Σχέδια μαθήματος

18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ


ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχέδια μαθήματος

Πρωτοβουλία

Συν - Αισθάνομαι

Συν - Αισθάνομαι
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ:

18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Το 18ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς βρίσκεται στην αστική περιοχή Βότση του Δ. Καλαμαριάς.Είναι ένα 3/θέσιο νηπιαγωγείο στο οποίο λειτουργεί και Τμήμα Ένταξης Νηπίων. Έχει ανεγερθεί το 1986 με δωρεά της οικογένειας Αναστάσιου και Ιουλίας Μπίλλη, γνωστής οικογένειας της Θεσσαλονίκης για την κοινωνική της δράση και τις σημαντικές της δωρεές. Είναι ένα νηπιαγωγείο που αν και αριθμεί 34 χρόνια ζωής, διατηρεί ακόμη ένα διαφορετικό στυλ δόμησης για τα δεδομένα των ελληνικών νηπιαγωγείων.


Διευθυντής Σχολείου

Μουρτζίνου Ελένη

Επικοινωνία με σχολείο


Περιγραφή

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Δικαιωμάτων του Παιδιού στις 20 Νοεμβρίου αφού επεξεργαστήκαμε εκτενέστερα το θέμα, τα παιδιά αντιλήφθηκαν και κατανόησαν ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί μεταξύ μας. Ήδη από την αρχή της σχολικής χρονιάς έρχονται σε επαφή και είναι εξοικειωμένα με τη διαφορετικότητα καθώς στη σχολική μονάδα λειτουργεί Τμήμα ΄Ενταξης νηπίων, οπότε έχει ήδη προηγηθεί ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα.

Αποφασίσαμε ν' ασχοληθούμε ιδιαίτερα με διάφορες ενότητες και με αφορμή άλλες Παγκόσμιες Ημέρες του χρόνου ( Ατόμων με Αναπηρία – Ισότητας των φύλων - Κακοποίησης και Σεξουαλικής Παρενόχλησης – Bullying – Ημέρας Προσφύγων ) θέλοντας να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας για να κατανοήσουν τα δικαιώματα των ανθρώπων για ισότητα, δικαιοσύνη και δημοκρατία, μόρφωση, ειρήνη και υγεία.

Για όλες τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν εφαρμόσαμε ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας. Τα παιδιά δούλεψαν σε ομάδες και σε ολομέλεια και οι Νηπιαγωγοί ήταν συντονίστριες στην πορεία του προγράμματος. Πραγματοποιήσαμε δράσεις ενημέρωσης στους γονείς με σκοπό και τη δική τους εμπλοκή σε τόσο ευαίσθητα θέματα κρίνοντας πως έτσι τα παιδιά εκπαιδεύονται σε κοινωνικές δεξιότητες απαραίτητες ως εφόδιο στη ζωή τους γενικότερα.

Γνωρίσαμε τους ανάλογους στόχους από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που εμπλέκονται στις δράσεις που επεξεργαστηκαμε και τους εντάξαμε στη μαθησιακή διαδικασία.


Αποτελέσματα / επίδραση

Τα νήπια μέσα από την ενασχόλησή τους με το πρόγραμμα, έγιναν πιο υπεύθυνα, δημιουργικά, χαρούμενα, ασχολήθηκαν με θέματα που αφορούν στην ενσυναίσθηση και βελτίωσαν την κοινωνικοποίηση τους.

Οι γονείς ενημερώθηκαν με σημείωμα από τις Νηπιαγωγούς σχετικά με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν και παρέλαβαν το υλικό από τις δραστηριότητες σε μορφή βιβλίου. Επίσης παρέλαβαν σύντομο οδηγό με αναγκαία τηλέφωνα φορέων ανάγκης και στήριξης σε ευαίσθητα κοινωνικά θέματα.

Τα παιδιά διδάχτηκαν πως ν' αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για την εκπλήρωση κοινών έργων.

Επιπλέον έγινε ένα άνοιγμα του σχολείου από την επαφή τους με την εθελοντική ομάδα Graffiti C'est la vie Team η οποία ζωράφισε με μηνύματα, τοίχους στην αυλή του σχολείου μας.

Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι το πρόγραμμα που υλοποιήσαμε έχει πετύχει τους στόχους του.

Τα παιδιά εργάστηκαν για να κατανοήσουν την επίτευξη των 17 παγκόσμιων στόχων και πιστεύουμε ότι μπορούν με αντίστοιχες δράσεις να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στην μετέπειτα ζωή τους.Συνεργασίες

Οι συνεργασίες και οι δράσεις για την πραγματοποίηση του προγράμματος:

Graffiti C'est la vie Team

Γιατροί του Κόσμου

Σύλλογος “Πνοή Ελπίδας”

Χαμόγελο του Παιδιού

Γονείς του τμήματος


ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Μουρτζίνου Ελένη / Τζανίδου Δήμητρα

Στόχος δράσης

Καλλιέργεια ενσυναίσθησης και απόκτηση δεξιοτήτων που μπορούν να τους ακολουθήσουν τόσο στις επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης όσο και στη ζωή τους γενικότερα - Ευαισθητοποίηση των νηπίων σε σημαντικά κοινωνικά θέματα - Καλλιέργεια και ανάπτυξη μιας κουλτούρας που σέβεται τα δικαιώματα των ανθρώπων και θα διέπεται από τις αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας και της αλληλεγύης.

Χρόνος δράσης

Ευκαιριακά κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους από Νοέμβριο μέχρι Φεβρουάριο. Παρουσίαση των έργων των παιδιών στους γονείς και στους άλλους μαθητές του νηπιαγωγείου στην Εβδομάδα Κοινωνικής Ενσυναίσθησης την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ (2)


Σύνδεση με Παγκόσμιους Στόχους


Πείτε μας τη γνώμη σας
Η Πρωτοβουλία Sustainable Greece διοργανώνεται από το QualityNet Foundation