ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 478 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συνεργασία Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων - Ιδιωτικών Οργανισμών

Πρωτοβουλία

BIOCΟVER Κατασκευή Καινοτόμων Πολυμερικών Φιλμ εδαφοκάλυψης και φιλμ χαμηλού τούνελ με ενθυλακωμένα φυσικά παρασιτοκτόνα .

BIOCΟVER  Κατασκευή Καινοτόμων Πολυμερικών Φιλμ εδαφοκάλυψης και φιλμ χαμηλού τούνελ με ενθυλακωμένα φυσικά παρασιτοκτόνα .
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕ

Η εταιρία  ΑΧΑΪΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕ με πείρα στον χώρο της εύκαμπτης συσκευασίας με δύο παραγωγικές μονάδες στην Κομοτηνή και στο Αίγιο ακολουθώντας τις διαδικασίες του ISO , με πιστοποιητικά ISO 9001/2015 είναι η πρώτη βιομηχανία πλαστικών πιστοποιημένη με περιβαλλοντικό  ISO EN  14001, αντεπεξέρχεται στις  απαιτήσεις των μεγαλύτερων Εταιριών σε πάνω από 16 χώρες με απόλυτη συνέπεια στην ποιότητα και στον χρόνο παράδοσης. Η βιομηχανική  μονάδα στο Αίγιο έχει χαρακτηριστεί ως πρότυπη από το ερευνητικό τμήμα του Πανεπιστημίου της Πάτρας όπου συνεργάζονται για την παραγωγή νέων προϊόντων και σε συνεργασία με άλλα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Κέντρα.

https://www.achaika.com/Στόχος δράσης

Εφαρμογή σε Βιολογικές Καλλιέργειες φρούτων και λαχανικών  .

 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Απευθύνεται στις αγροτικές καλλιέργειες παντός τύπου .

 

Χρονική διάρκεια

Η Έρευνα και οι δοκιμές κράτησαν πάνω από  3 χρόνια, από το έτος 2016 έως το 2019, ενώ άμεσα θα ξεκινήσει και η διάθεση του καινοτόμου προϊόντος στο εμπόριο.


Περιγραφή

Καινοτόμα φιλμ εδαφοκάλυψης και φιλμ χαμηλού τούνελ, για κάθε καλλιέργεια , επικαλυμμένων με βιο-πολυμερείς νανοίνες  . Πρώτη φορά Ελληνική εταιρεία προχωρά σε μία τέτοια εφαρμογή .

Στον κλάδο της πλαστικής συσκευασίας δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, που διαφέρουν ως προς το μέγεθος και το βαθμό δραστηριοποίησής τους στις διάφορες κατηγορίες προϊόντων. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων στον εξεταζόμενο κλάδο, έχει ως αποτέλεσμα την όξυνση του ανταγωνισμού στα είδη πλαστικής συσκευασίας. Στον κλάδο των αγροχημικών πολυμερών φιλμ υπάρχει ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της στροφής του ενδιαφέροντος σε φυσικά προϊόντα με υψηλή ποιότητα. Στα συστήματα εντατικής γεωργίας, τα παράσιτα (ιδίως τα ζιζάνια, τα παθογόνα και τα έντομα) απειλούν συχνά την ποιότητα και την αποδοτικότητα των καλλιεργειών και οδηγούν σε μείωση της παραγωγής της τάξης του 25-50% . Για την προστασία των γεωργικών καλλιεργειών χρησιμοποιούνται τεράστιες ποσότητες συνθετικών φυτοφαρμάκων. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην έκθεση Agrow (2007) , η συνολική αξία των αγροχημικών στην παγκόσμια αγορά ήταν μεταξύ 31–35 εκ. USD εκ των οποίων το 48% και το 25% αναφέρεται στα εντομοκτόνα και τα μυκητοκτόνα, αντίστοιχα. Η υπερβολική χρήση των συνθετικών φυτοφαρμάκων στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις επιφέρει τοξικολογικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και αυξημένη μόλυνση του περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί νέα φυσικά φυτοφάρμακα ώστε να αντικατασταθούν οι απαγορευμένες χημικές ενώσεις. Η χρήση αιθέριων ελαίων για τον έλεγχο των παρασίτων και ζιζανίων σε βιολογικές και ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιέργειες φαίνεται πολλά υποσχόμενη αλλά η δράση τους είναι πολύ γρήγορη και η αποτελεσματικότητά τους περιορισμένη λόγω της υψηλής πτητικότητας των ενώσεων. Για το λόγο αυτό μέχρι τώρα η καταπολέμηση των ζιζανίων βασίζεται σε χημικά μυκητοκτόνα.

Μέχρι τώρα έχουν δημοσιευτεί πατέντες που αφορούν στην ανάπτυξη πολυμερικών φιλμ με ελεγχόμενες ιδιότητες αποδέσμευσης παρασιτοκτόνων, ωστόσο δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε βιομηχανική κλίμακα. Η εταιρεία κατάφερε  την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά της στην αγορά, παρέχοντας έξυπνες και περιβαλλοντικά φιλικές λύσεις στον τομέα της παραγωγής πολυμερικών θερμοκηπιακών φιλμ εφαρμοζόμενων σε καλλιέργειες ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Η εταιρεία ΑΧΑΠ δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής πλαστικών συσκευασιών και παράγει μεταξύ άλλων προϊόντων θερμοκηπιακά φιλμ ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε καλλιέργειας. Η εταιρεία αποτελείται από έμπειρη διεπιστημονική ομάδα και εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στον τομέα της σύνθεσης και ανάπτυξης πολυμερικών φιλμ. Συγκεκριμένα, το προσωπικό της εταιρείας που συμμετάσχει στην υλοποίηση του έργου αποτελείται από χημικούς μηχανικούς, μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς, καθώς και εξειδικευμένο προσωπικό που  συμβάλει στην πραγματοποίηση των εργασιών, καθώς και της διάχυσης και διαχείρισης του έργου.

Η έρευνα της εταιρείας σχετίζεται με τις διαδικασίες παραγωγής καινοτόμων προϊόντων που εγγυώνται την υψηλή ποιότητα στους πελάτες της και την ανάπτυξη θερμοκηπιακών φιλμ προσαρμοσμένων στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς αγροτικών προϊόντων. Στο παρόν έργο, η ΑΧΑΠ είχε αναλάβει τη διαχείριση του έργου όπου διαθέτει εκτενές υπόβαθρο, καθώς και δράσεις διάδοσης και αξιοποίησης, εξασφαλίζοντας έτσι ήταν βέβαιο από την αρχή , ότι  τα αποτελέσματα του έργου θα αναγνωριστούν και θα αξιοποιηθούν σε ευρεία κλίμακα.

 


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Η ανάπτυξη καινοτόμων πλαστικών φιλμ εδαφοκάλυψης και χαμηλού τούνελ με ελεγχόμενη αποδέσμευση φυσικών παρασιτοκτόνων και ζιζανιοκτόνων καθοδηγείται από την απαίτηση των καταναλωτών και την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Directive 2009/128/EC) για αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων και αντικατάστασή τους με φυσικά ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι και οι επιπτώσεις της χρήσης τους στην υγεία των ανθρώπων και στο περιβάλλον. Τα πλαστικά αυτά φιλμ  περιλαμβάνουν μια καινοτόμο σειρά από ειδικά φιλμ ελέγχου παρασίτων τα οποία συμβάλλουν αποτελεσματικά στις νέες γεωργικές πρακτικές όπως η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση παρασίτων (Integrated Pest Management, IPM) και η οργανική γεωργία (Organic Farming, OF) και οδηγούν στην πλήρη ή μερική αντικατάσταση των χημικών παρασιτοκτόνων.

Η ενσωμάτωση των αιθέριων ελαίων σε πολυμερικές μήτρες μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια της αποτελεσματικότητάς τους μέσω της μείωσης της πτητικότητάς τους και να επιβραδύνει το ρυθμό της αποικοδόμησής τους στο περιβάλλον.

Επομένως, η ανάπτυξη καινοτόμων πολυμερικών φιλμ με ενσωματωμένα φυσικά παρασιτοκτόνα

1.      αποτελεί μια καινοτόμα μέθοδο ελέγχου και αντιμετώπισης των παρασίτων και

2.      συμβάλει στην αντικατάσταση των συνθετικών φυτοφαρμάκων με φυσικά.

Η χρήση της καινοτόμου μεθόδου ηλεκτροστατικής ινοποίησης οδηγεί στην παραγωγή φιλμ με βελτιωμένες ιδιότητες όπως μεγάλο εμβαδόν επιφάνειας προς όγκο, λόγω του υψηλού πορώδους, οι οποίες ευνοούν την ελεγχόμενη απελευθέρωση των φυσικών παρασιτοκτόνων.

Τα νέα φιλμ χαρακτηρίζονται από

       i.          πολύ υψηλή αντοχή έκπλυσης και, κατά συνέπεια,

      ii.          παρατεταμένη βιο-αποτελεσματικότητα κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης χρονικής περιόδου με αποτέλεσμα

    iii.          να εξαλείφονται οι επαναλαμβανόμενοι ψεκασμοί με φυτοφάρμακα, τα οποία οδηγούν σε συσσώρευση επικίνδυνων χημικών ουσιών στο περιβάλλον.

Τα αποτελέσματα είναι πια μετρήσιμα .

Όχι μόνο στην ποσότητα παραγωγής , την ανάπτυξη των φυτών ,την πρωιμότητα  αλλά και στην ποιότητα των οπωροφόκηπευτικών . 

Μετα από μαρτυρίες παραγωγών που τα χρησιμοποίησαν , είδαμε διπλασιασμό παραγωγής από τα απλά φιλμ , χωρίς χρήση κανενός χημικού ή λιπάσματος . Τα λαχανικά είναι καθαρά , χωρίς να είναι χτυπημένα από ζωύφια και έντομα , και η παραγωγή είναι πολύ πιο πρώιμή.

 Τόπος Δράσης

Ο τόπος Δράσης, ήταν το Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Αθήνα, τα Εργοστάσια  των ΑΧΑΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΕΒΕ στην ΒΙΠΕ Κομοτηνής, και στο  Αίγιο.


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)


Συμμετοχή εργαζομένων

Από την πλευρά της Εταιρίας, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι η κα Θανασούλια Ιωάννα, η οποία μεριμνά για την ομαλή λειτουργία και την εκτέλεση των εργασιών, την οργάνωση δράσεων διάχυσης και την επίβλεψη των τεχνικών και επιστημονικών πτυχών του έργου. Η προτεινόμενη δομή έχει το πλεονέκτημα της εύκολης προσαρμογής για τη διαχείριση και την ολοκλήρωση των εργασιών. Η τεχνογνωσία της εταιρείας, η οποία αποδεικνύεται από τη συμμετοχή της σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα και πατέντες, σε συνδυασμό με τον προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό πρόκειται να οδηγήσουν στην επιτυχή υλοποίηση των στόχων του έργου.

Από την πλευρά του ΕΜΠ, το ΕΣΑΔ συνεργάστηκε για την υλοποίηση του έργου και παρείχε  την τεχνογνωσία του στην παραγωγή εγκλεισμένων ουσιών μέσω της καινοτόμου μεθόδου ηλεκτροστατικής ινοποίησης και της εκβολής. Η επιστημονική ομάδα του ερευνητικού φορέα ΕΣΑΔ αποτελείται από 1 Αναπληρωτή Καθηγητή, 1 μέλος εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού, 2 μεταδιδάκτορες και 2 υποψήφιους διδάκτορες.

Συνολικά 16 άτομα ήταν η ερευνητική ομάδα του έργου.


Συνέχεια…

Οφέλη για τον Οργανισμό

Η ανάπτυξη των καινοτόμων πλαστικών φιλμ εδαφοκάλυψης και χαμηλού τούνελ αναμένεται να δημιουργήσει επικερδείς ευκαιρίες στην επιχείρηση μέσω της εμπορικής εκμετάλλευσης των νέων διαδικασιών και να φέρει νέες πρακτικές στη βιολογική καλλιέργεια προϊόντων, όπως ντοματών, σπαραγγιών, αγγουριών και φραουλών, δίνοντας έτσι μια ισχυρή συμβολή στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Η εκβιομηχάνιση αυτής της τεχνολογίας είναι ένα σημείο εκκίνησης για την ευρύτερη εφαρμογή τους και σε άλλες καλλιέργειες, ακόμη και σε άλλους κλάδους.
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation