ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 466 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βελτίωση Ποιότητας Ζωής

Πρωτοβουλία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

TransAdriatic Pipeline AG

Ο ΤΑΡ είναι διαχειριστής συστήματος μεταφοράς (Transmission System Operator - TSO) και ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς (Independent Transmission Operator - ITO). Προσφέρει δυναμικότητες σε shippers που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν φυσικό αέριο με ασφάλεια, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα. Ο ΤΑΡ ακολουθεί εθνικά και διεθνή πρότυπα ασφάλειας και λειτουργίας.  

Trans Adriatic Pipeline (TAP) (tap-ag.gr)Στόχος δράσης

Το πρόγραμμα Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων (Social and Environmental Investment Programme) του TAP αναπτύχθηκε προκειμένου να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη, κατόπιν διαβούλευσης και σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων του ΤΑΡ είναι:

 • να ενισχύσει τα μέσα βιοπορισμού στις τοπικές κοινωνίες
 • να υποστηρίξει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων που ζουν κατά μήκος της όδευσης του αγωγού
 • να βελτιώσει δεξιότητες και ικανότητες υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • να ενισχύσει την περιβαλλοντική διαχείριση
 • να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης και καλής θέλησης

 

Social and environmental investments in Greece › Trans Adriatic Pipeline (TAP) (tap-ag.com)

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ο TAP επενδύει σε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων της Βόρειας Ελλάδας από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός: τη Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Και ιδιαίτερα των κοινοτήτων που επηρεάστηκαν άμεσα από την κατασκευή του έργου.

 

Χρονική διάρκεια

Το παρόν πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ξεκίνησε το 2015 και βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα λόγω της φύσης τους (χορηγίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές)  αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2024.


Περιγραφή

Στην προσπάθειά της να εντοπίσει τις τοπικές αναπτυξιακές προτεραιότητες,  η Εταιρεία ΤΑΡ ζήτησε από τους τοπικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών, ΜΚΟ, περιφερειακών και δημοτικών αρχών, να παρουσιάσουν τις τοπικές και περιφερειακές τους ανάγκες για να ενταχθούν το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η Εταιρεία TAP συνεργάσθηκε στενά με τις περιφερειακές αρχές και την τοπική αυτοδιοίκηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάδειξης των αναγκών και της υλοποίησης των αντίστοιχων έργων. Στο πλαίσιο της παραπάνω «bottom-up» προσέγγισης, το πρόγραμμα της Εταιρείας στοχεύει στην αντιμετώπιση των πραγματικών αναγκών των τοπικών κοινωνικών, όπως αυτές υποδεικνύονται από τους ίδιους τους τοπικούς φορείς.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Στο πλαίσιο της καλής γειτονίας με τις κοινότητες που φιλοξενούν τον αγωγό, και προς όφελος όσων έχουν ανάγκη καθώς και των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων:

           https://www.tap-ag.gr/viosimhoteta/prhogramma-koinonikhon-kai-perivallontikhon-ependhuseon/koinonikhes-kai-perivallontikhes-ependhuseis-                     sten- ellhada/chrematodhotese-metaptychiakhon-programmhaton-ston-tomhea-tes-enhergeias

 • Πάνω από 700 τοπικοί παραγωγοί επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα ΕΥΔΟΚΙΜΗ ΓΗ στόχος του οποίου είναι η εκπαίδευση για τη στήριξη της καλλιέργειας, του μάρκετινγκ και της πώλησης ξεχωριστών αγροδιατροφικών προϊόντων ή ποικιλιών. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α) και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝ.Ε.Β). Ο γενικός συντονισμός έγινε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη και ο προϋπολογισμός ανήλθε στο 1,0 εκατομμύριο ευρώ περίπου.                                                   

           https://www.tap-ag.gr/viosimhoteta/prhogramma-koinonikhon-kai-perivallontikhon-ependhuseon/koinonikhes-kai-perivallontikhes-ependhuseis-sten-             ellhada/thematikho-agrotikho-prhogramma-eydokime-ge

 • 36 παιδικές χαρές έχουν ολοκληρωθεί ή κατασκευάζονται στη Βόρεια Ελλάδα, με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας, από την Κομοτηνή και την Προσοτσάνη ως την Πέλλα, τη Χαλκηδόνα, τη Σκύδρα και την Καστοριά.   

           https://www.youtube.com/watch?v=8H1nxdAAzYg

 • Πάνω από 25.000 μαθητές και 56 εκπαιδευτές από 142 δημοτικά σχολεία και 60 γυμνάσια από 97 κοινότητες παρακολούθησαν Σεμινάρια Οδικής Ασφάλειας που υλοποιήθηκαν από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α) με την υποστήριξη του ΤΑΡ.                                                                                       https://www.tap-ag.gr/viosimhoteta/prhogramma-koinonikhon-kai-perivallontikhon-ependhuseon/koinonikhes-kai-perivallontikhes-ependhuseis-sten-ellhada/seminharia-gia-ten-odikhe-asphhaleia-sta-scholehia
 • Για τους σκοπούς αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 δωρήθηκε στο Υπουργείο Υγείας το ποσό των 500,000 ευρώ


Τόπος Δράσης

Το Πρόγραμμα Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων υλοποιείται κατά μήκος της όδευσης του αγωγού ΤΑΡ, δηλ. σε 30 δήμους και 145 τοπικές κοινότητες των οποίων ο πληθυσμός φθάνει περίπου το 1 εκατομμύριο κατοίκους.  


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Στην προσπάθειά της να υλοποιήσει το πρόγραμμα με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, η Εταιρεία συνεργάζεται με εξωτερικούς εταίρους όπως το Ίδρυμα Μποδοσάκη, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής καθώς και τις εταιρείες για τη διαχείριση κατασκευαστικών έργων  C&M Engineering και A&M Architects.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

H πρωτοβουλία υλοποιείται από το τμήμα Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Επενδύσεων της εταιρείας


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

 • Υποστήριξη των εργασιών της Εταιρείας ΤΑΡ σε όλα τα επίπεδα
 • Ελαχιστοποίηση του κινδύνου καθυστερήσεων κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του Αγωγού ΤΑΡ.
 • Ενίσχυση του ηθικού και της παραγωγικότητας των εργαζομένων στην Εταιρεία
 • Ανάδειξη της TAP ως υπεύθυνης επιχείρησης (γεγονός που θα διευκολύνει τη μελλοντική λειτουργία και άλλες πιθανές επενδύσεις)  Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation