ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΤΑ: 124 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προσαρμογή στην Αλλαγή του Κλίματος & Αστική Ανθεκτικότητα

Πρωτοβουλία

Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ(Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) για την ανάπτυξη της Τοπικής Κοινότητας Γρεβενών

Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ(Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) για την ανάπτυξη της Τοπικής Κοινότητας Γρεβενών
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ο Δήμος Γρεβενών είναι δήμος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος συστάθηκε το 2011 από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βεντζίου, Γρεβενών, Γόργιανης, Ηρακλεωτών, Θ. Ζιάκα, Κοσμά Αιτωλού και των κοινοτήτων Αβδέλλας, Δοτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαμαρίνης, Σμίξης, Φιλιππαίων.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.dimosgrevenon.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Οι παρεμβάσεις της Πράξης πραγματοποιήθηκαν σε κτίρια/εγκαταστάσεις και χώρους της «Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών» με σκοπό την ενσωμάτωση τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που θα λειτουργούν επιδεικτικά σε όλο τον τοπικό πληθυσμό και θα συμβάλλουν στην αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ και ταυτόχρονα στη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στα όρια της κοινότητας.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενός συνολικού σχεδιασμού που περιλαμβάνει δράσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια και εγκαταστάσεις της «κοινότητας» με ταυτόχρονη την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας μέσω της εξοικείωσης των κατοίκων με τις πρακτικές της αειφόρου ανάπτυξης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής.  Τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οφέλη από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι η μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής και της θερμικής ενέργειας, καθώς και η μείωση των εκπομπών CO2.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί, Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί και ΜΚΟ με έργο την οργάνωση και την προσφορά εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, πολίτες, εκπαιδευτικές μονάδες (μαθητές), αθλητές

 

Χρονική διάρκεια

2015 - 2017 


Περιγραφή

Έργα γεωθερμίας: Εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας στο κτήριο του ΕΠΑΛ Γρεβενών με σκοπό την υποστήριξη του συστήματος θέρμανσης.

Φωτοβολταϊκά: Εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος στα κτήρια της Μαθητικής Εστίας και του ΕΠΑΛ Γρεβενών.

Ζεστό νερό χρήσης: Εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος για κάλυψη θερμικών αναγκών και σεστού νερού χρήσης στα κτήρια της Μαθητικής Εστίας, του Κολυμβητηρίου και του Γυμναστηρίου Γρεβενών.

Αντικατάσταση λαμπτήρων τύπου LED στο κτήριο του ΕΠΑΛ Γρεβενών.

Μόνωση σωληνώσεων δικτύου διανομής στο κτήριο του Κολυμβητηρίου. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το έργο παραδόθηκε τον Απρίλιο του 2017 και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν ακόμη μετρήσιμα αποτελέσματα. 

Δείκτες της Πράξης:

1) Εκτιμώμενη κατανάλωση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας 690,3 MWh/χρόνο

2) Εκτιμώμενη κατανάλωση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας 346,5 MWh/χρόνο

3) Εκτιμώμενη κατανάλωση ανανεώσιμης θερμικής ενέργειας 343,8 MWh/χρόνο

4) Εκτιμώμενη μείωση ή αποφυγή των εκπομπών CO2 1111,92 tn/χρόνο

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να επιτύχει την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και να εντατικοποιήσει την εκπαίδευση και ενημέρωση πάνω στη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικειώνοντας τους κατοίκου με τις βιώσιμες πρακτικές. Τόπος Δράσης

Η πόλη των Γρεβενών


Συνεργασία με φορέα

Οι συνεργαζόμενοι φορείς ήταν: 

1) Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

2) Δήμος Γρεβενών

3) Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών

Εξειδικευμένος Επιστημονικός Σύμβουλος των εταίρων έχει οριστεί το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ)
 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και του Τμήματος Προμηθειών. 


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Εξοικονόμιση ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου θέρμανσης για τα παραπάνω κτήρια, σημαντική μείωση στα έξοδα συντήρησης των κτηρίων για τον Δήμο Γρεβενών και των αντίστοιχων νομικών προσώπων.

Οι πόροι που θα εξοικονομηθούν μπορούν να διατεθούν για κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή άλλους σκοπούς κοινής ωφέλειας του Δήμου Γρεβενών. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation