ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 456 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαίδευση - Νέα Γενιά - Διά βίου μάθηση

Πρωτοβουλία

Accenture Greece: Πρωτοβουλία «Get Trained. Get Hired!»

Accenture Greece: Πρωτοβουλία «Get Trained. Get Hired!»
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Accenture Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Λίγα λόγια για εμάς

Η Accenture αποτελεί ηγέτιδα εταιρεία παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, με κορυφαίες δυνατότητες στους τομείς των ψηφιακών τεχνολογιών, του cloud και της ασφάλειας. Συνδυάζοντας απαράμιλλη εμπειρία και εξειδικευμένες δεξιότητες σε περισσότερους από 40 κλάδους, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στους τομείς στρατηγικής και συμβουλευτικής, διαδραστικών υπηρεσιών, τεχνολογίας και επιχειρησιακών λειτουργιών, αξιοποιώντας το μεγαλύτερο παγκόσμιο δίκτυο κέντρων Προηγμένης Τεχνολογίας και Ευφυών Λειτουργιών.

Τα 710.000 στελέχη μας υλοποιούν καθημερινά έργα με γνώμονα την αλληλεπίδραση της τεχνολογίας και της ανθρώπινης εφευρετικότητας, εξυπηρετώντας πελάτες σε περισσότερες από 120 χώρες. Ως Accenture, αγκαλιάζουμε τη δύναμη της αλλαγής με στόχο να δημιουργήσουμε αξία και κοινή επιτυχία για τους πελάτες, τους υπαλλήλους, τους μετόχους, τους συνεργάτες και την κοινωνία.

Στην Ελλάδα, η Accenture δραστηριοποιείται τα τελευταία 30 χρόνια -απασχολώντας πλέον περισσότερους από 1.150 συμβούλους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.Στόχος δράσης

Σκοπός της Πρωτοβουλίας «Get Trained. Get Hired!» είναι να:

  • Επιμορφώσει/επανεκπαιδεύσει ανέργους, αποφοίτους σχολών θετικών επιστημών με μικρή ή καθόλου εργασιακή προϋπηρεσία, σε γλώσσες προγραμματισμού με υψηλή ζήτηση. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται εντατικά για περίπου ένα μήνα και εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να προσληφθούν από την εταιρεία με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.
  • Συνδράμει στην εξάπλωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και του ψηφιακού αποθέματος. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήσαμε το 2017 σε συνεργασία με το ΣΕΒ, αναλύοντας την ψηφιακή ωριμότητα της χώρας, διαπιστώσαμε ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα σχετικά ικανοποιητικό αριθμό πτυχιούχων θετικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM), ο οποίος δείχνει να ακολουθεί μία αυξητική πορεία τα τελευταία 3 έτη. Ωστόσο, η Ελλάδα απαιτείται να επιταχύνει τις προσπάθειές της σε σχέση με την ανάπτυξη και την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων και γνώσεων των εργαζομένων της καθώς κατατάσσεται στις χαμηλότερες θέσεις σε σχέση με τους ευρωπαίους εταίρους της.
  • Αυξήσει τη ροή βιογραφικών με στόχο την κάλυψη των αναγκών προσλήψεων
  •  Ενισχύσει περαιτέρω τον αριθμό των γυναικών στο ανθρώπινο δυναμικό της. Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή τη στιγμή η αναλογία ανδρών γυναικών στο ελληνικό γραφείο είναι 35% γυναίκες - 65% άνδρες. Το ποσοστό αυτό είναι εντυπωσιακό, λαμβάνοντας υπόψη την υποεκπροσώπηση των γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας που αποτελεί βασική δραστηριότητα της εταιρείας
  • Ανασχέσει το brain drain, δίνοντας ευκαιρίες απασχόλησης σε τομείς υψηλής ανάπτυξης στην Ελλάδα
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Άνεργοι, αποφοίτοι σχολών θετικών επιστημών με μικρή ή καθόλου εργασιακή προϋπηρεσία

 

Χρονική διάρκεια

Έχει τεθεί σε εφαρμογή από το 2017 και είναι διαρκώς σε εξέλιξη


Περιγραφή

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, παρατηρείται ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργαζόμενων με γνώσεις ICT, γεγονός το οποίο καθιστά τη δια βίου εκπαίδευση και απόκτηση νέων δεξιοτήτων απαραίτητη. Στην Ελλάδα, το φαινόμενο αυτό επιδεινώνεται περαιτέρω λόγω του Brain Drain, της διαρροής δηλαδή εξειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού στο εξωτερικό. Πρόσθετα, σε επίπεδο ελληνικής πραγματικότητας καταγράφονται υψηλά ποσοστά ανεργίας και δει στους νέους, ειδικά σε ηλικίες κάτω των 25 ετών.

Στο πλαίσιο αυτό η πρωτοβουλία “Get Trained. Get Hired!” απαντά σε όλες αυτές τις προκλήσεις καθώς

  • Αφορά εκπαίδευση σε γλώσσες προγραμματισμού αιχμής με άμεση ζήτηση από την αγορά εργασίας και το ευρύτερο ICT οικοσύστημα
  • Απευθύνεται σε άνεργους απόφοιτους σχολών θετικών επιστημών με μηδενική ή ελάχιστη εργασιακή εμπειρία (συνήθως κάτω των 25 ετών)
  • Δίνει έμφαση στο γυναικείο πληθυσμό όπου παρατηρούνται υψηλότερα ποσοστά ανεργίας.

περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Συνολικά, από το 2017 έως και σήμερα, η Accenture Greece έχει διοργανώσει 25 κύκλους προγραμμάτων “Get Trained. Get Hired!” εκπαιδεύοντας συνολικά περισσότερα από 250 άτομα 

 Τόπος Δράσης

Αθήνα, Θεσσαλονίκη και πανελλαδικά μέσω διαδικτύου


Συνεργασία με φορέα

Εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί φορείς και πανεπιστήμια


Συμμετοχή εργαζομένων

Ναι


Οφέλη για τον Οργανισμό

Συνολικά, από το 2017 έως και σήμερα, η Accenture Greece έχει διοργανώσει 25 κύκλους προγραμμάτων “Get Trained. Get Hired!” εκ των οποίων 189 άτομα εντάχθηκαν στο δυναμικό της (ποσοστό γυναικών που προσλήφθηκαν 41%).

 
Σύνδεση με Παγκόσμιους ΣτόχουςΠερισσότερες Πρωτοβουλίες από τον ΟργανισμόΠείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation