ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΤΑ: 134 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Eθελοντισμός

Πρωτοβουλία

ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ

ΜΙΑ ΑΓΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης ΥμηττούΣτόχος δράσης

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.) ιδρύθηκε το 1992, με στόχο την προστασία του δάσους του Υμηττού τόσο από φυσικές όσο ανθρώπινες απειλές. Ο Υμηττός είναι το πιο κοντινό βουνό και περιαστικό δάσος της πόλης της Αθήνας.

Λόγω της αξίας των δασικών οικοτόπων, τον Υμηττό υπόκειται σε καθεστώς προστασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43 / ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις του, και έχει ενσωματωθεί στην δίκτυο NATURA 2000 με τον τίτλο «ΟΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟΣ» (GR 3000015), Νόμος 3937 / 31-03-2011.

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού είναι ΝΠΔΔ και λειτουργεί στο πλαίσιο του Νόμου για τους ΟΤΑ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου στις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 3 Μαρτίου 2015 εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης Βασίλης Βαλασόπουλος εξελέγη Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) και  Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο υποφαινόμενος Δημοτικός Σύμβουλος, επικεφαλής της παράταξης «Ζωγράφου Μπροστά» Παναγιώτης Αγγελόπουλος.

Ο στόχος της Δράσης είναι η Διαχείριση και Ενεργοποίηση όλων των Εθελοντών ως μια αγκαλιά Προστασίας στον Υμηττό.

Ο Σύνδεσμος πέραν του ότι πραγματοποιεί μελέτες και θέτει σε εφαρμογή σχέδια αναδάσωσης, κλαδεύσεις, απομάκρυνση χαμηλής υποβλάστησης, αντιπλημμυρικά έργα και απομάκρυνση σκουπιδιών, μεταξύ άλλων προμηθεύει εξοπλισμό για τη δασοπροστασία όπως δεξαμενές νερού και υδραυλικά συστήματα - στους Δήμους-Μέλη του καθώς επίσης, υποστηρίζει τις εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας των δασών, παρέχοντας τους πυροσβεστικά οχήματα άμεσης προσβολής, λοιπό εξοπλισμό και σύστημα παρακολούθησης του ορεινού όγκου μέσω κάμερας.
Όμως υπάρχουν και άλλες μάζες Εθελοντών με αντικείμενο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και προς τούτο συμμετέχει σε εκστρατείες καθαρισμού του δάσους από σκουπίδια, δενδροφυτεύει, ποτίζει τα νεαρά δεντρύλια, συμμετέχει σε αθλητικές εκδηλώσεις με αντικείμενο τον Υμηττό και γενικότερα σε περιβαλλοντικά θέματα, με έμφαση στις νεότερες ηλικίες.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Όλες οι ηλικιακές τάξεις πολιτών καθώς και μαθητών.

 

Χρονική διάρκεια

Ετήσια


Περιγραφή

Ο Σύνδεσμος: 

- Πραγματοποιεί μελέτες και θέτει σε εφαρμογή σχέδια αναδάσωσης, κλαδεύσεις, απομάκρυνση χαμηλής υποβλάστησης, αντιπλημμυρικά έργα και απομάκρυνση σκουπιδιών,

- Προμηθεύει εξοπλισμό για τη δασοπροστασία του Υμηττού, όπως δεξαμενές νερού και υδραυλικά συστήματα στους Δήμους-Μέλη του,

- Υποστηρίζει τις εθελοντικές ομάδες πυροπροστασίας των δασών που δρουν στον Υμηττό, παρέχοντας τους πυροσβεστικά οχήματα άμεσης προσβολής, λοιπό εξοπλισμό και σύστημα παρακολούθησης του ορεινού όγκου μέσω κάμερας.
- Ευαισθητοποιεί πολίτες με εκστρατείες καθαρισμού του δάσους από σκουπίδια, δενδροφυτεύει, ποτίζει τα νεαρά δεντρύλια.

- Συμμετέχει σε αθλητικές εκδηλώσεις με αντικείμενο τον Υμηττό.

- Συμμετέχει σε Ευρωπαικά περιβαλλοντικά ερευνητικά προγράμματα.

Και γενικότερα σε περιβαλλοντικά θέματα, με έμφαση στις νεότερες ηλικίες.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα αποτελέσματα δεν δύναται να μετρηθούν καθότι αναφέρονται σε Περιβαλλοντικά Αποτελέσματα.Τόπος Δράσης

Στον Υμηττό.


Συνεργασία με φορέα

Δήμους, Εθελοντικές Ομάδες Δασοπροστασίας, Συλλόγους, κλπ


Συμμετοχή εργαζομένων

Σε όλα τα στάσδια της Δράσης


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Τα αποτελέσματα δεν δύναται να μετρηθούν καθότι αναφέρονται σε Περιβαλλοντικά Αποτελέσματα.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation