ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 295 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διαχείριση Πόρων, Πρώτων Υλών και Περιβαλλοντικό Αποτύπωμα

Πρωτοβουλία

Νέες Α’ ύλες Χάλυβα- Ποιότητα στο προϊόν και σεβασμός στο περιβάλλον.

Νέες Α’ ύλες Χάλυβα- Ποιότητα στο προϊόν και σεβασμός στο περιβάλλον.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Μ.Ι.ΜΑΙΛΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε

Με περισσότερα από 40 χρόνια λειτουργίας, η “Maillis Metals Solutions” είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς χαλύβδινης ταινίας περίδεσης στον κόσμο, με τη μεγαλύτερη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής στην Ευρώπη. Προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στον κλάδο της τριτογενής συσκευασίας, καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών εφαρμογών σε περισσότερους από 1200 πελάτες παγκοσμίως.

www.maillis.com/en/brands/maillis-metals-solutions

 

Εταιρικά videos & Δηλώσεις

 Στόχος δράσης

Χρήση νέων Α’ υλών χάλυβα, φιλικότερων προς το περιβάλλον, που έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων αλλά και την μείωση κατανάλωσης ενέργειας, χρησιμοποιούμενων χημικών και παραγόμενων αποβλήτων του εργοστασίου Οινοφύτων.    

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εργαζόμενους της επιχείρησης αλλά και στα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, συνεργάτες, τοπική κοινωνία, ελεγκτικές αρχές) και επιβεβαιώνει την δέσμευση της εταιρείας για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ρύπανσης.

 

Χρονική διάρκεια

Η αποκλειστική παραλαβή και χρήση αποξειδωμένων ρολών χάλυβα ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2021, αλλά η έναρξη του project χρονολογείται τουλάχιστον έναν χρόνο πριν την εφαρμογή του.


Περιγραφή

Η εταιρεία μας έχοντας έντονο το αίσθημα ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον και την τοπική κοινωνία και αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία των μηχανικών της αλλά και την άψογη συνεργασία με τα συνεργαζόμενα χαλυβουργία παραγωγής Α’ υλών χάλυβα, προχώρησε στην ανάπτυξη, παραλαβή και χρήση έτοιμων αποξειδωμένων ρολών χάλυβα με ταυτόχρονη αναστολή λειτουργίας της μονάδας αποξείδωσης στις εγκαταστάσεις της.

Η παραγωγική διαδικασία της μεταλλικής ταινίας περίδεσης απαιτεί την χρήση χάλυβα με καθαρή επιφάνεια, χωρίς ίχνη οξείδωσης (σκουριάς) και άλλων επικαθήσεων. Η καθαρότητα της χαλύβδινης επιφάνειας αποτελεί σημαντική προϋπόθεση τόσο για την προστασία του μηχανολογικού εξοπλισμού που επεξεργάζεται  τον χάλυβα όσο και για την ποιότητα των τελικών προϊόντων. Για τον λόγο αυτό η παραγωγική μας διαδικασία περιλαμβάνει μονάδα αποξείδωσης της επιφάνειας χάλυβα, μέσω εμβάπτισης της σε υδατικό διάλυμα θειικού οξέος (δεξαμενή 25 m3) και έκπλυση της χαλύβδινης επιφάνειας σε υδάτινα λουτρά διαδοχικά αυξανόμενου pH.

Η λειτουργία της μονάδας αποξείδωσης προϋποθέτει την κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων νερού από την υφιστάμενη γεώτρηση, ηλεκτρικής  ενέργειας και φυσικού αερίου. Επιπροσθέτως απαιτείται εκτεταμένη χρήση και κατανάλωση χημικών για τον καθαρισμό (θειικό οξύ) και την παθητικοποίηση της χαλύβδινης επιφάνειας καθώς επίσης και για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από την μονάδα.

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας μας και το αντίστοιχο τμήμα των χαλυβουργείων, προμηθευτών Α’ ύλης χάλυβα,  συνεργάστηκαν με αποτέλεσμα να επιτευχθεί αποξείδωση των παραλαμβανόμενων ποιοτήτων χάλυβα στις σύγχρονες μονάδες αποξείδωσης των χαλυβουργείων. Παραλαμβάνοντας απευθείας από τους προμηθευτές μας, χάλυβα με επιφάνεια υψηλής καθαρότητας και αδρανοποιώντας την παλαιά μονάδα αποξείδωσης των εγκαταστάσεων μας πέτυχαμε την βελτίωση της ποιότητας των τελικών μας προϊόντων, την αύξηση της παραγωγικότητας και την αισθητή μείωση κατανάλωσης φυσικών πόρων, ενέργειας και χημικών καθώς επίσης και την ελαχιστοποίηση των παραγόμενων υγρών και στερεών αποβλήτων.

Εκτός από την ανάπτυξη των αποξειδωμένων ρολών χάλυβα δημιουργήθηκε η ανάγκη προστασίας της καθαρής αποξειδωμένης επιφάνειας, από τις εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος,  τόσο κατά την θαλάσσια μεταφορά τους όσο και κατά την αποθήκευση τους στις εγκαταστάσεις μας, μέχρι την τελική χρήση τους.  Τα τμήματα Τεχνικής Διεύθυνσης, Προμηθειών και Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρείας μας συνεργάστηκαν με τους προμηθευτές χάλυβα ώστε να βρεθούν τα κατάλληλα υλικά συσκευασίας των ρολών Α’ ύλης που θα αποτρέψουν την ανάπτυξη του φαινομένου της οξείδωσης της επιφάνειας. Επίσης για την προστασία της χαλύβδινης επιφάνειας δημιουργήθηκε ειδικά διαμορφωμένος και στεγασμένος χώρος αποθήκευσης που επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση των υλικών για μεγάλο χρονικό διάστημα.   

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η παραλαβή και χρήση αποξειδωμένων ρολών χάλυβα με παράλληλη αναστολή λειτουργίας της μονάδας αποξείδωσης του εργοστασίου Οινοφύτων συνέβαλε όχι μόνο στην μείωση κατανάλωσης των φυσικών πόρων (π.χ. νερό, φυσικό αέριο) και ενέργειας αλλά και στην εξοικονόμηση μεγάλων ποσοτήτων χημικών αναλωσίμων.

Συγκεκριμένα:

  • Εξοικονόμηση 500 tn Θειικού Οξέος ετησίως
  • Εξοικονόμηση 170 tn σκόνης Υδροξειδίου του Ασβεστίου ετησίως
  • Εξοικονόμηση 50 tn σκόνης Υδροξειδίου του Βαρίου ετησίως
  • Συνολική ετήσια εξοικονόμηση χημικών: 800 tn / year

Η εξοικονόμηση των χρησιμοποιούμενων χημικών συνεισφέρει τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα αλλά και στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της εταιρείας μας.

 Τόπος Δράσης

Εργοστάσιο παραγωγής μεταλλικής ταινίας περίδεσης στα Οινόφυτα Βοιωτίας.


Συνεργασία με φορέα

Συνεργασία με τα τμήματα Έρευνας & Ανάπτυξης, Ποιοτικού Ελέγχου και Προμηθειών των χαλυβουργείων που μας προμηθεύουν Α’ ύλης χάλυβα. 


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για την υλοποίηση του προγράμματος συμμετείχαν οι Μηχανικοί του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης και της Τεχνικής Διεύθυνσης καθώς επίσης και οι συνάδελφοι των τμημάτων Προμηθειών και Logistics. 


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα οφέλη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας για τον οργανισμό είναι πολλαπλά.

Τα παρακάτω γραφήματα παρουσιάζουν την επίδοση των κύριων περιβαλλοντικών δεικτών που σχετίζονται με την κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων ανά τόνο παραγόμενου προϊόντος. Είναι αισθητή η μείωση των δεικτών το έτος 2021 όπου και εφαρμόζεται η πρωτοβουλία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου έχουν άμεσο αντίκτυπο και οικονομικό όφελος για την εταιρεία, ιδιαίτερα σήμερα όπου οι τιμές τους έχουν εκτοξευθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Γραφήματα επισυνάπτονται σαν εικόνες...

Η συνολική ετήσια εξοικονόμηση χημικών, η οποία υπολογίζεται σε ποσότητα 800 tn / year, επιφέρει και μείωση της δαπάνης για την αγορά τους η οποία ανέρχεται σε περίπου 200.000 €/year
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ESG ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 1MW - ΠΑΡΑΓΩΓΗ "ΠΡΑΣΙΝΩΝ" ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Επενδύσεις σε σύγχρονα συστήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για την παραγωγή χαλύβδινων ταινιών περίδεσης.

Ηλεκτροκίνητα Περονοφόρα–Αειφόρος Ανάπτυξη & Εξοικονόμηση Ενέργειας

Μεταλλική Ταινία Περίδεσης, μία βιώσιμη λύση για την Συσκευασία και Παγκόσμια Διακίνηση Προϊόντων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ Ή ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΒΙΑΣ & ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation