ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΤΑ: 134 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Eθελοντισμός

Πρωτοβουλία

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ο Δήμος Γρεβενών είναι δήμος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος συστάθηκε το 2011 από τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Βεντζίου, Γρεβενών, Γόργιανης, Ηρακλεωτών, Θ. Ζιάκα, Κοσμά Αιτωλού και των κοινοτήτων Αβδέλλας, Δοτσικού, Μεσολουρίου, Περιβολίου, Σαμαρίνης, Σμίξης, Φιλιππαίων.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

www.dimosgrevenon.gr

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Βασικός στόχος ήταν η εισοδηματική ενίσχυση όσων ζουν σε ακραίες συνθήκες φτώχειας, η «επανασύνδεση» των φτωχότερων με την κοινωνία και την αγορά εργασίας, η πρόσβαση και διασύνδεση των ωφελούμενων σε συμπληρωματικές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες και η ενεργοποίηση και προώθηση των δικαιούχων σε δράσεις σχετικά με την εύρεση εργασίας, την επαγγελματική κατάρτιση κ.λπ.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Ενήλικες με χαμηλό εισόδημα ή φιλοξενούμενοι και οικογένειες που διαβιούν στο όριο της φτώχειας, αρκεί να ήταν κάτοικοι του Δήμου Γρεβενών για έξι τουλάχιστον μήνες πριν την ημερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης. Στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα μπορούσαν να αιτηθούν εξίσου και αλλοδαποί που πληρούσαν τις οικονομικές, κοινωνικές και άλλες προϋποθέσεις. 

 

Χρονική διάρκεια

Διάρκεια αιτήσεων: 17 Νοεμβρίου 2014-15 Μαρτίου 2015

Λήξη Προγράμματος: Σεπτέμβρης 2015

Έλεγχος από την Παγκόσμια Τράπεζα: Δεκέμβριος 2015


Περιγραφή

Ο Δήμος Γρεβενών μέσω της Κοινωνικής του Υπηρεσίας ανέλαβε να διευκολύνει τους δικαιούχους - αιτούντες στο πρόγραμμα κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των αιτήσεων. Η αδυναμία πρόσβασης σε Η/Υ, η ανασφάλεια κατά την συμπλήρωση ηλεκτρονικών φορμών και η έλλειψη βασικών γνώσεων Η/Υ ή των ελληνικών (για τους αλλοδαπούς) κατέστησε αναγκαία την παραπάνω παροχή και η συμβολή των υπαλλήλων του Δήμου υπήρξε καθοριστική για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Επιπλέον, ο Δήμος είχε αναλάβει την επικοινωνία με το Υπουργείο Εργασίας για διευκρινήσεις, επισημάνσεις ή διορθώσεις τυχών λαθών και διαμεσολαβούσε μεταξύ των πολιτών και του Υπουργείου. Στο τέλος της όλης διαδικασίας ο Δήμος υποδέχτηκε την ευρωπαϊκή επιτροπή ελέγχου και πρόσφερε όλα τα στατιστικά στοιχεία και τις πληροφορίες για την τελική αξιολόγηση. 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

1. Υποβληθείσες Αιτήσεις: 1.049

1.1) Απορριφθείσες: 278

1.1.1) Διασταύρωσης: 41

1.1.2) Από έλεγχο Κοινωνικής Υπηρεσίας: 43

1.1.3) 1ου Ελέγχου :194

1.2) Επιλεχθείσες: 729

1.3) Προσωρινά Επιλεχθείσες: 41

1.4) Παραπομπή σε Έλεγχο Κοιν. Υπηρεσίας: 1 (διεξήχθη κοινωνική έρευνα, αναμένεται η αλλαγή κατάστασης)Τόπος Δράσης

Δήμος Γρεβενών. 


Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Οι υπάλληλοι της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Γρεβενών. 


Οφέλη για τον Οργανισμό

Πολλοί πολίτες και κάτοικοι του Δήμου Γρεβενών έλαβαν σημαντική οικονομική ενίσχυση στο εισόδημά τους και μπόρεσαν έστω και για λίγο (6 μήνες) να τακτοποιήσουν οφειλές σε δημόσιες υπηρεσίες (εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ, νερού κτλ.), τράπεζες ή αλλού. 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΔεν υπάρχει Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους

Περισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation