ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 238 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πολιτισμός/Πολιτιστική Κληρονομιά

Πρωτοβουλία

Επιστημονικό Περιοδικό Θύμησης

Επιστημονικό Περιοδικό Θύμησης
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΘΥΜΗΣΗΣ

Ο σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι μη κερδοσκοπικός, αλλά γενικότερα οικονομικός κατά την έννοια του άρθρου 784 ΑΚ και συνίσταται κυρίως στην βελτίωση των υποδομών παιδείας, του πολιτισμού, της ιστορικής μελέτης, την διάδοση και διάσωση του πολιτισμού,  της ιστορίας και των τεχνών σε όλη την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα σκοποί της εταιρείας είναι:

Η συλλογή, οργάνωση και διάδοση δημοσιευμένου και μη ιστορικού  υλικού, αρχειακών τεκμηρίων και δεδομένων με σκοπό την προβολή του ιστορικού  αποθέματος.

Η συλλογή, οργάνωση και διάδοση δημοσιευμένου και μη πολιτιστικού  υλικού, αρχειακών τεκμηρίων και δεδομένων με σκοπό την προβολή του πολιτισμικού αποθέματος.

 

Η διεξαγωγή αρχειονομικών Προγραμμάτων με σκοπό την διάσωση και οργάνωσης του αρχειακού υλικού ιδρυμάτων, συνδέσμων, φορέων, δήμων, ναών και εταιριών και την καταγραφή της ιστορίας τους.

 

Η διεξαγωγή αρχειονομικών Προγραμμάτων με σκοπό την διάσωση και οργάνωσης προσωπικού αρχειακού υλικού συγγραφέων, βουλευτών, δημάρχων, ποιητών, καθηγητών πανεπιστημίου, λαογράφων, συλλεκτών κτλ και την καταγραφή της ιστορίας τους. 

 

Η διοργάνωση ιστορικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών περιπατητικών ξεναγήσεων / περιηγήσεων.

 

Η οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, θεατρικών παραστάσεων, συναυλιών, εκθέσεων και εκθέσεων φωτογραφίας.

 

Η οργάνωση και λειτουργία ερευνητικών προγραμμάτων μελέτης και ανάδειξης του Πολιτισμού και της Ιστορίας.

 

Η οργάνωση και λειτουργία ερευνητικών προγραμμάτων για τη Διάσωση Ιστορικών Τεκμηρίων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

 

Η οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης και site σχετικά με την Νεότερη Ιστορία, την Ιστορία της Τέχνης, την προφορική ιστορία, την οικονομική ιστορία, την ιστορία των επιχειρήσεων, την ποσοτική ιστορία, και τη μεθοδολογία της ιστορικής έρευνας.

 

Η έκδοση σε βιβλία, λευκωμάτων, CD, DVD και site των ερευνητικών αποτελεσμάτων και δράσεων.

 

Η συνεργασία με Δήμους και κυβερνητικούς κρατικούς οργανισμούς, με τοπικούς εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, με επιστημονικές οργανώσεις και επιχειρήσεις με στόχο την οργάνωση δικτύων πληροφόρησης και διάχυσης της ενημέρωσης σε θέματα αρχείων, μουσείων, βιβλιοθηκών και ερευνητικών προγραμμάτων.

 

Η διάδοση των αξιών του εθελοντισμού.Στόχος δράσης

Η ελεύθερη και χωρίς επέμβαση δημοσίευση επιστημονικών άρθρων με την επιστημονική άποψη και τον τρόπο γραφής του εκάστοτε ερευνητή, ακριβώς όπως ο Γαλιλαίος εξέδωσε το 1610 τον "Αγγελιοφόρο των Άστρων.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ στην επιστημονική άποψη και του νέου ερευνητή.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Νέοι φοιτητές,  υποψήφιοι διδακτόρεςαλλά και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

 

Χρονική διάρκεια

Διαρκής


Περιγραφή

Διαπιστώθηκε μεγάλη καθυστέρηση και αδυναμία ελεύθερης έκδοσης επιστημονικών άρθρων των νέων υποψήφιων διδακτόρων αλλά και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Για να εκδοθούν τα άρθρα τους τροποιούνται από επιτροπές ώστε να «ταιριάζουν στο πνεύμα» των εκδόσεων τους. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ στην επιστημονική άποψη και του νέου ερευνητή.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Ήδη με την έκδοση του πρώτου τόμου, υπάρχει αναγνώριση των επιστημονικών άρθρων από ξένο πανεπιστήμιο που δίνει τα αντίστοιχα credits που χρειάζονται οι φοιτητές στην διαδικασία σπουδών τους.Τόπος Δράσης

Ελλαδα.


Συνεργασία με φορέα

Ν/Α


Συμμετοχή εργαζομένων

10 Εθελοντές


Οφέλη για τον Οργανισμό

Κανένα.
Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία 'Sustainable Greece 2020' διοργανώνεται από το QualityNet Foundation