ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΤΑ: 134 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ολοκληρωμένη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πρωτοβουλία

Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης

Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης


Στόχος δράσης

Το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης έχει ως αποστολή τη μελέτη, το σχεδιασμό, την οργάνωση και το συντονισμό δράσης για την εκτίμηση κινδύνου, την πρόληψη, ετοιμότητα, ενημέρωση και αντιμετώπιση των φυσικών και λοιπών καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, το συντονισμό των δράσεων αποκατάστασης, τον έλεγχο της εφαρμογής των ανωτέρω, καθώς και την ενημέρωση του κοινού για τα ζητήματα αυτά.

Επιπρόσθετα οργανώνει και εποπτεύει το Σώμα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας. Το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων συντονίζει και διαχειρίζεται σε τοπικό επίπεδο τη διάθεση μέσων και ανθρώπινων πόρων, για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, στελεχώνεται από αιρετούς, εργαζόμενους και εθελοντές του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης και εφόσον απαιτηθεί από ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Σε όλους του κατοίκους του Δήμου μας.

 

 

Χρονική διάρκεια

Από το 2015 έως σήμερα.


Περιγραφή

Να σημειωθεί ότι οι παρακάτω δράσεις που παρουσιάζονται έχουν υιοθετηθεί από τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού που διαχειρίζεται τον ορεινό όγκο του Υμηττού. Ο Σύνδεσμος είναι ο μεγαλύτερος σύνδεσμος ειδικού σκοπού της χώρας και απαρτίζεται από 11 Δήμους με 1.500.000 πληθυσμό. Πρόσφατα παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Χρήστου Στυλιανίδη, τον αν. Υπουργού Εσωτερικών κ. Στέλιου Πέτσα και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Αμυρά έλαβε χρηματοδοτική έγκριση ύψους 17.000.000 ευρώ από τα χρηματοδοτικά εργαλεία των προτάσεων ΤΡΙΤΣΗΣ, Ταμείο Ανάκαμψης και Πράσινο Ταμείο.

Αξιοσημείωτα τα λόγια του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης κ. Χρήστου Στυλιανίδη για την αναγνώριση των καλών πρακτικών όπως παρουσιάζονται και στο βίντεο που συνοδεύει την υποψηφιότητα.

Παρουσιάζοντας τις δράσεις που βρίσκονται στο πεδίο ευθύνης του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου αναφέρονται τα εξής:

1. Λειτουργία συστήματος έγκαιρης ανίχνευσης δασικής πυρκαγιάς. Το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου έχει συγκεντρωμένη όλη την τεχνολογία διαχείρισης των συμβάντων, όπως θερμικές κάμερες, την εφαρμογή διαχείρισης του κέντρου επικοινωνίας και των φορητών ασυρμάτων αλλά και σταθερών στα οχήματα του Δήμου, προσδίδοντας εκτός από ψηφιακή επικοινωνία, αποτύπωση της θέσης για λόγους διαχείρισης και ασφάλειας των εμπλεκομένων μέσων και στελεχών. Βασικός συντελεστής και πρωταρχικό στάδιο της διαχείρισης, αποτελεί η πρόληψη και η ανίχνευση τόσο του καπνού, όσο και της πηγής ανάφλεξης.

Ο Δήμος Ελληνικού- Αργυρούπολης εγκατέστησε ένα πλήρες αυτοματοποιημένο σύστημα δασοπροστασίας το οποίο περιλαμβάνει τη λειτουργία 150 υδροβόλων οι οποίες δρουν προληπτικά καταβρέχοντας καθημερινά την περιοχή. Έχουν εγκατασταθεί τέσσερα (4) πυροσβεστικά συγκροτήματα που υποστηρίζουν την λειτουργία των υδροβόλων. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί και ένα πυροσβεστικό δίκτυο σε όλο το περιαστικό μέτωπο με κρουνούς πυρόσβεσης, το οποίο είναι ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα στην περίπτωση συμβάντος.

Επιπλέον, ο Δήμος μας αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες θωράκισε περισσότερο το περιαστικό του δάσος εγκαθιστώντας υπερσύγχρονες θερμικές κάμερες οι οποίες σαρώνουν όλη την έκταση του περιαστικού δάσους και ειδοποιούν άμεσα το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του Δήμου, το οποίο με τη σειρά του ενημερώνει την Πυροσβεστική Υπηρεσία και την Πολιτική Προστασία του Δήμου σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Το Σύστημα Επίβλεψης αποτελείται από:

Α) Λογισμικό Management Center όπου:

 Πραγματοποιείται συνολική διαχείριση και εποπτεία του συστήματος από απόσταση με ασφάλεια από Η/Υ ή κινητή συσκευή.

 Υπάρχει Video Analytics για την έξυπνη επιτήρηση και μείωση εσφαλμένων συναγερμών.

 Αποθηκευτικός χώρος NAS για την αποθήκευση δεδομένων μόνον εφόσον υπάρξει συμβάν.

Β) Ασύρματη Ζεύξη:

 Ασύρματη μικροκυματική ζεύξη μικρών διαστάσεων StreetNodeTM V60-PTP για την επικοινωνία μεταξύ σημείου εγκατάστασης καμερών και Management Center.

 Αυτοματοποιημένη ευθυγράμμιση της κεραίας.

 Αυτόματος συντονισμός σε άλλο σταθμό βάσης για μελλοντική χρήση.

 Ευελιξία επανατοποθέτησης αν το απαιτούν οι ανάγκες πυροπροστασίας.

Γ) Κάμερες:

 Δύο θερμικές-οπτικές κάμερες για την επιτήρηση σε 360 μοίρες και σε ακτίνα περισσοτέρων των 350 μέτρων.

 Μια ημισφαιρική οπτική κάμερα με αισθητήρα κίνησης και θερμοκρασίας για την προστασία του χώρου.

 Οι κάμερες περιστρέφονται και “σαρώνουν” την επιτηρούμενη περιοχή εντός 2-3 λεπτών, μειώνοντας δραστικά το χρόνο πυρανίχνευσης. Το Σύστημα Επίβλεψης παρέχει πλήρη στοιχεία που αφορούν σε περιστατικά πυρκαγιάς, όπως εστία, ακριβής ώρα και κινήσεις προσώπων ή οχημάτων στην επιτηρούμενη περιοχή. Μπορεί να πραγματοποιηθεί απομακρυσμένη ενεργοποίηση των υδροβόλων μηχανημάτων από το Management Centrer. Γίνεται άμεση ειδοποίηση της ομάδας πυροπροστασίας και της υπηρεσίας περιβάλλοντος του Δήμου και υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με άλλα συστήματα ή υπηρεσίες πολιτικής προστασίας.

2. Ψηφιακή πλατφόρμα αποτύπωσης της πληρότητας των υδατοδεξαμενών πυρόσβεσης.

Στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων λαμβάνεται σε πραγματικό χρόνο η πληρότητα των υδατοδεξαμενών πυρόσβεσης που είναι τοποθετημένες σε όλη την έκταση του ορεινού όγκου προς υποβοήθηση του έργου των πυροσβεστικών μονάδων.

3. Χαρτογράφηση και ονοματοδοσία σε δασικές οδούς και μονοπάτια.

Προς διευκόλυνση και απόκτηση κοινού κώδικα επικοινωνίας όλων των εμπλεκομένων φορέων έχει αναπτυχθεί χάρτης και σε ψηφιακή μορφή και έχει κοινοποιηθεί σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

4. Συνολική ψηφιακή αποτύπωση του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων που διαθέτει το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων

Για πρώτη φορά επιχειρήθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ψηφιακή αποτύπωση του συνόλου των τεχνολογικών μέσων και φυσικών πόρων. Όπως, πυροφυλάκια, παρατηρητήρια, υδατοδεξαμενές, δεξαμενές ελικοπτέρων, κρουνοί πυρόσβεσης, αντλιοστάσια, θερμικές κάμερες, γεωτρήσεις, μπάρες ελεγχόμενης εισόδου, δασικοί οδοί, μονοπάτια, κεραίες κινητής τηλεφωνίας, γραμμές μεταφοράς ρεύματος, πύλαρ ρευματοδοσίας.

5. Δημιουργήθηκε οργανωμένο σώμα Εθελοντών Δασοπροστασίας με πιστοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης (ΕΟΔΠΕΑ) γεννήθηκε ως αναγκαιότητα, μετά την καταστροφική φωτιά στον Υμηττό της 17ης Ιουλίου 2015. Εντάχθηκε στον σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης με την υπ’ αρ. πρωτ. 253/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάγεται ως δομή στο Σώμα Εθελοντών του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, όπως προβλέπεται στην υπ’ αρ. 4/15 (ΑΔΑ: 75ΑΜΩΡ7-ΟΓ4) απόφαση ίδρυσης του τελευταίου. Συμμετέχει στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΣΤΟΠΠ) του Δήμου, σύμφωνα με τον Ν. 3013/2002 (άρθ. 13 παρ. 3β εδ. vii). Η ΕΟΔΠΕΑ είναι ενταγμένη στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με αριθμό μητρώου 8/2017 με την υπ. αρ. 2009/30-5-2017 (ΑΔΑ: ΩΧΘΧ465ΧΘ7-ΔΥΧ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΠΠ. Η λειτουργία της ΕΟΔΠΕΑ ως Εθελοντική Οργάνωση Πολιτικής Προστασίας (ΕΟΠΠ) ρυθμίζεται από τα άρθρα 117-119 του Νόμου 4249/2014.

Με διάθεση ανιδιοτελούς προσφοράς για την προστασία του περιβάλλοντος και της Δημόσιας Περιουσίας, δεκάδες εθελοντές κάθε ηλικίας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για την προστασία του βουνού μας. Λειτουργούν υπό την αιγίδα του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, εντάσσονται στον σχεδιασμό και τις δράσεις του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία με τον 8ο Πυροσβεστικό Σταθμό και τις Εθελοντικές Ομάδες των όμορων Δήμων.

Επίσης είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Εθελοντικής Ομάδας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Δραστηριοποιούνται στους τομείς:  -Δασοπροστασία (επιτήρηση των δασικών οικοσυστημάτων κατά την αντιπυρική περίοδο και καθαρισμοί της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου)

-Δασοπυρόσβεση

Έρευνα και διάσωση

-Πρώτες βοήθειες

-Παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας

-Οργάνωση και λειτουργία χώρων συγκέντρωσης πληθυσμού μετά από καταστροφές/αρωγή στους πληγέντες

-Τηλεπικοινωνίες (αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες) και

- Οριζόντιες δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης πολιτών.

6. Έχει καταρτιστεί σχέδιο ενεργειών έκτακτης ανάγκης.

Έχει καταρτιστεί ολοκληρωμένο Σχέδιο Εκτάκτων Αναγκών για φυσικές καταστροφές όχι μόνο για σεισμό άλλα και για άλλες φυσικές καταστροφές. Το σχέδιο συνοδεύεται από ψηφιακή απεικόνιση στο ΧΑΡΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ όλων των ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ που απαιτούνται για την διαχείριση συμβάντων φυσικών καταστροφών.

7. Σχέδιο ενεργειών οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών.

Το σχέδιο αποτέλεσε πιλότο και πρότυπο σχεδίου για άλλους δήμους της χώρας μας, ως καλή πρακτική για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών που βρίσκονται στο περιαστικό μέτωπο με πούλμαν και λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας

8. Χώροι καταφυγής

Ως χώροι καταφυγής (ή συγκέντρωσης ή συνάθροισης) θεωρούνται ανοιχτοί ελεύθεροι χώροι μέσα στην πόλη που αποσκοπούν στην ασφαλή εκτόνωση του πληθυσμού, που εκδηλώνεται ως πρώτη αντίδραση σε ένα συμβάν έκτακτης ανάγκης.

Οι χώροι καταφυγής δύναται να χρησιμοποιηθούν και ως χώροι άμεσης στέγασης (πχ με σκηνές, τροχόσπιτα ή πλοία), με διάρκεια παραμονής ωρών έως λίγων ημερών, δηλαδή μέχρι την επάνοδο των πληγέντων στις κατοικίες τους ή την μετεγκατάσταση τους σε χώρους προσωρινής στέγασης (πχ σε οργανωμένους χώρους καταυλισμού με μεταφερόμενους οικίσκους) και εφόσον πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Οι παρακάτω χώροι έχουν προβλεφθεί να λειτουργήσουν σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΦΕΚ (423/Β’/2003):

Τομέας 1 - Β’ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Γήπεδο ποδοσφαίρου), Ολυμπίας 9-11, Αργυρούπολη

Τομέας 2 - ΠΛΑΤΕΙΑ 208,  Ανεξαρτησίας & Ολυμπίας, Αργυρούπολη

Τομέας 3 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, Ανεξαρτησίας & Ολυμπίας, Αργυρούπολη

Τομέας 4 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΝΑΛΗ, Μαρίνου Γερουλάνου & 28ης Οκτωβρίου, Αργυρούπολη

Τομέας 5 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ, Λασκάρεως & Λεωφ. Κύπρου, Αργυρούπολη

Τομέας 6 - Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (Γήπεδο ποδοσφαίρου), Λ. Κύπρου & Τριπόλεως, Αργυρούπολη

Τομέας 7 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ, Θουκιδίδου, Μετρό Αργυρούπολης

Τομέας 8 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, Ιασωνίδου & Χρυσάνθου Τραπεζούντος & Αθανασίου Διάκου, Ελληνικό

Τομέας 9 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ, Ιασωνίδου & Χρυσάνθου Τραπεζούντος, Ελληνικό

Τομέας 10 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΥΣΤΡΑ, Ελευθερίου Βενιζέλου & 31η οδός & 29η οδός, Ελληνικό

Τομέας 11 - 9ο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, Μεγ. Αλεξάνδρου & Πλαστήρα, Αργυρούπολη

Τομέας 12 - ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ 129, Δραγατσανίου, Ελληνικό

Τομέας 13 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΜΥΡΝΗΣ, 1η οδός & 3η οδός & Γάμμα οδός, Ελληνικό

Τομέας 14 - ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΌ ΜΕΤΩΠΟ. Επικίνδυνη ζώνη από δασική πυρκαγιά, 

9. Ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας

Το περιγραφόμενο σύστημα ψηφιακών επικοινωνιών είναι πρωτοπόρο σε πανελλαδικό επίπεδο και απευθύνεται στην διαχείριση των οχημάτων του δήμου, όπως και του εμπλεκόμενου προσωπικού στην καθημερινότητα του Δήμου και στην διαχείριση κρίσεων, με αποτέλεσμα την ομαλότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και των εθελοντικών ομάδων, με τελικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και τη μέγιστη δυνατή προστασία του δασικού άξονα και των θεμάτων πολιτικής προστασίας, που εμπίπτουν στην ευθύνη του δήμου.

Η κίνηση των εμπλεκομένων και η επικοινωνία τους αποτυπώνεται σε μία κοινή πλατφόρμα διαχείρισης του υβριδικού πλέον δικτύου DMR και AVL με αυτόματη αναφορά θέσης και κατάστασης μεταξύ των κινούμενων σταθμών επικοινωνίας που μετέχουν στο δίκτυο του δήμου. Η αναφορά θέσης και κατάστασης γίνεται σε πραγματικό χρόνο από απομακρυσμένα τερματικά (H/Y).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Έχουν σχεδιαστεί εργαλεία πρόληψης και ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων των ακραίων φυσικών φαινομένων και άλλων μαζικών καταστάσεων έκτακτων αναγκών

Έχει δημιουργηθεί ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης του προσωπικού του Δήμου μας,

Υπάρχει δέσμευσή της διοίκησης προς τους δημότες μας να προετοιμαστούμε, μεθοδικά και σταθερά, όσο το δυνατόν καλύτερα για να αντιμετωπίσουμε όσο το δυνατόν λιγότερες επιδράσεις από μελλοντικές φυσικές ή/και τεχνολογικές καταστροφές.

Έχει ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών μας.Τόπος Δράσης

Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, διαχείρισης κινδύνων, δασικών πυρκαγιών.


Συνεργασία με φορέα

-Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης - Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.)

-Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης

-Δημοτική Αστυνομία

- Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ)

-Πυροσβεστική Υπηρεσία 8ου Πυροσβεστικού σταθμού Νοτίων Προαστίων

-Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής

-Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης

-Αστυνομικό Τμήμα Ελληνικού και Αργυρούπολης

-Τροχαία Νοτιανατολικής Αττικής

-Λιμεναρχείο Σαρωνικού

-Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων συντονίζει και διαχειρίζεται σε τοπικό επίπεδο τη διάθεση μέσων και ανθρώπινων πόρων, για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, στελεχώνεται από αιρετούς, εργαζόμενους και εθελοντές του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης και πλαισιώνεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εάν απαιτηθεί, από ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Με τη δράση του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων ο Δήμος μας επενδύει στη διαδικασία της πρόληψης και του σχεδιασμού, έννοιες πολύ σημαντικές ειδικά σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα που γίνεται ολοένα επιτακτική ανάγκη λόγω της κλιματικής κρίσης
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Ανακατασκευή-Επισκευή και συντήρηση των παιδικών χαρών του Δήμου

Ανάπλαση και Προστασία του Περιαστικού Δάσους

Ζωντανεύοντας την πόλη μας

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης στον Ψηφιακό Κόσμο

Ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατήσεων για Παιδικά Πάρτι του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης

Ηλεκτρονική πλατφόρμα κρατήσεων για Παιδικά Πάρτι του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης

Καινοτόμα εκπαιδευτική δράση παιδικών σταθμών του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης με τη δημιουργία CD με τίτλο “Το Ταξιδάκι” σε μελοποιημένα παιδικά ποιήματα.

Μια σημαία σε κάθε μπαλκόνι!

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.

Παραμυθούπολη Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης

Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης

Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και συνεργασία με τρίτους φορείς

Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση στα σχολεία του Δήμου μας και φορείς: Ξεκλειδώνοντας το σεντούκι του εθελοντισμού!!!

Προαγωγή της Ψυχικής και Σωματικής Υγείας των Γυναικών του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης

Πρωτοποριακή εκπαιδευτική δράση “Παίζω Παραμύθια”

Ψηφιακή Πλατφόρμα πληρότητας υδατοδεξαμενών.Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation