ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 292 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βιώσιμες Μεταφορές

Πρωτοβουλία

Βιώσιμη κινητικότητα και ενεργειακή πρωτοπορία στην Ολυμπία Οδό

Βιώσιμη κινητικότητα και ενεργειακή πρωτοπορία στην Ολυμπία Οδό
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Η Ολυμπία Οδός είναι ένα σημαντικό εθνικό έργο στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας και της Ηπείρου.

Η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. συστάθηκε το 2008 από έξι κατασκευαστικές εταιρίες ως εταιρία ειδικού σκοπού προκειμένου να υλοποιήσει τη Σύμβαση Παραχώρησης του Αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα- Κόρινθος- Πάτρα- Πύργος- Τσακώνα.

Ως Παραχωρησιούχος του Έργου είναι υπεύθυνη για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, συντήρηση και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου για μια  περίοδο 30 ετών.

Οι εταιρίες που μετέχουν στην ανώνυμη εταιρία διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση παρόμοιων μεγάλων έργων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.Στόχος δράσης

Η προώθηση βιώσιμων οδικών μεταφορών.

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.

 

Χρονική διάρκεια

Η στρατηγική μας δεν έχει χρονική διάρκεια, ημερομηνία λήξης, αλλά επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με εσωτερικές διαδικασίες.


Περιγραφή

H Ολυμπία Οδός, ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, λειτουργεί πέρα και πάνω από τις συμβατικές της υποχρεώσεις σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς δραστηριότητας. Στην Ολυμπία Οδό πρεσβεύουμε ότι οι περιβαλλοντικά βιώσιμες οδικές υποδομές αποτελούν επένδυση στη μακροχρόνια ευημερία τόσο της κοινωνίας, όσο και του πλανήτη. Με την Αειφορία να αποτελεί εξαιρετικά σημαντική πτυχή όλων των δραστηριοτήτων μας, οι αρχές της Πράσινης Ανάπτυξης αναδεικνύονται σε κεντρικό στοιχείο της προσέγγισής μας.

Στόχος μας είναι η λειτουργία του αυτοκινητόδρομου με καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για την προστασία του περιβάλλοντος και τη συμβολή στην αποτροπή της κλιματικής αλλαγής, είναι μέρος της στρατηγικής μας για περιβαλλοντικά βιώσιμες οδικές υποδομές. Εφαρμόζοντας αυτήν τη στρατηγική, η εταιρία επενδύει στην ηλεκτροκίνηση και αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της στους Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ). Οι ΣΕΑ Ψαθόπυργου ήταν τα πρώτα σημεία σε αυτοκινητόδρομο που παρέχουν όλους τους τύπους εμπορικά διαθέσιμων καυσίμων. Οι πρωτοβουλίες της Ολυμπίας οδού συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τελικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων.


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

ΣΕΑ Ψαθόπυργου

Οι ΣΕΑ Ψαθόπυργου είναι πρότυπο ΣΕΑ και οι πρώτοι ΣΕΑ στην Ελλάδα οι οποίοι προσέφεραν όλους τους τύπους εμπορικά διαθέσιμων καυσίμων – βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο (LPG) φυσικό αέριο (CNG), και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων (EV charge).

Οι Σ.Ε.Α. Ψαθόπυργου είναι οι δύο πρώτοι Σ.Ε.Α. στην Ελλάδα ενεργειακής απόδοσης τάξης Β+. Ο ενεργειακά αποδοτικός σχεδιασμός τους έχει συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα:

  • μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 157 κιλά ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως σε σύγκριση με τα συμβατικά κτίρια Σ.Ε.Α.
  • μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα πρατήρια καυσίμων που ανέρχεται στο 54,2% σε σχέση με ένα συμβατικό κτίριο, με συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 55 κιλά ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα ανά τετραγωνικό μέτρο ανά έτος
  • μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα εστιατόρια κατά 27,5% με συνολικές εκπομπές 102 κιλά ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα ανά τετραγωνικό μέτρο ανά έτος.

Ειδικά για τους Σ.Ε.Α. Ψαθόπυργου, η έλευση του φυσικού αερίου στην Αχαΐα αποτελεί έναν σημαντικό μέρος του πλαίσιο του νέου Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα. H αεριοκίνηση όσο και η ηλεκτροκίνηση ενέχουν κεντρικό ρόλο, καθώς αποτελούν καταλύτη για την μετάβαση σε μεταφορές χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η πρώτη παρουσία του φυσικού αερίου στην περιοχή με τη λειτουργία των πρατηρίων FISIKON στον ΣΕΑ Ψαθόπυργου παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην ταχεία δημιουργία τοπικών δικτύων υγροποιημένου φυσικού αερίου. Οι κινητήρες που λειτουργούν με φυσικό αέριο παράγουν 25% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα και το φυσικό αέριο θεωρείται το ασφαλέστερο καύσιμο, λόγω των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων του.

 Οι Σ.Ε.Α. Ψαθόπυργου είναι οι δύο πρώτοι Σ.Ε.Α. στην Ελλάδα στους οποίους τοποθετήθηκαν σταθμοί ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC) ισχύος εξόδου 250kW της TESLA.

ΣΕΑ Μεγάρων

Οι Σ.Ε.Α. Μεγάρων μετατρέπονται και αυτοί σε πρότυπους Σ.Ε.Α. και είναι οι επόμενοι Σ.Ε.Α. της Ολυμπίας Οδού οι οποίοι προσφέρουν όλους τους τύπους εμπορικά διαθέσιμων καυσίμων – βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο (LPG) φυσικό αέριο (CNG), και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων (EV charge).

Οι Σ.Ε.Α. Μεγάρων αναβαθμίζονται κτιριακά και ενεργειακά σε ενεργειακής απόδοσης τάξης Β+. Ο ενεργειακά αποδοτικός σχεδιασμός τους έχει τα αντίστοιχα θετικά αποτελέσματα που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Σταθμοί ταχείας φόρτισης στους ΣΕΑ Βέλου

Στους Σ.Ε.Α. Βέλου έχουν τοποθετηθεί δύο, ένας σε κάθε ρεύμα κυκλοφορίας, σταθμοί ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC) ισχύος εξόδου 50kW max., διπλού standard (CCS2 / Combo & CHAdeMO). Η πρόσβαση, ενεργοποίηση και πληρωμή της υπηρεσίας φόρτισης είναι απλή και ευέλικτη και παρέχεται μέσω του Δικτύου ΦΟΡΤΙΖΩ, με διάφορους τρόπους που δίνουν τη δυνατότητα, τόσο σε εγγεγραμμένους, όσο και σε μη εγγεγραμμένους – ad hoc – χρήστες να χρησιμοποιούν με άμεσο τρόπο 24/7 τις υποδομές. Και οι δύο σταθμοί φόρτισης ηλεκτροδοτούνται 100% από «καθαρή» ενέργεια – ενέργεια που παράγεται στο σύνολό της από ανανεώσιμες πηγές– με αντίστοιχα πιστοποιητικά προέλευσης, συμβάλλοντας στην πλήρη αειφορία της μετακίνησης όσων ανεφοδιάζουν το ηλεκτρικό τους όχημα στα Σ.Ε.Α. Βέλου.

Έχει ήδη εγκριθεί η εγκατάσταση και τερματικό πληρωμών με πιστωτική κάρτα μέσω του οποίου θα διευκολυνθούν χρήστες που δεν διαθέτουν ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ούτε προπληρωμένες κάρτες του δικτύου ΦΟΡΤΙΖΩ, ούτε την εφαρμογή για Smartphones. Η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί αρχικώς στον σταθμό φόρτισης στο ρεύμα προς Πάτρα και αργότερα σε αυτόν στο ρεύμα προς Αθήνα.

Ηλεκτροκίνητα οχήματα στο στόλο μας

Το 2021, η Ολυμπία Οδός ενίσχυσε το στόλο της, θέτοντας σε λειτουργία δύο νέα ηλεκτρικά οχήματα συντήρησης, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος.

Η δράση εντάσσεται σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα μετατροπής του στόλου οχημάτων σε «πράσινο» στόλο και αποσκοπεί στην ανάδειξη των δυνατοτήτων των ηλεκτρικών οχημάτων σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, όπως σε σχέση με την οδηγική συμπεριφορά του προσωπικού, τις καιρικές συνθήκες και τις απαιτήσεις των εργασιών συντήρησης. Η διαδικασία αυτή θα συμβάλλει στη συλλογή πολύτιμων δεδομένων σχετικά με την απόδοση των οχημάτων καθώς επίσης στην καλύτερη κατανόηση των οικονομικών οφελών, με προτεραιότητα την εκπλήρωση των επιχειρησιακών αναγκών και την παράλληλη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων.

Η πρωτοβουλία έχει σημαντική περιβαλλοντική αξία, με θετικά αποτελέσματα στο κλίμα και την υγεία, καθώς βοηθά στη μείωση των αερίων ρύπων και των επιπέδων θορύβου. Με γνώμονα την επιτυχία του προγράμματος σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας των ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων στο προσεχές μέλλον, η Ολυμπία Οδός φιλοδοξεί να επεκτείνει περαιτέρω την εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στον στόλο της.

Το πλάνο είναι να χρησιμοποιούνται καθημερινά, κατά κύριο λόγο σε προγραμματισμένες ημερήσιες εργασίες συντήρησης στον αυτοκινητόδρομο και να φορτίζονται κατά τη διάρκεια της νύχτας, με ήπια φόρτιση 4,5 ωρών σε φορτιστή 22 KW.Τόπος Δράσης

Ελλάδα, στις βασικές γεωγραφικές περιοχές που καλύπτει και από τις οποίες διέρχεται το έργο παραχώρησης.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα


Συμμετοχή εργαζομένων

Η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαμόρφωση, εφαρμογή και επικοινωνία των έργων είναι καθοριστική. Από την αρχή του έργου παραχώρησης, ο προσανατολισμός υπήρξε στην υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων. Η κατεύθυνση αυτή υποστηρίζεται από όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους στην Ολυμπία Οδό, οι οποίοι, σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς τους αναζητούν σύγχρονους και καινοτόμους τρόπους αναβάθμισης της λειτουργίας της, της εξυπηρέτησης και εμπειρίας του πελάτη.


Συνέχεια…
Φωτογραφίες

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η προσέγγιση της  Ολυμπίας οδού βασίζεται στην πεποίθηση ότι μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς κατασπατάληση των φυσικών πόρων και ρύπανση της ατμόσφαιρας. Οι πρωτοβουλίες που υιοθετεί, επιβεβαιώνουν ότι η χρήση εξελιγμένων τεχνολογιών παρέχουν τη δυνατότητα να μειώσουν δραστικά την κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές ρύπων, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η Ολυμπία Οδός δεσμεύεται απόλυτα στο πλάνο της για μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος, με κομβικές πρωτοβουλίες, όπως η επένδυση σε υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στους ΣΕΑ Βέλου και Ψαθόπυργου. Η εισαγωγή οχημάτων μηδενικών εκπομπών ρύπων στον στόλο της αποτελεί ένα ακόμα εξαιρετικό παράδειγμα της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της προς την κατεύθυνση αυτή.

Με τις πρωτοβουλίες αυτές, η Ολυμπία Οδός αναδεικνύει τη δυναμική της και μπαίνει στην πρώτη γραμμή της πράσινης ενέργειας, ενισχύοντας την πράσινη οικονομία και την πράσινη ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, ενισχύει τη φήμη της, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες που καλύπτουν σύγχρονες ανάγκες και εξασφαλίζει καλές σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον Οργανισμό
Hybrid- Το πρώτο χιλιομετρικό σύστημα διοδίων στην Ελλάδα

Παραγωγή πόσιμου νερού από τον ατμοσφαιρικό αέρα

Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Διαδρομή Ολυμπίας Οδού

Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στις σήραγγες της Ολυμπίας Οδού

Πρόγραμμα προστασίας νυχτερίδων σε σήραγγες στην περιοχή της Παναγοπούλας

Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Υπηρεσία Πρόβλεψης Κυκλοφορίας στην ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation