ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: 270 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ανάπτυξη Δράσεων με στόχο την Βελτίωση Ποιότητας Ζωής των Πολιτών

Πρωτοβουλία

Αξιοποίηση τροφίμων που δεν μπορεί να απορροφήσει η αγορά για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

Αξιοποίηση τροφίμων που δεν μπορεί να απορροφήσει η αγορά για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θεμελιώδης σκοπός είναι η διαχείριση τροφίμων χωρίς εμπορική αξία, αλλά κατάλληλα προς κατανάλωση, τα οποία χωρίς την Τράπεζα Τροφίμων θα κατέληγαν στην χωματερή. Η Τράπεζα Τροφίμων συγκεντρώνει τρόφιμα τα οποία προσφέρει δωρεάν σε συσσίτια και ιδρύματα σε όλη την Αττική. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: www.traptrof.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Τα πλεονάσματα τροφίμων είναι τρόφιμα που για κάποιο λόγο (λάθος συσκευασία, ελλειποβαρή, κοντόληκτα, κ.λπ.) δεν μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο, ενώ είναι απολύτως κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

Σκοπός της Τράπεζας Τροφίμων (ΤΤ) είναι ο περιορισμός της σπατάλης τροφίμων και η αξιοποίηση τέτοιων προϊόντων για την καταπολέμηση της πείνας.

 

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Τα τρόφιμα εξυπηρετούν ανάγκες περισσότερων από 33.000 συνανθρώπων μας, μέσω 148 συσσιτίων και ιδρυμάτων τα οποία συμμετέχουν στο δίκτυο της Τράπεζας Τροφίμων. Ανάμεσα στους ωφελούμενους ξεχωρίζουν 7.436 ηλικιωμένοι και 10.377 παιδιά, ενώ το 9% είναι άτομα με ειδικές ανάγκες.

 

Χρονική διάρκεια

Συνεχώς


Περιγραφή

Από παλαιότερη έρευνα του ΙΟΒΕ, για την ΤΤ, η σπατάλη τροφίμων στην Ελλάδα μέχρι το 2013, είναι διπλάσια του μέσου όρου της ΕΕ (4,9%-5,7% έναντι 2,3%-2,6%), ενώ ξεπερνά και τον παγκόσμιο μέσο όρο (3, 8%-5,4%). Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Rutgers σε ανάλογη μελέτη του για την Ελλάδα, προτείνει την επέκταση των ΤΤ και σε άλλα σημεία της περιφέρειας, με βασικό σκοπό τον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων.

Στην Αττική, η ΤΤ συνεργάζεται με 100 -περίπου- εταιρίες τροφίμων και με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ). Διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις ~1.500τμ, πλήρως εξοπλισμένες, με θαλάμους ψύξης/κατάψυξης. Στις εγκαταστάσεις της δέχεται δωρεές τροφίμων από εταιρίες, αποθηκεύει τα τρόφιμα υπό κατάλληλες – ασφαλείς συνθήκες και τα διανέμει δωρεάν σε συσσίτια και ιδρύματα με τα οποία έχει σταθερή συνεργασία.

Στην Ελλάδα, ΤΤ έχουν ιδρυθεί με πρωτοβουλία μας, σε Θεσσαλονίκη (1998), Θεσσαλία (2018) και Δράμα (2019). Οι ΤΤ αναδεικνύουν το θέμα στις τοπικές κοινωνίες και παρακινούν τους τοπικούς παραγωγούς και εμπόρους τροφίμων, να προσφέρουν τρόφιμα, αντί να τα καταστρέφουν. Παράλληλα διαθέτουν τις υποδομές ώστε να διαχειριστούν τις δωρεές τροφίμων (μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι, ψυγεία, καταψύξεις, κατάλληλος εξοπλισμός για την παραλαβή και διαχείριση των προϊόντων), και γνωρίζουν αξιόπιστους φιλανθρωπικούς φορείς τοπικά, ώστε να διοχετεύσουν τα τρόφιμα για την κάλυψη επισιτιστικών αναγκών.

Δείτε περισσότερα: http://bravosustainabilityawards.com/wp-content/uploads/2019/11/FoodBank_Statistics2018_248x17cm_low-compressed.pdf

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Από το 1995 έχει διακινήσει περισσότερους από 20.000t προϊόντων, ενώ το 2018 ξεπέρασε τους 1093. Η διακίνηση για το 2018 εκτιμάται σε (α) 1.660.690 μερίδες των 500γρ (β) 175.150 ποτήρια γάλα (γ) 686.031 ποτήρια ροφήματα και (δ) 47 τόνοι απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής.Τόπος Δράσης

Αττική/Ελλάδα


Συνεργασία με φορέα

Δωρητές τροφίμων : (α) τα τελευταία 2 χρόνια περισσότερες από 100 εταιρίες τροφίμων έχουν προσφέρει προϊόντα, (β) υπάρχει συνεργασία με τον ΣΕΒΤ, για την προώθηση του έργου της ΤΤ στις εταιρίες τροφίμων.

Συσσίτια /ιδρύματα: στην Αττική το 2018 συνεργάστηκε με 148 φορείς: 18 ιδρύματα φροντίδας παιδιών, 90 συσσίτια, 15 φορείς υποστήριξης ΑΜΕΑ και κέντρα ψυχικής υγείας, 11 γηροκομεία, 6 δομές υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων και κέντρα απεξάρτησης.

 

Άλλες ΤΤ: (α) ΤΤ Θεσσαλονίκης, ΤΤ Θεσσαλίας, ΤΤ Δράμας

(β) Είναι μέλος της Ομοσπονδίας Τραπεζών Τροφίμων Ευρώπης (FEBA - www.eurofoodbank.org) και εργάζεται σύμφωνα με τι αρχές της. Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για δράσεις που υλοποιούνται σε άλλες χώρες της ΕΕ, ενώ παρακολουθεί και τις πολιτικές της ΕΕ για τα θέματα που την αφορούν.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Η ΤΤ διαθέτει μικρό αριθμό εργαζομένων, ενώ στις καθημερινές της λειτουργίες συμμετέχει και μικρός αριθμός εθελοντών. Σε ad hoc δράσεις κινητοποιείται ευρύτερος αριθμός εθελοντών που φθάνει τους 300.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation