της επόμενης γενιάς επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης , αφού στηρίζει πρωτοβουλίες που αφορούν την μελέτη, την έρευνα, την καταγραφή, την ψηφιοποίηση ,τη διάσωση και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς .

 

Οι Περιφέρειες της χώρας  έχουν μακρά ιστορία στο χώρο αυτό, υλοποιούν μεγάλα προγράμματα προστασίας, , διάσωσης και ανάδειξης των πολιτιστικών μνημείων τους και παράλληλα με τον τρόπο αυτό δημιουργούν προϋποθέσεις αύξησης τους πολιτιστικού του τουρισμού.

 

Με την προτεινόμενη συνεργασία μας, διαμορφώνονται  συνθήκες συνεργασίας με τους πρωτοπόρους στον χώρο της Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς , αφού οι Φορείς υλοποίησης του Σεμιναρίου/Εργαστηρίου, έχουν θεσμοθετήσει για την Ελλάδα τα περίφημα Πανελλήνια Συνέδρια Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς , υπό της Αιγίδα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, πολλών Ελληνικών Υπουργείων και παγκόσμιων επιστημονικών Οργανισμών ( UNESCO, ICOMOS,ICOM, E.E. κ.ά.), ενώ ,ήδη, έχουν ανακοινώσει την πραγματοποίηση του 5ου, κατά σειρά, Συνεδρίου για τις 15-18/11/2023.

 

Τέλος, σημειώνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Μη-Καταστροφικών Ελέγχων και Μεθοδολογιών Διάγνωσης Συστημάτων-Διευθυντής ο Καθηγητής Θεόδ. Γκανέτσος), διοργάνωσε, με απόλυτη επιτυχία, τον Σεπτέμβριο 2020 το 7ο Βαλκανικό Συμπόσιο Αρχαιομετρίας και εκπαιδεύει επιστήμονες στις Νέες Μη Καταστροφικές Τεχνολογίες σε όλη την Ελλάδα, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Επιστημών αναλαμβάνει μεγάλες διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδος (υποστηρίζει πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα , κ.ά.) και, τέλος, το πολυβραβευμένο Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» (Πρόεδρος ο οικονομολόγος Κώστας Σκριάπας) ,είναι Μέλος της Europa Nostra και αποτελεί Πρότυπο Καλών Πρακτικών στο χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών, σε όλη την Ευρώπη, για το σημαντικότατο έργο που επιτελεί στο χώρο του Πολιτισμού, του περιβάλλοντος και των Επιστημών, ενώ έχει βραβευτεί με τα Βραβεία BRAVO 2019 γιατί οι δράσεις του συμβάλλουν στη δημιουργία της Ελλάδας του Μέλλοντος.

 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ (Ενδεικτικό) 

Μέλη ΠΑ.Δ.Α.
Δρ. Θεόδωρος Γκανέτσος Καθηγητής Διευθυντής εργαστηρίου – Πρόεδρος Τμήματος
Δρ. Δημήτρης Τσελές Καθηγητής
Δρ. Νικόλαος Λάσκαρης Επίκουρος Καθηγητής
Δρ. Αντρέας Κάνταρος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΠΑ.Δ.Α.
Δρ. Χρήστος Δρόσος ΕΔΙΠ ΠΑ.Δ.Α.
Ελένη Συμεωνάκη MSc ΕΔΙΠ ΠΑ.Δ.Α
Μερόπη Κατσαντώνη Υποψ. Διδ. ΠΑ.Δ.Α.
Κωνσταντίνα Ρωμαντζή Υποψ. Διδ. ΠΑ.Δ.Α.
Χρηστιάννα Πάπιτση Υποψ. Διδ. ΠΑ.Δ.Α.
Κωνσταντίνος Σκριάπας ( Οικονομολόγος-Συνδιοργανωτής-Διοργανωτικός Υπεύθυνος σεμιναρίων ΠΑ.Δ.Α.)

Η τελική σύνθεση της εκπαιδευτικής ομάδας  καθορίζεται κάθε φορά ,ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των εκαπιδευτών
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την υλοποίηση του Σεμιναρίων/Εργαστηρίων  εργάζονται  όλοι οι  επιστήμονες , αφιλοκερδώς και φυσικά χωρίς  καμιά αμοιβή.

 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη για τον Φορέα μας είναι:

1. Υλοποιούνται οι λόγοι ύπαρξης του Φορέα μας, ήτοι η προσφορά στην κοινωνία ,στη χώρα και στη Νέα Γενιά 

2.Απόκτηση εξειδίκευσης/εμπειρίας στον Φορέα μας στη διοργάνωση τέτοιων εξιδικευμένων σεμιναρίων/Εργαστηρίων

3. Συμβάλει  στη μελέτη, καταγραφή, έρευνα, ψηφιοποίηση, διάσωση και ανάδειξη του Ελληνισμού Πολιτισμού

4. Συμβάλει στη δημιουργία ρεύματος πολιτιστικού Τουρισμού

5. Συμβάλει στη δημιουργία επιχιερηματικότητας στην περιφέρεια της χώρας μας και βοηθά στην παραμονή των κατοίκων στις εστίες τους

Κατά τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα ,εκπαιδεύτηκαν εκατοντάδες επιστήμονες σε Πειραιά, Λάρισα ,Βόλο το έτος 2016 , στη Ρόδο, Σύρο, Αταλάντη και Λάρισα το έτος 2021 και στα Τρίκαλα και Λάρισα τα έτη 2022-2023. 

Και η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, τις Περιφέρεις της χώρας, τους Δήμους σε όλη τη χώρα και Πανεπιστήμια και ερευνητικά εργαστήρια.

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation