ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΤΑ: 75 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ολοκληρωμένη Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πρωτοβουλία

1ο Plug & Play Συνέδριο RestartmAIcity: Σχεδιάζοντας τη βιώσιμη & έξυπνη πόλη του μέλλοντος

1ο Plug & Play Συνέδριο RestartmAIcity: Σχεδιάζοντας τη βιώσιμη & έξυπνη πόλη του μέλλοντος
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

Δήμος Τρικκαίων

Δήμος του ποδηλάτου, του Ασκληπιού, του Τσιτσάνη, της καινοτομίας. Πανάρχαια πόλη τα Τρίκαλα, ενσωματώνουν την παράδοση με την τεχνολογία. Επενδύουν στην Αυτάρκεια και την τεχνολογία, δημιουργώντας τον «έξυπνο Δήμο» της επόμενης εικοσαετίας.

 

Περισσότερες πληροφορίες: 

www.trikalacity.gr


Επικοινωνία

Στόχος δράσης

Βασικός στόχος του συνεδρίου ήταν, να έρθει σε επαφή το σύνολο των Δημοτικών Αρχών της χώρας, με τις υπάρχουσες πολιτικές και με άμεσα εφαρμόσιμες και λειτουργικές τεχνολογικές λύσεις, προκειμένου να αναπτύξουμε πόλεις πιο φιλικές, λειτουργικές, σύγχρονες και ασφαλείς. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η θεματολογία του Συνεδρίου είχει συνδεθεί τόσο με την Αστική Ατζέντα της Ε.Ε., όσο και με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Ειδικότερα οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου ήταν οι εξής:

 • Προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των τοπικών πόρων.
 • Προαγωγή της διαφάνειας και του συμμετοχικού σχεδιασμού στη λήψη αποφάσεων.
 • Αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών προς όφελος της βελτίωσης της καθημερινότητας του πολίτη.
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των μορφών αστικής φτώχειας και η μείωση των ανισοτήτων.
 • Ενίσχυση της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
 • Κινητικότητα στις έξυπνες πόλεις.
 • Έξυπνες πόλεις και δίκτυα τηλεπικοινωνιών.
 • Δημιουργώντας μια βιώσιμη πόλη με την αξιοποίηση των τεχνολογικών υποδομών.
 

Κοινό στο οποίο απευθύνεται

Το 1ο Plug & Play Συνέδριο Restart mAI City απευθυνόταν στο σύνολο των Δημοτικών Αρχών της Ελλάδας και το παρακολούθησαν περισσότεροι από 500 σύνεδροι, εκπροσωπόντας 200+ φορείς-επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα.

 

Χρονική διάρκεια

Τρεις ημέρες, από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2019.


Περιγραφή

Το 1ο Plug & Play Συνέδριο Restart mAI City, σχεδιάσθηκε έτσι ώστε να δώσει απαντήσεις στα εξής καίρια ερωτήματα, που απασχολούν το σύνολο των αστικών αρχών της Ελλάδας κι όχι μόνο:

 • Είναι οι πόλεις μας φιλικές προς τους πολίτες;
 • Δίνουμε έμφαση στις ανάγκες των κατοίκων των πόλεων μας, όταν σχεδιάζουμε μία παρέμβαση;
 • Προωθούμε τη βιώσιμη διαχείριση των τοπικών μας πόρων;
 • Προάγουμε τη διαφάνεια και το συμμετοχικό σχεδιασμό στη λήψη των αποφάσεων;
 • Αξιοποιούμε του πολιτιστικούς μας πόρους και την άυλη πολιτιστική κληρονομιά;
 • Υιοθετούμε της νέες τεχνολογίες, προκειμένου να βελτιώσουμε της καθημερινότητα των πολιτών;
 • Αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις κοινωνικές προκλήσεις, μειώνοντας παράλληλα τις κοινωνικές ανισότητες;
 • Ενισχύουμε την καινοτομία και την νεοφυή επιχειρηματικότητα;
 • Εξασφαλίζουμε την κινητικότητα εντός του αστικού ιστού;
 • Αξιοποιούμε τις τεχνολογικές υποδομές για να κάνουμε τις πόλεις μας βιώσιμες κι έξυπνες;

Βασικός στόχος ήταν, να έρθει σε επαφή το σύνολο των νέων Δημοτικών Αρχών της χώρας, με τις υπάρχουσες πολιτικές και με άμεσα εφαρμόσιμες και λειτουργικές τεχνολογικές λύσεις, προκειμένου να αναπτύξουμε πόλεις πιο φιλικές, λειτουργικές, σύγχρονες και ασφαλείς. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η θεματολογία του Συνεδρίου έχει συνδεθεί τόσο με την Αστική Ατζέντα της Ε.Ε., όσο και με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Τις 2 πρώτες ημέρες του Συνεδρίου οι σύνεδροι είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν για τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε θέματα όπως:

 • η προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των τοπικών πόρων,
 • η προαγωγή της διαφάνειας και του συμμετοχικού σχεδιασμού στη λήψη αποφάσεων,
 • η ενίσχυση της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας,
 • η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών προς όφελος των πολιτών,
 • η αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των μορφών αστικής φτώχειας και η μείωση των ανισοτήτων,
 • η αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Την τρίτη ημέρα, οι σύνεδροι γνώρισαν, ενημερώθηκαν και συζήτησαν για το σύνολο των εφαρμογών και λύσεων που έχουν σχεδιασθεί και υλοποιηθεί στον Δήμο Τρικκαίων (εφαρμογές Smart Trikala, ΜΕΑ, GiSeMi, Activage, κ.λπ.).


περισσότερα...

Επίδραση στο Κοινωνικό Σύνολο

Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 500 συνέδροι, ενώ οι Δήμοι που εκπροσωπήθηκαν ξεπέρασαν τους 90.Τόπος Δράσης

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στον Μύλο Ματσόπουλου, ο οποίος αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά νεότερα πολιτιστικά μνημεία της πόλης των Τρικάλων.  Το κτιριακό συγκρότημα του Μύλου έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο γιατί «αποτελεί αξιόλογο δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, όπως αυτή διαμορφώθηκε τον περασμένο αιώνα στον Ελλαδικό χώρο, απαραίτητο για τη μελέτη της ιστορίας της Αρχιτεκτονικής».


Συνέχεια…

Συνεργασία με φορέα

Το 1ο Plug & Play Συνέδριο Restart mAI City, συνδιοργανώθηκε από το Δήμο Τρικκαίων και την Δημοτική Αναπτυξιακή Εταιρεία e-Trikala A.E., ενώ λόγω της θεματολογίας του, τέθηκε και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.


Συνέχεια…

Συμμετοχή εργαζομένων

Για την επιτυχή υλοποίηση του Συνεδρίου διατέθηκαν ανθρώπινοι πόροι του Δήμου, της e-Trikala, καθώς και Στελέχη εταιρειών-υποστηικτών.


Συνέχεια…
Πείτε μας τη γνώμη σας Εκτύπωση
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation