ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 269 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Δράσεων με στόχο την Βελτίωση Ποιότητας Ζωής των Πολιτών

Πρωτοβουλία

Collect - Συλλογή τροφίμων από καταναλωτές σε supermarket

Collect - Συλλογή τροφίμων από καταναλωτές σε supermarket
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θεμελιώδης σκοπός είναι η διαχείριση τροφίμων χωρίς εμπορική αξία, αλλά κατάλληλα προς κατανάλωση, τα οποία χωρίς την Τράπεζα Τροφίμων θα κατέληγαν στην χωματερή. Η Τράπεζα Τροφίμων συγκεντρώνει τρόφιμα τα οποία προσφέρει δωρεάν σε συσσίτια και ιδρύματα σε όλη την Αττική. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.traptrof.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Καθ’ όλη την διάρκεια του έτους οι Τράπεζες Τροφίμων απευθύνονται σε καταναλωτές, μαθητές, συλλόγους εργαζομένων και ομάδες πολιτών και συγκεντρώνουν είδη τροφίμων τα οποία δεν μπορούν να βρουν από τα πλεονάσματα παραγωγής. Πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει η 1η Παρασκευή κάθε Δεκέμβρη, κοινή ημερομηνία για όλες τις Τράπεζες Τροφίμων της Ευρώπης, όπου πραγματοποιούνται εκτεταμένες δράσεις συλλογής τροφίμων με την βοήθεια εκατοντάδων ή και χιλιάδων εθελοντών.

  • Η συλλογή συγκεκριμένων ειδών τροφίμων τα οποία δωρίζονται από εταιρίες τροφίμων σε μικρό ή μηδενικό βαθμό.
  • Η ευαισθητοποίηση του κόσμου και η ενημέρωσή του για την δραστηριότητα της Τράπεζας Τροφίμων.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Τα τρόφιμα εξυπηρετούν ανάγκες περισσότερων από 33.000 συνανθρώπων μας, μέσω 144 συσσιτίων και ιδρυμάτων τα οποία συμμετέχουν στο δίκτυο της Τράπεζας Τροφίμων. Ανάμεσα στους ωφελούμενους ξεχωρίζουν 5.388 ηλικιωμένοι και 6.904 παιδιά, ενώ το 6% είναι άτομα με ειδικές ανάγκες.

 

Χρονική διάρκεια

Το πρόγραμμα συλλογής τροφίμων ‘collect’ ξεκίνησε το 1998 και υλοποιείται από όλες τις Τράπεζες Τροφίμων της Ευρώπης, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και δυνατότητες.

Το 2016, στην Αθήνα, οι δράσεις ‘collect’ κλιμακώθηκαν, περιλαμβάνοντας περισσότερα σημεία συλλογής τροφίμων αλλά και περισσότερες δράσεις καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Κρίσιμος παράγοντας για την μεγέθυνση του προγράμματος είναι η συμμετοχή οργανωμένων ομάδων εθελοντών, ενώ η αναβάθμιση του υπάρχοντος από παλαιότερα λογισμικού συστήματος, επιτρέπει την αναλυτικότερη αποτύπωση των μεγεθών.


Περιγραφή

Εθελοντές της Τράπεζας Τροφίμων βρίσκονται μέσα στον χώρο των supermarkets, ενημερώνοντας τον κόσμο για την δράση του Ιδρύματος, και καλώντας τον να προσφέρει συγκεκριμένα είδη, γεμίζοντας την ειδική σακούλα της Τράπεζας Τροφίμων. Οι αλυσίδες s/m συμμετέχουν στην ενέργεια αναρτώντας αφίσες, παρέχοντας χώρο και εξοπλισμό στις ομάδες των εθελοντών, ενώ παράλληλα παροτρύνουν τους καταναλωτές να συμμετέχουν στην δράση, με κατάλληλες ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα των s/m. Ιδιαιτερότητα της δράσης είναι η μεγάλη κινητοποίηση εθελοντών, καθώς και η προσωπική τους επικοινωνία με τους καταναλωτές που θέλουν να προσφέρουν.

Όλες οι σακούλες που συγκεντρώνονται μεταφέρονται με mini-vans εθελοντών στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας Τροφίμων, σε κατάλληλα παλετοκιβώτια. Οι σακούλες αποσφραγίζονται από εθελοντές, τα προϊόντα ταξινομούνται κατ’ είδος, καταμετρώνται όλα τα τεμάχια που συγκεντρώθηκαν και συσκευάζονται σε κατάλληλα χαρτοκιβώτια έτσι ώστε να μπορούν να αποθηκευθούν με ασφάλεια και να προσφερθούν αξιοπρεπώς. Η τελική απογραφή των προϊόντων καταχωρείται στο εξειδικευμένο λογισμικό της Τράπεζας Τροφίμων, όπου διατηρείται λεπτομερής καταγραφή των εισροών αλλά και όλη η πληροφόρηση για τα συσσίτια και τα ιδρύματα στα οποία διατίθενται τα τρόφιμα. Ιδιαίτερα για τις ανάγκες καλύτερης καταγραφής των προϊόντων collect, η Τράπεζα Τροφίμων αναβάθμισε το λογισμικό της από 1-1-2017. Η όλη διακίνηση των προϊόντων γίνεται με τα απαραίτητα δελτία αποστολής.

Μόνο την 1 Δεκεμβρίου 2017, κινητοποιήθηκαν 300 εθελοντές (ανάμεσά τους 50 παιδιά από 2 σχολεία) και 28 αυτοκίνητα για την μεταφορά των τροφίμων. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε 14 s/m της Αττικής και συγκεντρώθηκαν συνολικά 7.528 σακούλες με τρόφιμα.

Παράλληλα, η Τράπεζα Τροφίμων συγκεντρώνει –καθ’ όλη την διάρκεια του έτους- τρόφιμα από σχολεία και εργαζομένους εταιριών, μιλώντας για την ανάγκη μείωσης της σπατάλης των τροφίμων και την χαρά της εθελοντικής προσφοράς.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Το 2016 η Τράπεζα Τροφίμων συγκέντρωσε από δράσεις collect 38.725 kgr σε βασικά είδη διατροφής (ζυμαρικά 29,6% - συμπυκνωμένο γάλα 9,5% - αλεύρι 8,7% - όσπρια 10,6 % - ρύζι 9,9% - τοματοχυμός 13,3% - ζάχαρη 9,5%). Πρόκειται για τρόφιμα τα οποία είναι η βάση της διατροφής, και εκτιμώνται ότι αποδίδουν περισσότερες από 250.000 μερίδες. Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και ακόμα μεγαλύτερη χρηστική αξία για κάθε συσσίτιο και ίδρυμα.

Το 2016 έγιναν δράσεις συλλογής τροφίμων σε 24 s/m, με την συμμετοχή 410 εθελοντών και την βοήθεια από 45 φορτηγάκια. Συγκεντρώθηκαν 13.426 σακούλες από προσφορές των καταναλωτών, ενώ πολλαπλοί ήταν οι καταναλωτές που ενημερώθηκαν για την Τράπεζα Τροφίμων, χωρίς να θελήσουν να συμμετέχουν στην δράση.

Ιδιαίτερη υπήρξε η συνεργασία της Τράπεζας Τροφίμων με 2 σχολεία της Αττικής, με την ενημέρωση 540 μαθητών και την ενεργή εθελοντική δράση 160. Παράλληλα, έγιναν επιπλέον συλλογές τροφίμων σε συνεργασία με άλλους 5 φορείς. Τόπος Δράσης

Αττική


Συνεργασία με φορέα

Στην δράση συμμετέχουν ενεργά:

(α) μη κερδοσκοπικοί φορείς για την κάλυψη των αναγκών εθελοντικής εργασίας

(β) οι αλυσίδες καταστημάτων που προωθούν ενεργά την ενέργεια και στηρίζουν την Τράπεζα Τροφίμων στην σχεδίαση των υλικών (αφίσες, φυλλάδια)

(γ) σχολεία και εταιρίες οι οποίες δέχονται την Τράπεζα Τροφίμων προκειμένου να συγκεντρώσει τρόφιμα από τους μαθητές/εργαζόμενους.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Στη δράση αυτή συμμετέχουν οι Εθελοντές της Τράπεζας Τροφίμων.


Φωτογραφίες Videos

Οφέλη για τον Οργανισμό

  • Εισροές σημαντικής ποσότητας τροφίμων σε συγκεκριμένα είδη πρώτης ανάγκης
  • Ενημέρωση και παρότρυνση του κοινού για προσφορά
  • Κινητοποίηση εθελοντών
  • Δυνατότητα ανάπτυξης νέων συνεργειών και εδραίωση των υπαρχόντων
  • Εξωστρέφεια και ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Τράπεζας ΤροφίμωνΣύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation