ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΤΑ: 134 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία με άλλους Φορείς

Πρωτοβουλία

ΕΚΕΙ ΨΗΛΑ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΛΕΝΕ ΜΥΣΤΙΚΟ...

ΕΚΕΙ ΨΗΛΑ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΛΕΝΕ ΜΥΣΤΙΚΟ...
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Σύνδεσμος Προστασίας & Ανάπτυξης ΥμηττούΣτόχος δράσης

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.) ιδρύθηκε το 1992, με στόχο την προστασία του δάσους του Υμηττού τόσο από φυσικές όσο ανθρώπινες απειλές. Ο Υμηττός είναι το πιο κοντινό βουνό και περιαστικό δάσος της πόλης της Αθήνας.

Λόγω της αξίας των δασικών οικοτόπων, τον Υμηττό υπόκειται σε καθεστώς προστασίας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43 / ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις του, και έχει ενσωματωθεί στην δίκτυο NATURA 2000 με τον τίτλο «ΟΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟΣ» (GR 3000015), Νόμος 3937 / 31-03-2011.

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού είναι ΝΠΔΔ και λειτουργεί στο πλαίσιο του Νόμου για τους ΟΤΑ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου στις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 3 Μαρτίου 2015 εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης Βασίλης Βαλασόπουλος εξελέγη Πρόεδρος του Συνδέσμου Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) και  Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο υποφαινόμενος Δημοτικός Σύμβουλος, επικεφαλής της παράταξης «Ζωγράφου Μπροστά» Παναγιώτης Αγγελόπουλος.

Στους στόχους ίδρυσης του Συνδέσμου Προστασίας & Ανάπτυξης Υμηττού είναι η προώθηση της ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης της κοινής γνώμης για την προστασία και ανάπτυξη του οικοσυστήματος του Υμηττού.

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και με στόχο τη δημιουργία ευαισθητοποιημένων πολιτών, έχει ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών και συγκεκριμένα:

1. Επισκέψεις στους χώρους των Σχολείων - προτίστως Δημοτικών Σχολείων των Δήμων-Μελών του Σ.Π.Α.Υ. με:

1α. Προβολή ταινίας με τίτλο: Το μαγικό δάσος. Γενικά πρόκειται για μία ευχάριστη ταινία που θεωρούμε πως τα παιδιά θα μπορέσουν εύκολα να την  παρακολουθήσουν. Μέσα από την ταινία φαίνεται ότι ο άνθρωπος προκαλεί πολλές καταστροφές στο δασικό οικοσύστημα.   

1β. Ενημέρωση μετά το πέρας της προβολής της ταινίας, από στελέχη του Σ.Π.Α.Υ. με  την κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση. Η συζήτηση - παρουσίαση που θα ακολουθήσει μέσα στο χώρο του σχολείου θα έχει στόχο της συνειδητοποίησης της γενικότερης προσφοράς του δασικού οικοσυστήματος, της γνωριμίας με τον Υμηττό (μνημεία, χλωρίδα, πανίδα) και προσφορά της αναδάσωσης.  

1γ. Διανομή ενημερωτικού υλικού

2. Ενημέρωση σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων στο πεδίο (σε επιλεγμένες θέσεις στο όρος Υμηττός):

2α. Αποστολή σχετικού ενημερωτικού υλικού στους δασκάλους:

2β. Παρουσίαση στο πεδίο.

2γ. Διανομή ενημερωτικού υλικού

3. Ενημέρωση σε μαθητές Νηπιαγωγείων στο πεδίο (σε επιλεγμένες θέσεις στο όρος Υμηττός):

3α. Αποστολή σχετικού ενημερωτικού υλικού στους νηπιαγωγούς

3β. Παρουσίαση στο πεδίο.

3γ. Διανομή ενημερωτικού υλικού

4. Αναβάθμιση προαύλιων χώρων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων των Δήμων-Μελών του Σ.Π.Α.Υ..

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Συνδέσμου απευθύνεται πρωτίστως στη μαθητική κοινότητα και δευτερευόντως σε όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται.

 

Χρονική διάρκεια

Ετήσια


Περιγραφή

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και με στόχο τη δημιουργία ευαισθητοποιημένων πολιτών, έχει ετοιμάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των μαθητών και συγκεκριμένα:

1. Επισκέψεις στους χώρους των σχολείων - Δημοτικών με:

1α. Προβολή ταινίας με τίτλο: Το μαγικό δάσος. Γενικά πρόκειται για μία ευχάριστη ταινία που θεωρούμε πως τα παιδιά θα μπορέσουν εύκολα να την παρακολουθήσουν. Μέσα από την ταινία φαίνεται ότι ο άνθρωπος προκαλεί πολλές καταστροφές στο δασικό οικοσύστημα.

1β. Ενημέρωση μετά το πέρας της προβολής της ταινίας, από στελέχη του Σ.Π.Α.Υ. με την κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση. Η συζήτηση - παρουσίαση που θα ακολουθήσει μέσα στο χώρο του σχολείου θα έχει στόχο της συνειδητοποίησης της γενικότερης προσφοράς του δασικού οικοσυστήματος, της γνωριμίας με τον Υμηττό (μνημεία, χλωρίδα, πανίδα) και προσφορά της αναδάσωσης.  

Εκτιμώμενος χρόνος : 45 λεπτά

1γ. Διανομή ενημερωτικού υλικού.

2. Ενημέρωση σε μαθητές Δημοτικών στο πεδίο (σε επιλεγμένες θέσεις στο όρος Υμηττός):

2α. Αποστολή σχετικού ενημερωτικού υλικού στους δασκάλους.

2β. Παρουσίαση στο πεδίο. Σας επισυνάπτουμε σχέδιο ενημέρωσης.

2γ. Διανομή ενημερωτικού υλικού.

3. Ενημέρωση σε μαθητές Νηπιαγωγείων στο πεδίο (σε επιλεγμένες θέσεις στο όρος Υμηττός):

3α. Αποστολή σχετικού ενημερωτικού υλικού στους νηπιαγωγούς.

3β. Παρουσίαση στο πεδίο. Σας επισυνάπτουμε σχέδιο ενημέρωσης.

3γ. Διανομή ενημερωτικού υλικού.

4. Αναβάθμιση προαύλιων χώρων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων των Δήμων-Μελών του Σ.Π.Α.Υ.. Πρόκειται για μία δράση που έχει ήδη ξεκινήσει από το Νοέμβριο 2016. Έχουν αναβαθμιστεί περί τους 30 προαύλιους χώρους σχολείων.

5. Ενημέρωση πολιτών και εργαζομένων στο πεδίο. Αναφορά σε διάφορες ηλικιακές τάξεις πολιτών καθώς και σε εργαζομένους εταιριών με αντικείμενο περιβαλλοντικές δράσεις στον Υμηττό 

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Τα αποτελέσματα δεν δύναται να μετρηθούν καθότι είναι Περιβαλλοντικού περιεχομένου.Τόπος Δράσης

Σε αίθουσα αλλά και στο Βουνό.


Συνεργασία με φορέα

Υπουργείο Παιδείας, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Σχολεία, Σύλλογοι Εταιρίες.


Συμμετοχή εργαζομένων

Σε όλα τα στάδια της Δράσης.


Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό


Τα αποτελέσματα δεν δύναται να μετρηθούν καθότι είναι Περιβαλλοντικού περιεχομένου.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation