ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 478 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Δράσεων με στόχο την Βελτίωση Ποιότητας Ζωής των Πολιτών

Πρωτοβουλία

Πρόγραμμα υγείας και ευεξίας εργαζομένων "Be Well @ Bayer"

Πρόγραμμα υγείας και ευεξίας εργαζομένων "Be Well @ Bayer"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ

Η Bayer είναι μια παγκόσμιας κλάσης εταιρεία καινοτομίας στο χώρο της υγείας, της γεωργίας και της διατροφής.

Για να μπορούμε να ικανοποιούμε τις προσδοκίες της κοινωνίας και να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για όλους τους ενδιαφερόμενους, ενεργούμε πάντα με βάση τις αρχές (Bayer Societal Engagement - BASE) και τις αξίες μας (LIFE), οι οποίες απορρέουν από την αποστολή μας "Επιστήμη για μια καλύτερη ζωή".

Ως εταιρεία, έχουμε ένα φιλόδοξο Όραμα που θέτει τα θεμέλια σε όλες τις δραστηριότητες μας

Είμαστε στη μοναδική θέση να προσφέρουμε λύσεις για τις πιο βασικές  ανάγκες της ανθρωπότητας, την υγεία και την τροφή. Καθημερινά, προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην πρόληψη και τη θεραπεία των ασθενειών, στη βελτίωση της καθημερινής υγείας και εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και υψηλής ποιότητας τροφής για τον συνεχώς αθξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό.

Γιατί όραμά μας είναι η Υγεία και Τροφή για Όλους.

www.bayer.com/el/gr/greece-home

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 Στόχος δράσης

Η ευεξία, η υγεία, η ευτυχία και η ευημερία έχουν ισχυρές σχέσεις και συνδέονται μεταξύ τους. Στη Bayer Ελλάς, επιδιώκουμε συνεχώς τη δημιουργία μιας καλύτερης, πιο υγιούς και πιο ισορροπημένης ζωής για τους εργαζομένους μας, προκειμένου να υποστηρίξουμε και να ενεργοποιήσουμε όλους να κάνουν το όραμά μας, «Υγεία και Τροφή για όλους», πραγματικότητα. Σκοπός του προγράμματος BeWell@Bayer είναι η ενεργοποίηση όλων των εργαζομένων της Bayer Ελλάς να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους μέσα από συναρπαστικές πρωτοβουλίες, ομιλίες και διαδραστικά σεμινάρια, που ενεργοποιούν και τις τέσσερις βασικές διαστάσεις της ευημερίας στο χώρο εργασίας: ψυχική, σωματική, κοινωνική και οικονομική.          

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εργαζόμενοι της Bayer Ελλάς   & οι οικογένειες τους                   

 

Χρονική διάρκεια

ετησίως, από το 2019 έως και σήμερα               


Περιγραφή

Το πρόγραμμα Be Well @ Bayer αποτελεί ένα σύνολο πρωτοβουλιών που προσεγγίζουν ολιστικά την ζωή των εργαζομένων. Το πρόγραμμα αυτό εδραιώθηκε το 2019, όπου συμπεριλήφθηκαν, ενισχύθηκαν και αυξήθηκαν οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες της εταιρείας, με στόχο την ενδυνάμωση όλων των εργαζομένων και στις τέσσερις βασικές διαστάσεις της ευημερίας: ψυχική, σωματική, κοινωνική και οικονομική. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν:

•             Πλήρες και εκτενές πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και περίθαλψης, σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική

•             Πρόγραμμα διασφάλισης και προαγωγής Ψυχικής Υγείας όλων των εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους (Employee Assistance Program - EAP), σε 24ωρη βάση, 7 φορές την εβδομάδα,  από ειδικούς ψυχολόγους σε συνεργασία με την εταιρεία  Hellas EAP.

•             Παροχή στους εργαζόμενους του «Mental & emotional first aid kit», ενός πλήρους οδηγού για την διαχείριση θεμάτων που άπτονται της ψυχικής υγείας και της διαχείρισης συναισθημάτων

•             Εκπαίδευση ανά διετία, επιλεγμένων εργαζομένων στις Πρώτες Βοήθειες, σε συνεργασία με την BIOSAFETY και τη συνδρομή του Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας. Το 2023 αποτελεί τη χρονιά επανάληψης της εκπαίδευσης.

•             Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα που άπτονται της ασφάλειας τους σε ώρα εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, το 2023 ξεκινήσαμε το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλούς και βιώσιμης οδήγησης. Το πρόγραμμα αφορά εργαζομένους με οχήματα του εταιρικού στόλου και περιλαμβάνει τόσο διαδραστική εκπαίδευση σε πίστα, θεωρητικά μαθήματα δια ζώσης από ειδικούς, αλλά και πληθώρα online σεμιναρίων.

Το πρόγραμμα Be Well @ Bayer αποτελεί ένα σύνολο πρωτοβουλιών που προσεγγίζουν ολιστικά την ζωή των εργαζομένων. Το πρόγραμμα αυτό εδραιώθηκε το 2019, όπου συμπεριλήφθηκαν, ενισχύθηκαν και αυξήθηκαν οι υπάρχουσες πρωτοβουλίες της εταιρείας, με στόχο την ενδυνάμωση όλων των εργαζομένων και στις τέσσερις βασικές διαστάσεις της ευημερίας: ψυχική, σωματική, κοινωνική και οικονομική. Οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν:

•             Πλήρες και εκτενές πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και περίθαλψης, σε συνεργασία με την Εθνική Ασφαλιστική

•             Πρόγραμμα διασφάλισης και προαγωγής Ψυχικής Υγείας όλων των εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους (Employee Assistance Program - EAP), σε 24ωρη βάση, 7 φορές την εβδομάδα,  από ειδικούς ψυχολόγους σε συνεργασία με την εταιρεία  Hellas EAP.

•             Παροχή στους εργαζόμενους του «Mental & emotional first aid kit», ενός πλήρους οδηγού για την διαχείριση θεμάτων που άπτονται της ψυχικής υγείας και της διαχείρισης συναισθημάτων

•             Εκπαίδευση ανά διετία, επιλεγμένων εργαζομένων στις Πρώτες Βοήθειες, σε συνεργασία με την BIOSAFETY και τη συνδρομή του Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας. Το 2023 αποτελεί τη χρονιά επανάληψης της εκπαίδευσης.

•             Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα που άπτονται της ασφάλειας τους σε ώρα εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, το 2023 ξεκινήσαμε το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλούς και βιώσιμης οδήγησης. Το πρόγραμμα αφορά εργαζομένους με οχήματα του εταιρικού στόλου και περιλαμβάνει τόσο διαδραστική εκπαίδευση σε πίστα, θεωρητικά μαθήματα δια ζώσης από ειδικούς, αλλά και πληθώρα online σεμιναρίων.

•             Εφαρμογή της Ημέρας Ασφάλειας Εργαζομένων κάθε Σεπτέμβριο, όπου λαμβάνουν χώρα ενημερωτικές εκδηλώσεις, εκπαιδεύσεις και άλλες δράσεις, στην επιλεγμένη θεματολογία της χρονιάς. Ενδεικτικά για το 2023 θα γίνουν εκπαιδεύσεις για την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία, τη  διαχείριση τους εργασιακού άγχους, την εργονομία και την οδική ασφάλεια

•             Διοργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών ημερίδων πάνω σε σημαντικά θέματα υγείας, με στόχο την ενημέρωση πάνω στην αξία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης των συγκεκριμένων νοσημάτων. Για το 2023 έχουν προγραμματιστεί και πραγματοποιούνται 4 ημερίδες, για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του προστάτη, την λευχαιμία και την διαχείριση εθισμών. Όλες οι εκδηλώσεις συνοδεύονται από εσωτερική καμπάνια επικοινωνίας και παροχή σχετικών ενημερωτικών υλικών.

•             Δράσεις υποστήριξης της οικογένειας με τμήματα συμβουλευτικής για γονείς, καθώς και σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού μετά το Λύκειο για τα παιδιά των εργαζομένων. Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται την διετία 2022-2023.

•             Ενημερωτικές εκδηλώσεις και δράσεις που καλούν όλους τους εργαζόμενους για τη συμβολή τους σε σημαντικά κοινωνικά θέματα. Για το 2023 προγραμματίζεται η εκδήλωση ενημέρωσης για τη Δωρεά Οργάνων, ενώ θα ακολουθήσει λήψη δειγμάτων για έλεγχο συμβατότητας δωρεάς μυελού των οστών, για όσους εργαζόμενους επιθυμούν να εξεταστούν. Επίσης, διοργανώνεται ενημερωτική εκδήλωση για την καθημερινότητα των ατόμων με προβλήματα όρασης, σε συνεργασία με την ΑμΚΕ «Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος»

•             Διαδικτυακές εκδηλώσεις συζήτησης με τον τίτλο «Stronger Together» πάνω σε σημαντικά θέματα σχετικά με την ευημερία  και  τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των εργαζομένων εντός και εκτός του χώρου εργασίας τους, όπως διαχείριση προσωπικών ή οικογενειακών κρίσεων, δημιουργία ενός συμπεριληπτικού χώρου εργασίας, συμβουλές για υγιή διατροφή, αποτελεσματικό οικογενειακό, οικονομικό σχεδιασμό

•             Συμμετοχή των εργαζομένων σε δραστηριότητες φυσικής άσκησης, όπως συμμετοχή σε αγώνες δρόμου (Αυθεντικός Μαρθώνιος, Race for the Cure) και υποστήριξη της ομάδας μπάσκετ των εργαζομένων.           


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Όλες οι δράσεις του προγράμματος αναφέρονται σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας. Το 2022, σε σύνολο 250 εργαζομένων, πάνω από το 60% των εργαζομένων  χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής και 9,6% εργαζόμενοι (vs 6.5% μέσος όρος Ελλάδας) έκαναν χρήση των υπηρεσιών της Hellas EAP. Επίσης, διοργανώθηκαν, με την βοήθεια 31 εθελοντών από διαφορετικές ομάδες,  12 ενημερωτικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις με συνολική διάρκεια 32 ώρες και με μέσο όρο συμμετοχής ανά εκδήλωση περί του 75%. Τέλος, δημιουργήθηκαν περισσότεροι από 20 χρήσιμοι οδηγοί  για τα θέματα που καλύφθηκαν στις δια ζώσης αλλά και διαδικτυακές εκδηλώσεις καθώς και έγιναν 39 posts σε ειδικό κανάλι στο MS Teams που είναι αφιερωμένο στο θέμα της ευεξίας.   

          Τόπος Δράσης

Πανελλαδική εμβέλεια και σε όλες τις πόλεις όπου διαμένουν εργαζόμενοι της εταιρείας.                   


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

 Μόνιμοι συνεργάτες: Hellas EAP, Biosafety, Εθνική Ασφαλιστική

Συνεργάτες 2023: Δ. Παπανικολάου, Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος, One Breath Mindfullness Center, Human Technology, Orientum, Άλμα Ζωής,Choose Life                    


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Κάθε χρόνο περισσότεροι από 30 εθελοντές συντονίζουν τις δράσεις του προγράμματος, μετά από την κατανομή και υπό τη διεύθυνση του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.


Συνέχεια…
Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Στη Bayer, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων ήταν και παραμένει, μια από τις κυριότερες προτεραιότητές μας. Στο πλαίσιο αυτό,  επιδιώκουμε συνεχώς τη δημιουργία μιας καλύτερης, πιο υγιούς και πιο ισορροπημένης ζωής για τους εργαζομένους μας, ώστε να είναι περισσότερο δημιουργικοί, αποδοτικοί, ενδυναμωμένοι ώστε να πειραματίζονται και να καινοτομούν, συνεισφέροντας με τα μοναδικά ταλέντα και ιδέες τους στην επιτυχία της εταιρείας.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Aνάπλαση του φυσικού περιβάλλοντος της Β. Εύβοιας

Fireathon - Fighting Fire Through Innovation

Healthcare Accelerator – Μαζί για μια καλύτερη ζωή!

Level-up|G4A: Αναβαθμίστε την ιδέα σας, στο επόμενο επίπεδο

Βασικές Αρχές BASE (Bayer Societal Engagement principles)

Υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων στις φωτιές σε Εύβοια και ΠελοπόννησοΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation