ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 295 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πρόληψη Σπατάλης Τροφίμων (Food Waste)

Πρωτοβουλία

Όραμα μας: "Να μην καταστρέφεται κανένα προϊόν που παράγεται"

Όραμα μας: "Να μην καταστρέφεται κανένα προϊόν που παράγεται"
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΛΥΜΠΟΣ

 

Στην ΟΛΥΜΠΟΣ είμαστε αφοσιωμένοι στο να προσφέρουμε προϊόντα κορυφαίας ποιότητας που συμβάλλουν στην υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή του σύγχρονου ανθρώπου. Τα αγνά και υψηλής ποιότητας προϊόντα, η τόνωση της απασχόλησης στην Ελλάδα, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και η δημιουργία μιας σύγχρονης αντίληψης για την πρωτογενή παραγωγή βασισμένη σε ελληνικές αξίες αποτελούν βασικοί πυλώνες της φιλοσοφίας μας.

Παράλληλα σημαντικό μέρος της στρατηγικής μας για την βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί και η προστασία του περιβάλλοντος, επιδιώκοντας να αναπτυσσόμαστε σύμφωνα με κριτήρια βιωσιμότητας και ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις μας.  Αξίες  που ταυτίζονται απόλυτα με την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και μας παρακινούν να ενεργούμε πάντα «Με φροντίδα για το μέλλον».Στόχος δράσης

Όραμα μας: "Να μην καταστρέφεται κανένα προϊόν που παράγεται"

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Όλη η Κοινωνία

 

Χρονική διάρκεια

Συνεχές πρόγραμμα


Περιγραφή

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των τροφίμων που παράγονται σε όλο τον κόσμο χάνεται ή σπαταλάται σε κάποιο σημείο της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων. Οι ανεπάρκειες στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και στην κατανάλωση έχουν επίσης σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Γι’ αυτό, ο περιορισμός της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση τόσο του υποσιτισμού όσο και της κλιματικής αλλαγής.

Στην εταιρία μας, η μείωση σπατάλης τροφίμων αποτελεί διαχρονικό στρατηγικό στόχο βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι κύριες κατευθύνσεις μας στο στόχο αυτό αποτελούν:

 • Δίνουμε έμφαση στην πρόληψη, καθώς τα οφέλη που προκύπτουν από την αποφυγή της σπατάλης υπερισχύουν σε σχέση με την αντιμετώπισή της σε μεταγενέστερο στάδιο (π.χ. διαχείριση αποβλήτων).

Όσον αφορά την εταιρία μας, η χρήση εξοπλισμού σύγχρονης τεχνολογίας, εφαρμογών και ψηφιακών εργαλείων συνεισφέρει στην καλύτερη οργάνωση, προγραμματισμό και συντονισμό των τμημάτων παραγωγής, προμηθειών και πωλήσεων της εταιρείας, ώστε να υπάρχει ισορροπία της πρόβλεψης των πωλήσεων με τη ζήτηση πρώτων υλών και την παραγωγή των αντίστοιχων τελικών προϊόντων.

 

 • Εκπαιδεύουμε τους «δικούς μας» ανθρώπους, τους εργαζόμενους μας και τις οικογένειες τους, σχετικά με την ανάγκη μείωσης της απώλειας τροφίμων.

Στο πλαίσιο της προσέγγισής μας για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, η εταιρεία προβαίνει σε ενημέρωση των εργαζομένων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ενημερωτικών δελτίων για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Επιπλέον, για την ενημέρωση των μελών των οικογενειών των εργαζομένων μας, διοργανώνονται μια σειρά από δράσεις, όπως για παράδειγμα η συμμετοχή μικρών παιδιών στην εκδήλωση με το διαδραστικό παραμύθι «Ο Δεινόσαυρος», μέσα από το οποίο έχουν τη δυνατότητα να μάθουν με απλό και κατανοητό τρόπο τις έννοιες σπατάλη τροφίμων, πείνα, προσφορά.

 

 • Δημιουργούμε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών μας σχετικά με την ανάγκη μείωσης της απώλειας τροφίμων. Για το καταναλωτικό κοινό, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας μας αποτελούν ένα πολύ χρηστικό εργαλείο ενημέρωσης για την αποφυγή της σπατάλης τροφίμων. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα της εταιρείας είναι αναρτημένες πολλές συνταγές και συμβουλές μαγειρικής στις οποίες ο καταναλωτής θα βρει διάφορους τρόπους χρήσης των προϊόντων για την αποφυγή της σπατάλης.

 

 • Διαχείριση προϊόντων που είναι κοντά στη λήξη τους.

Στην εταιρεία μας υπάρχει βαθιά εδραιωμένη η νοοτροπία δωρεάς ως τρόπου περιορισμού της σπατάλης των τροφίμων. Έχουμε δημιουργήσει την ομάδα «NO FOOD WASTE» η οποία είναι αρμόδια για να διαχειρίζεται τα προϊόντα που είναι κοντά στη λήξη τους. Πιο συγκεκριμένα, παρακολουθούνται και μετρούνται οι ποσότητες των τροφίμων που δεν μπορούν να διατεθούν και είναι κοντά στη λήξης τους, διανέμονται δωρεάν στο προσωπικό της εταιρίας ή χορηγούνται σε κοινωφελή ιδρύματα ή οργανισμούς.

 

 • Παραγωγή και χρήση βιοαερίου

Η τελευταία επιλογή για ένα τρόφιμο που δε μπορεί να καταναλωθεί για οποιοδήποτε λόγο, είναι να καταλήξει, όχι στα απορρίμματα, αλλά στη μονάδα παραγωγής βιοαερίου. Το βιοαέριο είναι μια καινοτόμα επένδυση με σκοπό τόσο το περιβαλλοντικό όσο και το ενεργειακό όφελος εγκαθιστώντας σύστημα αναερόβιας επεξεργασίας λυμάτων για την αξιοποίηση των παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας. Πρόκειται για μια μονάδα στην οποία γίνεται αναερόβια επεξεργασία όλων των υγρών αποβλήτων από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας και ταυτόχρονη παραγωγή βιοαερίου. Το βιοαέριο χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας αντικαθιστώντας μεγάλο μέρος των συμβατικών καυσίμων που προέρχονται από εξόρυξη.

Η ποσότητα βιοαερίου που έχει παραχθεί τα τελευταία τρία χρόνια στις εγκαταστάσεις μας είναι σημαντική, συμβάλλοντας τόσο στη διαχείριση των αποβλήτων όσο και στην παραγωγή «πράσινης» ενέργειας μειώνοντας το ανθρακικό μας αποτύπωμα.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Πιστοποίηση της ΟΛΥΜΠΟΣ για τη στρατηγική μείωσης της σπατάλης τροφίμων.

 Η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστοποιήθηκε για το σύνολο των ενεργειών της στον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση της σπατάλης των τροφίμων σε όλα τα στάδια της λειτουργίας της ως η πρώτη «NO FOOD WASTE» ελληνική γαλακτοβιομηχανία. 

 Η πιστοποίηση αυτή είναι μια απόδειξη ότι οι δεσμεύσεις μας γίνονται πράξη.

 Τόπος Δράσης

Πανελλαδικά


Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Μπορούμε». Το «Μπορούμε» είναι η συλλογική προσπάθεια μιας ομάδας ανθρώπων να μειώσουν τη σπατάλη φαγητού και παράλληλα να αυξήσουν την επισιτιστική προσφορά στην Ελλάδα. (https://www.boroume.gr/)

Το 2022 συμμετείχαμε στο δίκτυο «Διάσωσης & Προσφοράς Τροφίμων» του «Μπορούμε» και στήριξε έμπρακτα το μήνυμα «Καμία μερίδα φαγητού χαμένη». Η εταιρεία συνέβαλλε ουσιαστικά κατορθώνοντας να σώσει εκατομμύρια μερίδες τρόφιμα και να στηρίξει επισιτιστικά εκατοντάδες κοινωφελείς φορείς σε όλη την Ελλάδα. Με βάση τους υπολογισμούς εκτιμάται ότι τα συνολικά τρόφιμα που πρόσφερε η εταιρεία μέσω του μπορούμε το 2022 αντιστοιχούσαν σε 10.015 μερίδες φαγητό.

 

Η εταιρεία μας αποτελεί επίσημο μέλος της σύμπραξης «Συμμαχία για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων».

Μια πρωτοβουλία της οργάνωσης Μπορούμε και της ΑΒ Βασιλόπουλος, η οποία συνεχώς διευρύνεται και αποκτά πολλαπλασιαστική δυναμική. Στη συλλογική αυτή προσπάθεια ενώνουν τις δυνάμεις τους δημόσιες αρχές, επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς, επιχειρήσεις τροφίμων και εστίασης από όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, φορείς της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. (https://foodsavingalliancegreece.gr/)


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Οι δικοί μας άνθρωποι είναι οι πρώτοι που εκπαιδεύονται και διαδίδουν το μήνυμα σχετικά με την ανάγκη μείωσης της απώλειας τροφίμων


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Στην εταιρία μας, η μείωση σπατάλης τροφίμων αποτελεί διαχρονικό στρατηγικό στόχο βιώσιμης ανάπτυξης.

Έχοντας χτίσει συγκεκριμένη πολιτική no food waste, πετυχαίνουμε:

 • Να αποτρέψουμε με κάθε μέσο την απώλεια βρώσιμων τροφίμων.
 • Να δίνουμε έμφαση στην πρόληψη, δεδομένου ότι τα οφέλη της αποφυγής της σπατάλης υπερισχύουν των οφελών από την αντιμετώπισή της σε μεταγενέστερο στάδιο.
 • Να εκπαιδεύσουμε «τους δικούς μας» ανθρώπους, τους εργαζομένους μας και τις οικογένειες τους, σχετικά με την ανάγκη μείωσης της απώλειας τροφίμων.
 • Να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών μας σχετικά με την ανάγκη μείωσης της απώλειας τροφίμων.
 • Να συνεργαστούμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη και να συμβάλουμε στην ανάπτυξη και τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών.
 • Nα προσφέρουμε δωρεάν σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη τα τρόφιμα που είναι κοντά στη λήξη τους.Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation