ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 269 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Δράσεων με στόχο την Βελτίωση Ποιότητας Ζωής των Πολιτών

Πρωτοβουλία

KAIZEN YOUTH for Health

KAIZEN YOUTH for Health
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Πολιτιστικός Οργανισμός Μακεδονίας Θράκης ΕΣΑΕΙ ΕΝ ΡΟΗ

Η Εσαεί εν Ροή, ευρέως γνωστή ως Ομάδα Νέων Καλλιτεχνών, ή ως Ομάδα Χορού, είναι ένας Πολιτιστικός Φορέας που δραmηριοποιεhαι στις Καλές Τέχνες. Ως απώτερο σκοπό έχει την καλλιτεχνική αναβάθμιση και ποιότητα στην καλλιτεχνική εκπαίδευση και ως επιμέρους ατύχους, την αέναη δράση Ομάδων Νέων Καλλιτεχνών, την δημιουργική εκτόνωση της Ελληνικής Νεολαίας και τέλος, την αφύπνιση της Εθνικής Συνείδησης μέσω της ανάδειξης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & του Αρχαίου. Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνικού Πολιτισμού. 

 


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Είναι κοινή πεποίθηση ότι τα πρότυπα συμπεριφοράς είναι θεμελιώδη για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής. Στοχεύουμε στην ποιότητα ζωής (QoL) 1) ΑΜΕΑ και μειονεκτούντων πληθυσμών, συμπεριλαμβανομένης τους σε μια σύντομη εκστρατεία προστασίας του περιβάλλοντος με ενδιάμεσες αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και 2) των ίδιων των εθελοντών που τους εισάγουν στις βασικές αρχές της ποιότητας ζωής.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Στο τρέχον πρόγραμμα ESC προσκαλέσαμε εθελοντές που: α) θα ήθελαν να υποστηρίξουν τον πληθυσμό με αναπηρία (i) να δημιουργήσουν το κοινωνικό προφίλ τους ώστε να κοινωνικοποιούνται τακτικά, (ii) να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους αυτοαξιολόγησης και (iii) να να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε προκλήσεις σταδιοδρομίας β) συνδέονται με κοινότητες με αναπηρία (υπάρχει στενός συγγενής με αναπηρία ή σπουδές στην ειδική αγωγή, εργασιακή εμπειρία ή εθελοντισμός για άτομα με αναπηρία ή ακόμη και υψηλά κίνητρα για υποστήριξη του πληθυσμού με αναπηρία) γ) συνδέονται με το υπόβαθρο της υγειονομικής περίθαλψης για να κάνουν τη διαφορά

 

Χρονική διάρκεια


Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 16ο μήνες.


Περιγραφή

Στο έργο μας ESC, εθελοντές με λιγότερες ευκαιρίες συνεργάστηκαν με μειονεκτούντες και ανάπηρους νέους και άλλους νέους με ισχυρές δυνατότητες στον αθλητισμό, τις τέχνες και την οικολογική ενεργοποίηση και όλοι μαζί άρχισαν να υποστηρίζουν δραστηριότητες που σχετίζονται με τον πολιτισμό χωρίς αποκλεισμούς. Μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα του εθελοντισμού δημιούργησαν μια κοινότητα facebook για να περάσουν τις εμπειρίες, τις ιδέες και τις ελπίδες τους στον ψηφιακό κόσμο, μια σύγχρονη πρακτική για τη διατήρηση ενός καταλόγου της εκδήλωσης και την ανταλλαγή απόψεων με άλλους. Η ΕΣΑΕΙ ΕΝ ΡΟΗ διέθεσε αθλητικό εξοπλισμό, καρέκλες, καβαλέτα, μουσικά όργανα κ.λπ. Οι συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποίηση ως εθελοντές με αυξημένες δεξιότητες ή ως εργαζόμενοι/ηγέτες νέων (4 επίπεδα διαθέσιμα). Αυτά τα εκπαιδευτικά σεμινάρια είναι ωφέλιμα για κάθε εθελοντή, καθώς ενισχύουν την ικανότητα και τις δεξιότητές τους ως εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας και ως ηγέτες. Συνεργαζόμαστε επίσης με διάφορους εξωτερικούς οργανισμούς που πιστοποιούν τη νεολαία με σήματα ευρωπαϊκής αναγνώρισης και ενισχύουμε τους εθελοντές μας να συμμετάσχουν στα σεμινάρια τους (π.χ. thecourses.eu, unicollaborationtraining.org, κ.λπ.). Άλλα πιστοποιητικά: -Πιστοποίηση EER & συστατική επιστολή σύμφωνα με τα επιτεύγματα.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ο αντίκτυπος από το τοπικό στο διεθνές αναλύεται περαιτέρω παρακάτω:
1. ΤΟΠΙΚΑ
Το συγκεκριμένο σχέδιο είχε σημαντικό αντίκτυπο μέσω της κανονικότητας των δραστηριοτήτων EER που αφορούσαν α) τις τέχνες και τη μη διάκριση στην καθημερινή ζωή της τοπικής κοινότητας μειονεκτούντων και αναπήρων, β) τον αθλητισμό και τις τέχνες για όλους και γ) τις δραστηριότητες κοινωνικού και οικολογικού αντίκτυπου στα τοπικά πάρκα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι τοπικές αρχές μας υποστήριξαν όποτε τους ζητούσαμε να διευκολύνουν δραστηριότητες και εκδηλώσεις.

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
Οι περιφερειακοί σύλλογοι ΑμεΑ είχαν κληθεί να συμμετάσχουν σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις των προγραμματισμένων -ανοιχτών στο κοινό- δράσεων αλληλεγγύης μας. Σε τέτοιες εκδηλώσεις είχαν ενημερωθεί όλες οι ΜΚΟ, Σύλλογοι και Οργανισμοί Περιφερειακής Περιφέρειας και ΜΚΟ που φιλοξενούν εθελοντές ESC ή EVS (μέσω κοινοποίησης αναρτήσεων σε κοινότητες του Facebook). Το πιο αξιοσημείωτο επίτευγμα ήταν η επίσκεψη των εθελοντών μας σε πολλά σχολεία ή μαθησιακά περιβάλλοντα παιδιών ή εφήβων για να τους παρουσιάσουμε έναν νέο τρόπο να παίζουν με τις τέχνες και να αρχίσουν να σκέφτονται δημιουργικά (handiedance).

3. ΕΘΝΙΚΑ
Το βαθύτερο νόημα αυτού του έργου  αφορούσε μια δραστηριότητα αλληλεγγύης όπου προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε τις προσωπικές πεποιθήσεις και τη βούληση των ατόμων με αναπηρία να απολαύσουν τη ζωή τους σε ένα ευχάριστο κοινωνικό πλαίσιο. Η υποστήριξη της ιδέας ότι οι στόχοι του έργου έχουν επιτευχθεί, έχει δοθεί υψηλή προτεραιότητα στην παροχή και δημοσίευση αυτών των αποτελεσμάτων σε ενδιαφερόμενους φορείς και άλλες ενώσεις εκτός των περιφερειακών συνόρων. Η διάδοση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων πέρασε σε εθνικό επίπεδο. Η πιο σημαντική δραστηριότητα του εθνικού νεογέννητου ήταν η ίδρυση ενός φεστιβάλ για τον αυτισμό, μια μύηση που περιλάμβανε τη συμμετοχή και τη σημαντική συμβολή ενός των εθελοντών μας.

4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
Μετά τη δραστηριότητα αλληλεγγύης για την οποία επιφορτίστηκαν οι εθελοντές, επιμελήθηκαν οι τελευταίοι μια τελική έκθεση που κοινοποιήθηκε σε διάφορες διαθέσιμες πλατφόρμες για τη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων του προγράμματος. Οι εμπλεκόμενες ΜΚΟ ενθάρρυναν τη δημιουργία μιας κοινότητας facebook με θέματα, ενημερωτικά δελτία και φόρουμ που σχετίζονται με το πλαίσιο του τρέχοντος έργου. Αυτή η κοινότητα του Facebook έχει τον τίτλο "Youthcouncil" και μπορεί να βρεθεί στο facebook @youthcouncil21. Αυτή η κοινότητα του FB έχει λειτουργήσει ως:
α) μια βάση δεδομένων του έργου ESC,
β) έναν διαδικτυακό χώρο ανταλλαγής ιδεών,
γ) ένας τόπος συνάντησης για ανταλλαγή ειδήσεων και ιδεών ή ακόμα και για την ανάπτυξη σχεδίων για το μέλλον, τη δημιουργία φιλιών ή ακόμα και τη δημιουργία νέων συνεργασιών.

Επιπλέον, αυτές οι κοινότητες του Facebook μερικές φορές οδηγούν σε κοινότητες με γνωστές ανησυχίες σε όλη την Ευρώπη. Σταδιακά, αυτή η κοινότητα διευρύνθηκε, στην οποία προστέθηκαν αρκετοί νέοι και ενήλικες νέοι που συμμετείχαν σε προγράμματα κινητικότητας και κατάρτισης της ΕΕ στα οποία συμμετείχε η EER ως οργανισμός αποστολής ή φιλοξενίας. Επιπλέον, οι δύο πρώτοι εθελοντές μας εργάστηκαν πάνω σε ένα καινοτόμο έργο τον Μάιο του 2021, προβάλλοντάς το στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας. Συγκεκριμένα, είχαν κατασκευάσει έρευνες και συνεντεύξεις και έχουν δείξει σταδιακά τα αποτελέσματα, μία την ημέρα κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Νεολαίας της ΕΕ, σχετικές ανησυχίες για τη νεολαία. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα παρακίνησε την EER να χρησιμοποιήσει αυτή τη γραμμή βάσης για να προτείνει ένα έργο KA154, το οποίο ξεκίνησε από και βασίστηκε σε ιδέες των εθελοντών της ESC. Το έργο εγκρίθηκε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ο τιτλος του είναι Rethinking Youth: The Future in our Hands, KA154, όπως βαφτίστηκε από τους εθελοντές της ESC. Το αποκορύφωμα του προγράμματος ήταν ένα Συνέδριο Δικτύωσης Νέων που πραγματοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2023. Ένας από τους συμμετέχοντες και κύριους ομιλητές του Συνεδρίου του Δικτύου Νέων ήταν ένας από τους οι εθελοντές της KAIZEN Youth for Health, παρουσιάζοντας το ατομικό της έργο διεθνώς (συγκεκριμένα αφορούσε την έναρξη του Autism Thestival).

 

5. ΔΙΕΘΝΩΣ
Το τρέχον θέμα έχει μεγάλη σημασία διεθνώς. Το συγκεκριμένο έργο ESC έχει γίνει ευρέως γνωστό καθώς εισήχθη στην ευρύτερη κοινότητα νέων μέσω της συμμετοχής στο Συνέδριο του Δικτύου Νεολαίας "Rethinking Youth: The Future in our Hands", το οποίο μάλιστα συνδέεται στενά με τις πρωτοβουλίες του έργου "KAIZEN Youth for Health". Οι ΜΚΟ υποστήριξαν την επεξεργασία διάδοσης των δραστηριοτήτων στην τοπική τους κοινότητα και όσο μπορούσαν, σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τέλος, η ποιότητα των (i) "Διάδοση των αποτελεσμάτων", (ii) "βιωσιμότητα του έργου" και (iii) εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του έργου", όπως αναμενόταν, έπαιξε κρίσιμο ρόλο για τη διεθνή δημοσιότητα, την καλή φήμη και την κοινωνική σημασία του έργο το οποίο έδινε προτεραιότητα στην ένταξη· την ισότητα και τη μη διάκριση· την υγεία και την ευημερία.Τόπος Δράσης

Όλες οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, κυρίως όμως, στη Δυτική πλευρά της πόλης.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Για το τρέχον έργο έχουν συνεργαστεί τρεις οργανισμοί, η ΕΣΑΕΙ ΕΝ ΡΟΗ από την Ελλάδα, η Building Bridges από την Ισπανία και η Eurosud από την Ιταλία. Επιπλέον, η τοπική κοινωνία στην οποία πραγματοποιήθηκε το έργο συμμετείχε επίσης ενεργά, όπως για παράδειγμα η ΠΡΟΤΕΚΤΑ Δήμου Παύλου Μελά, τα σχολεία και οι σχολικοί σύλλογοι γονέων, τα τοπικά πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς. Επιπλέον, είχαμε την υποστήριξη των τοπικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Όλοι οι συνεργάτες μας εργάστηκαν ανελλιπώς για να διατηρήσουν τη συμμετοχή των εθελοντών μας και να ενδυναμώσουν τα κίνητρά τους. Οι συνεργάτες μας συνέβαλαν στη διασφάλιση του κατάλληλου πλαισίου δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης, από πρόσκοποι και διασώστες μέχρι κοινωνικούς λειτουργούς και διασκεδαστές.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΩΝ & ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Η Ευρώπη είναι ένας κόσμος που αλλάζει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει οι αλλαγές να είναι προς την κατεύθυνση των κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, ενισχύοντας την καινοτομία και τον κοινωνικό προβληματισμό. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις για τη μείωση της ανισότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Μέσω αυτού του έργου της ESC επιτύχαμε αυξημένη συμμετοχή εθελοντών και εργαζομένων νεολαίας για τη: (i) συνδημιουργία για συμπεριληπτική μάθηση και κοινωνική ένταξη κυρίως νεαρών ατόμων, με εμπλοκή πολιτών, κοινωνικών εταίρων, δημοσίων αρχών, δημιουργικού τομέα και κοινωνικών επιχειρηματιών. (ii) Αντιστροφή των ανισοτήτων μέσω της προώθησης των ετήσιων δραστηριοτήτων μας, στις οποίες προσπαθήσαμε να εφαρμόσουμε στρατηγικές ισότητας μεταξύ ατόμων με αναπηρία, μειονεκτούντων και τυπικών νέων. Οι ζυμώσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και η ανατροφοδότηση από τους εθελοντές, οδήγησαν σε βελτίωση των πρακτικών προσέγγισης ευάλωτων πληθυσμών. Το γεγονός ότι εμπλέξαμε τους νέους σε δραστηριότητες αλληλεγγύης είναι από μόνο του, μια πρακτική χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες μεταξύ επαγγελματιών και μη επαγγελματιών, έμπειρων και μη, όλο και λιγότερο καταρτισμένου προσωπικού (διοίκηση, εργαζόμενοι για νέους, εμπειρογνώμονες έργων ) & εθελοντές. Οι εθελοντές μας συμμετείχαν σε δραστηριότητες που προάγουν την κοινωνική ένταξη, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη και τέλος την κοινωνική ενεργοποίηση για την υποστήριξη της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικοπολιτικής δέσμευσης των νέων με αναπηρίες και κατά συνέπεια, την υποστήριξη σε κοινωνικά μειονεκτούντα άτομα.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

Είναι κοινή πεποίθηση ότι τα πρότυπα συμπεριφοράς είναι θεμελιώδη για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής. Στοχεύσαμε στην ποιότητα ζωής (QoL) ενός (1) πληθυσμού κυρίως με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου τους σε μια σύντομη εκστρατεία περιβαλλοντικής προστασίας με ενδιάμεσες αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και να τους βοηθήσουμε σε διαδικασίες μάθησης εντός του σχολείου, της παιδικής χαράς και του εξωτερικού περιβάλλοντος και (2) των εθελοντών οι ίδιοι, εισάγοντάς τους στις βασικές αρχές της QoL. Στο πρόγραμμα ESC μας, οι εθελοντές μας συνεργάστηκαν κυρίως με νέους με αναπηρία και λιγότερο με γεωγραφικά και πολιτιστικά μειονεκτήματα. Συνεργάστηκαν με άλλους νέους, κυρίως δασκάλους με διάφορες ειδικότητες και όλοι μαζί έμαθαν & υποστήριξαν δραστηριότητες συμπεριληπτικής κουλτούρας
σχετικό. Μέσα στο σύντομο χρονικό διάστημα του εθελοντισμού δημιούργησαν μια κοινότητα facebook για να περάσουν τις εμπειρίες, τις ιδέες και τις ελπίδες τους στον ψηφιακό κόσμο, μια σύγχρονη πρακτική για τη διατήρηση ενός καταλόγου της εκδήλωσης και την ανταλλαγή απόψεων με άλλους. Η EERcomt ελπίζουμε ότι θα διαθέσει στους εθελοντές της ESC αθλητικό εξοπλισμό, καρέκλες, καβαλέτα, μουσικά όργανα, θεατρικά ρούχα κ.λπ. μετά από συμφωνίες που σχετίζονται με την ασφάλεια και την καλή συντήρηση αυτού του εξοπλισμού. Στη συγκεκριμένη κινητικότητα η EERcomt συνεργάστηκε με τους συνδεδεμένους εταίρους:

Κωνσταντίνειο Ερευνητικό Κέντρο Μοριακής Ιατρικής και Βιοτεχνολογίας, 4ο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Διατροφικών Μελετών και Ερευνών που υπηρέτησαν ως δάσκαλοι και ειδικοί μέντορες στον τομέα της ειδίκευσής τους (ιατρική υγεία, διατροφή και διαιτολογία). Ο Πρόεδρος της EERcomt, ως μέλος του ΔΣ των άλλων δύο ενώσεων, ήταν ο κύριος διάμεσος που συμμετείχε στη συνεργασία

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ παραθέτουμε παρακάτω τα επιτεύγματα των εθελοντών μας προς όφελος του οργανισμού:

Όλοι οι συμμετέχοντες στην αρχή έγραφαν δύο άρθρα, (α) ένα άρθρο για την παρουσίαση του εαυτού τους και (β) ένα άρθρο για την παρουσίαση της χώρας και της πόλης διαμονής τους. Παρακάτω συνοψίζονται οι ειδικές συνεισφορές ανά εθελοντή:

 

Εθελοντής #01 (Απρ.-Ιουν. 2021)
Στο πλαίσιο των καθηκόντων και των καθηκόντων του συμμετείχε:
- Έργο EURATHON (πλαίσιο κοινωνικής ένταξης) ως συντονιστής του έργου
- δραστηριότητες της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ως ηγέτης της νεολαίας που εμπλέκεται και παρακινώντας άλλους νέους
άνθρωποι να εμπλακούν
- Τελετή Αποφοίτων του 4ου ολοήμερου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης ως Βοηθός του κύριου
υπεύθυνος του έργου
- Πέντε διαδρομές ποδηλασίες (cycling trails) του πάρκου ΚΑΡΑΣIΟΥ
- Πρόταση για ανάπτυξη μέσων κοινωνικής δικτύωσης προς όφελος της EER
- Αναλυτική πρόταση στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης δραστηριοτήτων EER στο γειτονικό πάρκο (πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου)
σύμφωνα με την Logical Framework Approach
- Υποστήριξη έργου άλλου εθελοντή για τους υπαίθριους κρυμμένους θησαυρούς της Θεσσαλονίκης.
- Δραστηριότητες Ενδυνάμωσης της Κοινότητας στο Πάρκο Καρατάσου (καθαρισμός κτιρίου, διοργάνωση δύο εκδηλώσεων, μια καλλιτεχνική και μια
αθλητικό γεγονός).

- Συντάκτης ιστολογίου ιστοσελίδων EER
- Γενική διοίκηση EER (κοινωνική καθοδήγηση σε άλλους εθελοντές, δραστηριότητες γραφείου, γενική διαχείριση, ιστολόγιο FB
υποστήριξη)
Ο Emilio επέλεξε ως κύριο έργο του να είναι ένα HAND-BOOK για άτομα με αναπηρίες. Ο Emilio ήταν ο συγγραφέας και ο εκδότης της αγγλικής έκδοσης.

Εθελοντής #02 (Ιούνιος-Ιούλιος 2021)
- δραστηριότητες της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ως ηγέτης της νεολαίας που εμπλέκεται και παρακινώντας άλλους νέους να συμμετάσχουν
- Τελετή Αποφοίτων του 4ου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης ως Βοηθός της κύριας υπεύθυνης του έργου
- Προτάσεις για την ανάπτυξη των δραστηριοτήων της ΕΣΑΕΙ ΕΝ ΡΟΗ
- Ένα σχέδιο μάρκετινγκ για τον τρόπο προσέγγισης χορηγών από την ΕΣΑΕΙ ΕΝ ΡΟΗ.

 

Εθελοντής #03 (Δεκ 2022-Φεβ 2024)
- Υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Διαχείριση Έργων, ως άτομο επικοινωνίας για συναλλαγές με Ιταλούς και Ισπανούς εταίρους
- κοινωνική μέντορας της Diana Garcia Saez και υπεύθυνη να τη συστήσει στο KAIZEN Youth for Health Project.
Συγκεκριμένα, επικοινωνήστε με διάφορους συνεργάτες, ιδιαίτερα τους Ισπανούς και Ιταλούς, για τις διάφορες ερωτήσεις που μπορεί
έχουν και να τα λύσουν.
- συμμετοχή σε πολλές συναντήσεις εταίρων της ΕΕ για λογαριασμό της EER
-Υποστήριξη και βοήθεια διαχείρισης έργων για διάφορες τακτικές δραστηριότητες EER
- βοήθεια για το σχεδιασμό και την προετοιμασία θερινών κινητοποιήσεων νέων (έργο Reyouth και έργο PushAB)
-συμβάλετε στο 1ο Autism Thestival δίνοντας τη βασική ιδέα της κατασκευής του φεστιβάλ (κυκλική εκδήλωση).

 

Εθελοντής #04 (Φεβ-Απρ. 2022)
Στα πλαίσια των καθηκόντων και των καθηκόντων της
- δημόσια παρουσίαση του ατομικού έργου της, ενός υπαίθριου καλλιτεχνικού χάρτη του Πάρκου Καρατάσου. Αφορά μοντέλο αθλητικής και καλλιτεχνικής κατασκήνωσης εντός του πάρκου των οιωνών. Αποτελείται από 22 χώρους όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν 3 αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες σε καθένα από αυτά. (7 Μαρτίου 2022, κατά τη διάρκεια του ετήσιου εορτασμού της βασιλόπιτας)
- δύο φορές την εβδομάδα, μαζί με άλλους ντόπιους εθελοντές, ψυχαγωγώντας ενήλικες αυτιστικούς νέους
- δύο φορές την εβδομάδα, διδασκαλία ισπανικών χορών και ψυχαγωγία μαθητών με αναπηρία, ηλικίας 6-12 ετών
- ειδικό εργαστήριο μαγειρικής (ισπανική ομελέτα) για τους δασκάλους ενός σχολείου με ειδικές ανάγκες (18 Μαρτίου 2022)
- υποστήριξη σε ειδική εκδήλωση Carnabal 5 σχολείων (Σχολική Κοινότητα Μαζαράκη).
-Ειδική εκδήλωση βασιλόπιτας στην Ξάνθη, για την παιδική χαρά του ΚΔΑΠ Πλάτωνα με μαθητές διαφορετικών θρησκειών (μουσουλμάνους, ορθόδοξους κ.λπ.)
- συνδιοργάνωση ειδικής εκδήλωσης συμπεριληπτικού πολιτισμού για 5 σχολεία (Σχολική Κοινότητα Μαζαράκη, 8 Απριλίου 2022).

 

Εθελοντής #05 (Οκτώβριος-Δεκ 2022)
Στα πλαίσια της σημαντικής συμβολής της προς όφελος της προσωπικής και επαγγελματικής της εξέλιξης και ταυτόχρονα, στο
πλεονέκτημα της ESAI EN ROI, αναφέρουμε παρακάτω τα επιτεύγματά της:
• • Διαισθητικές ζωγραφιές, σχετικές με τον αθλητισμό, στο γραφείο EER (υποστήριξη EER/ εθελοντής)
• Υποστήριξη καλλιτεχνικών και αθλητικών συλλόγων (υποστήριξη EER/ εθελοντής)
• Υποστήριξη σχολικών έργων και παρουσίαση βοηθημάτων στα σχολεία μέσω του σχολικού προγράμματος ISOTIS FILOTIS) σε πόλεις Θεσσαλονίκη και Καβάλα
• Υποστήριξη Αθλητικής Εβδομάδας Κοινωνικής Ένταξης ως βοηθός στη διαχείριση έργων
• Ανάπτυξη ενός ενδιαφέροντος σχεδίου για τη δημιουργία ενός Βαλκανικού Δικτύου (υποστήριξη EER/ εθελοντής)
• Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση έργων EER (υποστήριξη EER/ εθελοντής)
• Δημιουργία καταλόγου υποψηφίων εταίρων ESC και επικοινωνία μαζί τους, πρόσκλησή τους για συνεργασία (EER
διαχειριστής/εθελοντής)
• Διαδρομή 5 διαδρομών στο πάρκο Καρατάσου
• Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας καινοτόμου πρότασης για την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ υπό κατασκευή
με βάση τις ειδικές της δεξιότητες στη διοίκηση επιχειρήσεων και την καινοτομία (το έργο της)
• Δημιουργικοί τρόποι έκφρασης της προσωπικής της εξέλιξης (αυτοαξιολόγηση κάθε Παρασκευή)
• παρακολούθηση διαδικτυακών μαθημάτων κατάρτισης ESC & project management, σύμφωνα με προτάσεις EER (επαγγελματικό
ευκαιρίες ανάπτυξης).

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation